Dr Anna Boguska

Fotografia pracownika

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, magister filologii słowiańskiej (kroatysta), literaturoznawca

e-mail: anna.boguska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5307-2241

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/AniaBoguska

Zainteresowania naukowe

 • Literatura i kultura chorwacka (XVIII–XXI wiek);
 • Chorwacka proza insularna;
 • Kultura bośniacka (od XVIII wieku);
 • Przełom oświeceniowy w krajach południowosłowiańskich;
 • Utopia i dystopia;
 • Historia nauki;
 • Historia idei i filozofia.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Członek Utopian Studies Society (Europe) (od 2016);
 • Członek The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (od 2017).

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Slavia Meridionalis” (od 2020);
 • p.o. Kierownik studiów doktoranckich (od 2019).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Wykonawczyni w grancie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „PROM – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej” (2019–2020).
 • Obsługa managerska w grancie „Pograniczna, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (od 2019).
 • Wykonawczyni i manager w grancie OPUS NCN „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach XVIII–XX w.” (2015–2018).

Publikacje

 • Boguska, A. (2019). Oświata – Chorwacja, Uniwersalizm – Chorwacja, Uniwersalizm – Bośnia i Hercegowina. W G. Szwat-Gyłybowa, D. Gil, & L. Miodyński (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek: Tom 6. Oświata, tradycja, uniwersalizm (ss. 23-35, 143-147, 154-156). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1082/Leksykon_idei_wedrownych_na_slowianskich_Balkanach_tom_6_Oswiata_tradycja_uniwersalizm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Boguska, A. (2019). Nowoczesność – Chorwacja, Sekularyzacja – Chorwacja, Postęp – Chorwacja. W G. Szwat-Gyłybowa, D. Gil, & L. Miodyński (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek: Tom 4. Nowoczesność, sekularyzacja, postęp (ss. 22-28, 75-85, 144-152). Instytut Slawistyki PAN.https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1080/Leksykon_idei_wedrownych_na_slowianskich_Balkanach_tom_4_Nowoczesnosc_sekularyzacja_postep.pdf?sequence=4&isAllowed=y
 • Boguska, A. (2019). Konserwatyzm – Chorwacja, Liberaliazm – Bośnia i Hercegowina, Liberalizm – Chorwacja. W G. Szwat-Gyłybowa, D. Gil, & L. Miodyński (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek: Tom 3. Konserwatyzm, liberalizm, naród (ss. 25-33, 61-67, 76-88). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1078/Leksykon_idei_wedrownych_na_slowianskich_Balkanach_tom_3_Konserwatyzm_liberalizm_narod.pdf?sequence=4&isAllowed=y
 • Boguska, A. (2018). The sources of rationalism in Croatia in the eighteenth and nineteenth centuries: A study of less obvious cases (physics, theology, and politics). Poznańskie Studia Slawistyczne, 2018(15), 33-50.  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/18622/18415
 • Boguska, A. (2018). Oświecenie – Chorwacja, Religia – Chorwacja, Racjonalizm – Chorwacja, Racjonalizm – Bośnia i Hercegowina. W G. Szwat-Gyłybowa, D. Gil, & L. Miodyński (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI wiek: Tom 1. Oświecenie – religia – racjonalizm. Instytut Slawistyki PAN. http://ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/20.500.12528/588/Leksykon_idei_wedrownych_na_slowianskich_Balkanach_tom_1_Oswiecenie_religia_racjonalizm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Boguska, A. (2018). Utopia w literaturze chorwackiej a idea postępu: Studium z historii idei doby nowoczesności. W B. Zieliński (Red.), Z polskich studiów slawistycznych: Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka (ss. 5-16). Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Boguska, A. (2017). Oświecenie w Chorwacji – zmiana paradygmatu? Od zubażającego monomitu do wyzwalającej polimityczności. Slavia Meridionalis17, 1-20. https://doi.org/10.11649/sm.1402
 • Boguska, A. (2017). Nowoczesność i zagłada w filmowej dystopii Brunona Gamulina ‘Sedma kronika’. W K. Olkusz & K. Maj (Red.), Narracje fantastyczne (ss. 307-321). Ośrodek Badawczy Facta Ficta. https://books.google.pl/books?id=djJNDwAAQBAJ&pg=PA6&dq=%22narracje+fantastyczne%22&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjd8bzLvcDZAhUDFSwKHd86B7EQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
 • Boguska, A. (2016). O nowych wcieleniach alegorii – psychomachia we współczesnej literaturze (wokół powieści Slobodana Novaka Izgubljeni zavičaj. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 9(6), 187-208.
 • Boguska, A. (2016). The Pelagian roots of utopia – The problem of good and evil in the novels ‘Pronalazak Athanatika’ by Vladan Desnica and ‘Koraljna vrata’ by Pavao Pavličić. W K. Olkusz, K. M. Maj, & M. Kłosiński (Red.), More after More: Utopias and dystopias 1516–2016 (ss. 322-334). Ośrodek Badawczy Facta Ficta. https://factaficta.files.wordpress.com/2017/01/more-after-more.pdf
 • Boguska, A. (2016). O idei postępu na wspak, czyli Chorwatów apolpologia niedoskonałości. W E. Solak, B. Popiołek, & B. Todorović (Red.), Małe przyjemności: Katalog słowiański (ss. 197-209). Scriptum.
 • Boguska, A. (2015). Postmodernista wobec kwestii zasadniczych: Rzecz o dobru i złu w powieści ‘Koraljna vrata’ Pavla Pavličicia. W E. Golachowska & D. Pazio-Wlazłowska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wartości w świecie słowiańskim (ss. 73-86). Instytut Slawistyki PAN.
 • Boguska, A. (2014). Przemiany utopii w chorwackiej prozie insularnej. Slavia Meridionalis14, 329-335. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2014.016/301
 • Boguska, A. (2014). W kręgu dwudziestowiecznej dystopii: O czytaniu powieści „Otok snova” Damira Miloša, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo7(4), 417-433.
 • Boguska, A. (2014). Tożsamość tekstowa chorwackiej prozy insularnej: Kornatske priče Damira Miloša i Vodič po otoku Senka Karuzy jako dyskursy konstytuujące. W E. Golachowska & A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamośc:, Narracja i pamięć (ss. 105-119). Instytut Slawistyki PAN.
 • Boguska, A. (2012). Autentyczność poszukiwana: O czytaniu tożsamości chorwackich wyspiarzy poprzez literackie obrazy wysp. W E. Golachowska & A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Tożsamość wobec wielojęzyczności (ss. 365-380). Instytut Slawistyki PAN.
 • Boguska, A. (2011). Tożsamość miasta – przypadek chorwacki. W E. Litak, R. Furman, & H. Bożek (Red.), Pejzaże tożsamości: Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej (ss. 263-276). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Boguska, A. (2011). Mistyfikacje chorwackiego raju: Rzecz o prozie wyspiarskiej Senka Karuzy. W N. Ivanova (Red.), Istina, Mistifikatsiia, l’zha v slavianskite ezitsi, literaturi i kulturi (ss. 404-411). Lektura.
 • Boguska, A. (2010). Romantyczne oblicze chorwackiego Senja. W J. Goszczyńska & G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny (ss. 29-51). Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 • Boguska, A. (2009). Chorwackie Wyspy Szczęśliwe: Od mitologizacji przestrzeni do fenomenologii miejsca. Przegląd Humanistyczny415(4), 79-87.
 • Boguska, A. (2007). Vladana Desnicy poszukiwanie sensu – z ironią w tle. Pamiętnik Słowiański57(2), 35-63.