Dr Elżbieta Janicka

Literaturoznawczyni (dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa): romanistka, polonistka; fotografka

e-mail: elzbieta.janicka@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0945-6886

Zainteresowania naukowe

 • Studia nad pamięcią (memory studies);
 • Studia mniejszościowe (minority studies);
 • Foucaultowska i postfoucaultowska analiza dyskursu;
 • Polski antysemityzm;
 • Kategorie opisu Zagłady;
 • Topografia symboliczna.

Członkostwo w gremiach naukowych

Rada Programowa Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii” (członkini)

Funkcje pełnione w IS PAN

„Studia Litteraria et Historica” – rocznik naukowy IS PAN (członkini redakcji).

Nagrody i odznaczenia

 • 2017: medal honorowy Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej;
 • 2008: Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (PTWK) za rok 2008 w kategorii eseju za książkę Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Universitas, Kraków 2006, 400 s.

Stypendia

 • 2010: roczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • 1998: Akademie Schlöss Solitude, Stuttgart.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2012–2016: współautorka projektu i wykonawczyni w grancie NCN (nr UMO-2011/03/B/HS2/055594) afiliowanym przy IBL PAN: „Nowy paradygmat? Obraz stosunków polsko-żydowskich w wybranych tekstach kultury po 2000 roku” (kierownik grantu: dr Tomasz Żukowski);
 • 2013–2018: współautorka projektu i wykonawczyni w grancie NPRH (nr 49-11H 12 0104 81) afiliowanym przy IBL PAN: „Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu. Kategoria „obojętni świadkowie” (kierowniczka grantu: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).

Publikacje

Monografie autorskie i współautorskie:
 • Janicka, Elżbieta oraz Żukowski, Tomasz (2016). Przemoc filosemicka? Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
 • Janicka, Elżbieta oraz Żukowski, Tomasz (2016). Philosemitic violence? New Polish narratives about Jews after 2000 (P. Chojnowska, K. Kaszorek oraz K. Stoll, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
 • Janicka, Elżbieta oraz Wilczyk, Wojciech (2013). Janicka & Wilczyk. Inne Miasto / Janicka & Wilczyk. Other City (M. Wawrzyńczak, Tłum.). Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Dostępny https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/559d28bec23c0.pdf
 • Janicka, Elżbieta (2011). Festung Warschau. Warszawa: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”.
 • Janicka, Elżbieta (2006). Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego. Kraków: Wydawnictwo Universitas. Dostępny http://otworzksiazke.pl/ksiazka/sztuka_czy_narod/
Artykuły naukowe:
 • Janicka, Elżbieta (2018). Corpus Christi, corpus delicti – nowy kontrakt narracyjny. „Pokłosie” (2012) Władysława Pasikowskiego wobec kompromitacji kategorii polskiego świadka Zagłady. Studia Litteraria et Historica, 7, 1–93. DOI: 10.11649/slh.1714. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.1714/4717
 • Janicka, Elżbieta (2018). Świadkowie własnej sprawy. Polska narracja dominująca wobec Zagłady podczas Zagłady. Studia Litteraria et Historica, 7, 1–82. DOI: 10.11649/slh.1478. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.1478/4718
 • Janicka, Elżbieta (2018). Sąsiedzi raz jeszcze. Zagłada Żydów, 14, 521-542.
 • Janicka, Elżbieta (2018). Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. O nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady. Teksty Drugie, 2018(3), 131-147. DOI: 10.18318/td.2018.3.8.
 • Janicka, Elżbieta (2018). Niewinność odzyskana. Sprawa Grossa jako wytwór polityki historycznej państwa polskiego po roku 2004. Krytyka Polityczna, 46, 40-73.
 • Janicka, Elżbieta (2017). L’innocence retrouvée. L’affaire Gross comme produit de la politique historique de l’État polonais depuis 2004. L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Dostępny https://www.ehess.fr/fr/%C2%AB-politique-historique-%C2%BB-gouvernement-polonais-et-laffaire-gross
 • Janicka, Elżbieta (2017). Instead of negationism. The symbolic topography of the former Warsaw ghetto vis-à-vis Holocaust narratives (J. Giebułtowski, Tłum.). Holocaust Studies and Materials. Journal of the Polish Center for Holocaust Research, 2017(4), 212-261.
 • Janicka, Elżbieta (2016). Ambasada Polski w Polsce. Mit Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich jako wzór narracji i model relacji mniejszość-większość. Studia Litteraria et Historica, 2016(5), 1-71. DOI: 10.11649/slh.2016.003. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2016.003/3552
 • Janicka, Elżbieta (2016). The Embassy of Poland in Poland. The Polin myth in the Museum of the History of Polish Jews (MHPJ) as narrative pattern and model of minority-majority relations (K. Stoll oraz J. Ozimek, Tłum.). Studia Litteraria et Historica, 5, 1-76. DOI: 10.11649/slh.2016.003. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2016.003/3553
 • Janicka, Elżbieta (2016). The Embassy of Poland in Poland. The Polin Myth in the Museum of the History of Polish Jews as Narrative Pattern and Model of Minority-Majority Relations. W Irena Grudzińska-Gross oraz Iwa Nawrocki (Red.), Poland and Polin. New Interpretations in Polish-Jewish Studies (ss. 121-171). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
 • Janicka, Elżbieta (2016). Eine polnische Vertretung in Polen. Der Polin-Mythos im Warschauer Museum der Geschichte der polnischen Juden als Erzählmuster und Modell für die Beziehungen zwischen Mehrheit und Minderheit (P.O. Loew, Tłum.). W Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 10, 105-124.
 • Janicka, Elżbieta (2016). A Hide-out in Demo Version: The Keret House in Warsaw as Re-enactment of Jewish Hiding (K. Stoll, Tłum.). W Noah Benninga oraz Katrin Stoll (Eds.), Personal Engagement and the Study of the Holocaust (pp. 73-104). London-Portland: Valentine Mitchell.
 • Janicka, Elżbieta (2015). The Square of Polish Innocence: POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw and its symbolic topography. East European Jewish Affairs, 45(2–3), 200–214. DOI: 10.1080/13501674.2015.1059246. Dostępny http://dx.doi.org/10.1080/13501674.2015.1059246
 • Janicka, Elżbieta (2015). Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka. Studia Litteraria et Historica, 3-4, 148-226. DOI: 10.11649/slh.2015.009. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2015.009/1628
 • Janicka, Elżbieta (2015). „To nie była Ameryka”. Z Michaelem Charlesem Steinlaufem rozmawia Elżbieta Janicka (Warszawa – Nowy Jork – Warszawa, 2014-2015). Studia Litteraria et Historica, 3-4, 364-480. DOI: 10.11649/slh.2015.021. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2015.021/1830
 • Janicka, Elżbieta (2015). Kilkanaście sekund. Z Konstantym Gebertem rozmawiają Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka i Anna Zawadzka. Studia Litteraria et Historica, 3-4, 228-242.  DOI: 10.11649/slh.2015.01. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2015.011/922
 • Janicka, Elżbieta (2014). Zamiast negacjonizmu. Topografia symboliczna terenu dawnego getta warszawskiego a narracje o Zagładzie. Zagłada Żydów, 10(1), 209-256.
 • Janicka, Elżbieta (2014). A Hide-out in Demo Version: The Keret House in Warsaw as Re-enactment of Jewish Hiding (K. Stoll, Tłum.). Holocaust Studies, 20(1-2), 83-116. Dostępny http://www.tandfonline.com/toc/rhos20/20/1-2
 • Janicka, Elżbieta (2013). Latający Cyrk im. Kazimierza Wielkiego przedstawia: „Najwęższy dom świata – wydarzenie na skalę globu”. Rekonstrukcja historyczna w 70. rocznicę Akcji Reinhardt. Studia Litteraria et Historica2, 76-129. Dostępny  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2013.005
 • Janicka, Elżbieta (2013). Casimir the Great’s Flying Circus presents: ‘The narrowest house in the world – an event on a global scale.’ Historical re-enactment on the occasion of the 70th anniversary of the Aktion Reinhardt (K. Stoll oraz J. Ozimek, Tłum.). Studia Litteraria et Historica, 2, 76-129. DOI: 10.11649/slh.2013.005. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2013.005/1510
 • Janicka, Elżbieta (2013). „Sublokatorka” po latach. Z Hanną Krall rozmawiają Elżbieta Janicka i Joanna Tokarska-Bakir. Studia Litteraria et Historica, 2, 3-26. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2013.002
 • Janicka, Elżbieta oraz Tokarska-Bakir, Joanna (2013). Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej. Studia Litteraria et Historica2, 1-2. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2013.001/163
 • Janicka, Elżbieta (2013). Miejska partyzantka symboliczna. O „Widoczkach” Patrycji Dołowy. Artmix, 30(20). Dostępny http://www.obieg.pl/artmix/27814
 • Janicka, Elżbieta (2013). Kryjówka w wersji demo. Autoportret, 2013(4), 48-57.
 • Janicka, Elżbieta (2013). Pamięć i tożsamość w przestrzeni dawnego getta warszawskiego. Herito, 2013(13), 66-81.
 • Janicka, Elżbieta (2013). Memory and identity in the former Warsaw Ghetto area (J. Dziubińska, Tłum.). Herito, 2013(13), 66–81.
 • Janicka, Elżbieta oraz Żukowski, Tomasz (2013). Przemoc filosemicka. W Joanna Tokarska-Bakir (Red.), PL: tożsamość wyobrażona (ss. 32-81). Warszawa: Czarna Owca.
 • Janicka, Elżbieta (2012). Komunista wobec socrealizmu. Przypadek Zbigniewa Dłubaka. W Marta Bolińska, Janusz Detka oraz Mirosław Wójcik (Red.), Pokolenie 1920. Szkice do portretu zbiorowego (ss. 101-133). Kielce: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 • Janicka, Elżbieta (2012). O nowe kategorie opisu. W odpowiedzi Janowi Grabowskiemu. Zagłada Żydów, 2012(8), 468-474.
 • Janicka, Elżbieta oraz Żukowski, Tomasz (2012). Przemoc filosemicka. Studia Litteraria et Historica2012(1), 1-39. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2012.001/1
 • Janicka, Elżbieta (2012). Le crime rituel du paragraphe aryen. Au sujet du livre de Jan T. Gross, „La Peur”. L’antisémitime en Pologne après Auschwitz (A. Kichelewski, Tłum.). Revue d’histoire de la Shoah, 197, 661-694.
 • Janicka, Elżbieta (2012). Der Ritualmord nach dem Arierparagraphen. Über das Buch „Die Angst” von Jan Tomasz Gross (A. Jurewicz, Tłum.). W Anna Wolff-Powęska oraz Piotr Forecki (Red.), Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur (ss. 236-265). Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag des Wissenschaften.
 • Janicka, Elżbieta (2010). Mroczny przedmiot pożądania. O „Kinderszenen” raz jeszcze – inaczej. Pamiętnik Literacki, 2010(4), 61-86.
 • Janicka, Elżbieta (2010). Holocaustization: The Myth of the Warsaw Uprising in “Kinderszenen” by Jarosław Marek Rymkiewicz (A. Graff, Tłum.). W Anna Molisak oraz Shoshana Ronen (Red.), Polish and Hebrew Literature and National Identity (ss. 275-289). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Janicka, Elżbieta (2010). Pamięć nieprzyswojona?. Kultura Współczesna, 2010(1), 190-201.
 • Janicka, Elżbieta (2010). Festung Warschau. Raport z oblężonego miasta (fragmenty). Teksty Drugie, 2010(3), 143-175.
 • Janicka, Elżbieta (2010). Wideoportet wielokrotny Krzysztofa M. Bednarskiego. sztuka.pl, 2010(1-3), 12-16.
 • Janicka, Elżbieta (2010). Mord rytualny z aryjskiego paragrafu. O książce Jana Tomasza Grossa „Strach. Antysemityzm w Polsce po wojnie. Historia moralnej zapaści”. W Adam Michnik (Red.), Przeciw antysemityzmowi 1936-2009 (ss. 454-487). Kraków: Universitas.
 • Janicka, Elżbieta (2009). Fotografowanie niedozwolonych obiektów. Z Wojciechem Wilczykiem rozmawia Elżbieta Janicka. W Wojciech Wilczyk, Niewinne oko nie istnieje / There’s no such thing as an innocent eye (ss. 28-36). Łódź-Kraków: Atlas Sztuki-Korporacja Ha!art.
 • Janicka, Elżbieta (2009). Photographing prohibited sites. Elżbieta Janicka speaks with Wojciech Wilczyk (S. Gauger, Tłum.). W Wojciech Wilczyk, Niewinne oko nie istnieje / There’s no such thing as an innocent eye (ss. 37-45). Łódź-Kraków: Atlas Sztuki-Korporacja Ha!art.
 • Janicka, Elżbieta (2009). Od materii do energii i z powrotem. O filmach i fotografiach z kolekcji Dariusza Bieńkowskiego. Art & Business [katalog wystawy w galerii Atlas Sztuki w Łodzi], 2009(4), 14-21.
 • Janicka, Elżbieta (2008). Mord rytualny z aryjskiego paragrafu. O książce Jana Tomasza Grossa „Strach. Antysemityzm w Polsce po wojnie. Historia moralnej zapaści”. Kultura i Społeczeństwo, 2008(2), 229-252.
 • Janicka, Elżbieta (2008). Konfrontacja. O audiowizualnej instalacji Zofii Lipeckiej „Po Jedwabnem” (2001-2003). W Hanna Wróblewska (Red.), Zofia Lipecka. Po Jedwabnem / After Jedwabne / Après Jedwabne (ss. 24-44). Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
 • Janicka, Elżbieta (2008). Confrontation. On Zofia Lipecka’s Audiovisual Installation “After Jedwabne” (2001-2003) (M. Wawrzyńczak, Tłum.). W Hanna Wróbewska (Red.), Zofia Lipecka. Po Jedwabnem / After Jedwabne / Après Jedwabne (ss. 72-92). Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
 • Janicka, Elżbieta (2008). La confrontation. À propos de l’installation audiovisuelle de Zofia Lipecka « Après Jedwabne » (2001-2003) (M. Braunstein oraz Z. Lipecka, Tłum.). W Hanna Wróbewska (Red.), Zofia Lipecka. Po Jedwabnem / After Jedwabne / Après Jedwabne (ss. 120-141). Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
 • Janicka, Elżbieta (2008). Hybryda (nie) z tej ziemi albo sarmatyzm partyzancki. Próba oglądu analitycznego „Antosia Rozpylacza. Polskiego Odyseusza. Najsławniejszego wojownika w walce z Niemcami hitlerowskimi. Epopei partyzantów z czasów powstania w Warszawie” – apokryfu w czternastu pieśniach wierszem autorstwa Wacława Antczaka. W Wacław Antczak, Antoś Rozpylacz. Polski Odyseusz. Najsławniejszy wojownik w walce z Niemcami hitlerowskimi. Epopeja partyzantów z czasów powstania w Warszawie (ss. 9-72). Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
 • Janicka, Elżbieta (2006). „Hortus Judeorum”. Refleksje oddechowe i pokarmowo-trawienne na marginesie pracy „Miejsce nieparzyste”. W Roman Dziadkiewicz oraz Ewa Małgorzata Tatar (Red.), Imhibition (ss. 99-109). Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie-Korporacja Ha!art.
 • Janicka, Elżbieta (2006). “Hortus Judeorum”. Respiratory and digestive reflections accompanying the work entitled “The Odd Place” (P. Krasnowolski oraz P. Mierzwa, Tłum.). W Roman Dziadkiewicz oraz Ewa Małgorzata Tatar (Red.), Imhibition (ss. 110-120). Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie-Korporacja Ha!art.
 • Janicka, Elżbieta (2006). Pytanie o rzeczywistość. Obrazy medialne z kolekcji Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich. W Józef Robakowski (Red.), Fotoobrazy. Gest plastyczny w fotografii (ss. 20-37). Łódź-Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź. [uneven pages]
 • Janicka, Elżbieta (2006). A Question of Reality. Media Images from the Collection of Dariusz and Krzysztof Bieńkowski (M. Świerkocki, Tłum.). W Józef Robakowski (Red.), Fotoobrazy. Gest plastyczny w fotografii (ss. 20-37). Łódź-Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź. [even pages]
 • Janicka, Elżbieta (2005). „W fotografii czułem się, jakbym zaczynał od początku”. Ze Zbigniewem Dłubakiem o latach 50. rozmawia Elżbieta Janicka. W Joanna Kordjak-Piotrowska (Red.), Egzystencje. Polska fotografia awangardowa drugiej połowy lat 50. (ss. 18-22). Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie.
 • Janicka, Elżbieta (2003). Komunikat czy uczestnictwo? Spór o rozumienie sztuki. Elżbieta Janicka w rozmowie ze Zbigniewem Dłubakiem. W Janusz Zagrodzki (Red.), Dłubak i Grupa 55 (ss. 35-36). Łódź-Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • Janicka, Elżbieta (2003). O dekolonizację myślenia. W Wojciech Makowiecki (Red.), III Biennale Fotografii. Nie-codzienność (ss. 7-9). Poznań: Galeria Miejska Arsenał.
 • Janicka, Elżbieta (2003). For Decolonisation of Thinking (M. Wardeńska, Tłum.). W Wojciech Makowiecki (Red.), III Biennale Fotografii. Nie-codzienność (ss. 15-17). Poznań: Galeria Miejska Arsenał.
 • Janicka, Elżbieta (2001). Rozmowy o sztuce (fragment). Ze Zbigniewem Dłubakiem rozmawia Elżbieta Janicka. W Bożena Kowalska, W poszukiwaniu ładu. Artyści o sztuce (ss. 43-45). Katowice-Elbląg: Galeria Sztuki Współczesnej BWA-Galeria EL.
 • Janicka, Elżbieta (2001). Andrzej Trzebiński – „nowy jakiś polski Nietzsche”? O trzecim redaktorze „Sztuki i Narodu” w świetle jego dziennika oraz polemiki z Czesławem Miłoszem. Teksty Drugie, 2001(3-4), 217-229.
 • Janicka, Elżbieta (2000). Andrzej Trzebiński wobec ideologii Konfederacji Narodu. Twórczość, 2000(8), 93-102.
 • Janicka, Elżbieta (2000). Między sztuką a narodem. Andrzej Trzebiński wobec narodowo-radykalnej koncepcji kultury. Kultura i Społeczeństwo, 2000(4), 42-60.
 • Janicka, Elżbieta (1998). „Ja”, fotografia. W Elżbieta Janicka, „Ja”, fotografia (M. Świerkocki, Tłum.) (ss. 1). Łódź: Galeria FF. Dostępny http://www.galeriaff.infocentrum.com/0ela.html
 • Janicka, Elżbieta (1998). „I”, Photography. W Elżbieta Janicka, „Ja”, fotografia (M. Świerkocki, Tłum.) (ss. 1). Łódź: Galeria FF. Dostępny http://www.galeriaff.infocentrum.com/0ela.html
 • Janicka, Elżbieta (1998). f2. Doświadczenie fotografii. W Alicja Kępińska, Grzegorz Dziamski oraz Stefan Wojnecki (Red.), Fotografia: realność medium (ss. 67-72). Poznań: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.
 • Janicka, Elżbieta (1998). O portrecie fotograficznym w aspekcie rury wodociągowej. W Alicja Kępińska, Grzegorz Dziamski oraz Stefan Wojnecki (Red.), Fotografia: realność medium (ss. 73-80). Poznań: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Edytorstwo naukowe:
 • Janicka, Elżbieta (Red.). (2008). Wacław Antczak, Antoś Rozpylacz. Polski Odyseusz. Najsławniejszy wojownik w walce z Niemcami hitlerowskimi. Epopeja partyzantów z czasów powstania w Warszawie. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Udzielone wywiady:
 • Janicka, Elżbieta (2019, kwiecień 12), The War Between Polish Nationalism and Holocaust History. Jonathan Brent speaks with Polish scholar Elżbieta Janicka about the campaign to absolve occupied Poland for its role in the Holocaust and blame Jews for their own slaughter. Tablet Magazine. Dostępny https://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/283216/polish-nationalism-and-holocaust-history
 • Janicka, Elżbieta (2017). Wspólna historia, która dzieli. Z Elżbietą Janicką rozmawia Anna Dzierzgowska. W Dorota Obidniak oraz Anna Dzierzgowska (Red.), Czytanki o edukacji. Tom 4, Szkolne gry z historią (ss. 143-170). Warszawa: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dostępny http://znp.edu.pl/assets/uploads/2018/01/Czytanki_historia_lekki.pdf
 • Janicka, Elżbieta (2016, Październik 19-25). Sobie współczując. Joanna Podgórska rozmawia z Elżbietą Janicką i Tomaszem Żukowskim o tym, jak filosemici wspierają antysemitów. Polityka, 2016(43(3082)), ss. 35-37.
 • Janicka, Elżbieta (2016, Wrzesień 4). Przepis na dobrego Żyda. Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski, autorzy książki „Przemoc filosemicka?” w rozmowie z Arkadiuszem Gruszczyńskim. Tygodnik Powszechny, 2016(36(3504)), ss. 64-66.
 • Janicka, Elżbieta (2016, wrzesień 1), Janicka: PiS chce autocenzury i penalizacji badań nad Zagładą. Z Elżbietą Janicką rozmawia Robert Kowalski w autorskim programie TV Sterniczki na stronie internetowej Krytyki Politycznej. Dostępny https://www.youtube.com/watch?v=AJ29oqYMd1c
 • Janicka, Elżbieta (2016, Sierpień 11). Nasze fantazje o Żydach. Z Elżbietą Janicką i Tomaszem Żukowskim, autorami książki „Przemoc filosemicka?”, rozmawia Lidia Ostałowska. Gazeta Wyborcza. Duży Format, ss. 12-13.
 • Janicka, Elżbieta (2014, Sierpień 29). Zderzenie cywilizacji. Z Elżbietą Janicką o pomnikach Sprawiedliwych rozmawia Michał Siermiński. Bez Dogmatu, 2014(2(100)), ss. 25-28. Dostępny http://www.lewica.pl/index.php?id=29760
 • Janicka, Elżbieta (2013). Warszawa. Polska. Świat nieprzedstawiony. Z Elżbietą Janicką i Wojciechem Wilczykiem rozmawia Lidia Ostałowska. W Elżbieta Janicka oraz Wojciech Wilczyk (Red.), Janicka & Wilczyk. Inne miasto / Other City (ss. 91-105). Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
 • Janicka, Elżbieta (2013). Warsaw. Poland. An unrepresented world. Elżbieta Janicka and Wojciech Wilczyk talk to Lidia Ostałowska (M. Wawrzyńczak, Tłum.). W Elżbieta Janicka oraz Wojciech Wilczyk (Red.), Janicka & Wilczyk. Inne miasto / Other City (ss. 91-105). Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
 • Janicka, Elżbieta (2013, Kwiecień 13-14). „Kamienie na szaniec”. Reaktywacja. Z Elżbietą Janicką rozmawia Paweł Smoleński. Gazeta Wyborcza, ss. 30-31. Dostępny http://wyborcza.pl/magazyn/1,132058,13729828,__Kamienie_na_szaniec____Reaktywacja.html
 • Janicka, Elżbieta (2013, Kwiecień 3). Agata Szwedowicz, Dr Janicka z PAN: Mit „Kamieni na szaniec” domaga się analizy [Elżbieta Janicka jako autorka stanowiących trzon tekstu ustnych wypowiedzi przytaczanych i pisemnych omawianych]. Website www.dzieje.pl. Dostępny http://dzieje.pl/aktualnosci/dr-janicka-z-pan-mit-kamieni-na-szaniec-domaga-sie-analizy
 • Janicka, Elżbieta (2012, Kwiecień 18-24). Joanna Podgórska, Wojna powstań. Rozmowa z Elżbietą Janicką, autorką książki „Festung Warschau”, o tym, jak w miejskim krajobrazie jedne upamiętnienia rywalizują z innymi. Polityka, ss. 28-30.
 • Janicka, Elżbieta (2012). Bezplanowe zagospodarowanie miejskiej przestrzeni symbolicznej. Z Elżbietą Janicką, autorką książki „Festung Warschau”, wydanej przez Krytykę Polityczną, rozmawia Arkadiusz Gruszczyński. Notes, 75, 116-127. Dostępny http://www.old.funbec.eu/teksty.php?id=193
 • Janicka, Elżbieta (2012, Marzec 25). Twierdza Narcyzów. Z Elżbietą Janicką rozmawia Piotr Kosiewski. Tygodnik Powszechny, 13, ss. 30-32.
 • Janicka, Elżbieta (2011). Oś Muranowska. Z Elżbietą Janicką rozmawiają Maria Cyranowicz i Patrycja Dołowy. Academia, 25(1), 16-19.
 • Janicka, Elżbieta (2011). The Muranów Axis. Elżbieta Janicka is interviewed by Maria Cyranowicz and Patrycja Dołowy (C. Stupnicka oraz D. Sax, Tłum.). Academia, 29(1), 16-19.
 • Janicka, Elżbieta (2011). Wielobój zaangażowania. Z Elżbietą Janicką rozmawia Jakub Majmurek. W Miłosz. Przewodnik Krytyki Politycznej (ss. 58-80). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Janicka, Elżbieta (2006, Wrzesień 1). Tu oddycha się inaczej. Z Elżbietą Janicką rozmawia Marta Skłodowska. Gazeta Wyborcza (Łódź), p. 6.Janicka, Elżbieta (2006, Sierpień). Portrety powietrza. Z Elżbietą Janicką rozmawia Krzysztof Cichoń. Arteon, p. 8-10.
  Artykuły popularnonaukowe, teksty publicystyczne:
 • Janicka, Elżbieta (2017). O kontrkulturę – tu i teraz. Wystąpienie na Nadzwyczajnym Zjeździe Etnologów i Antropologów Polskich „Antropologia przeciw dyskryminacji”. Lud, 101, 93-95. Dostępny http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LUD/article/view/lud101.2017.01d
 • Janicka, Elżbieta (2017). Obraz Marca w dzisiejszej Polsce i jego społeczno-kulturowe uwarunkowania. Wybrane wątki wystąpienia na konferencji „50 lat po Marcu ’68. Co po nas zostanie?” (Internationellt Kulturforum – Sztokholm). PLOTKIES (internet quarterly), 71. Dostępny http://webnews.textalk.com/plotkies-nr-71/aktualnosci/50-lat-po-marcu-68-co-po-nas-zostanie
 • Janicka, Elżbieta (2016, Listopad 29). O kontrkulturę – tu i teraz. Recycling Idei. Dostępny http://recyklingidei.pl/janicka-o-kontrkulture-tu-teraz
 • Janicka, Elżbieta, Keff, Bożena oraz Datner, Helena (2014, Maj 31). Polska panika moralna. Gazeta Wyborcza, p. 39. Dostępny http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,16065323,Polska_panika_moralna__Czy_upamietnic_Sprawiedliwych.html
 • Janicka, Elżbieta, Keff, Bożena oraz Datner, Helena (2014, Marzec 27). Nie budujmy pomnika Sprawiedliwych obok Muzeum Historii Żydów Polskich. Dziennik Opinii Krytyki Politycznej. Dostępny http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140327/nie-budujmy-pomnika-sprawiedliwych-obok-muzeum-historii-zydow-polskich
 • Janicka, Elżbieta (2014, Grudzień 7). Zapraszam do lektury [list do redakcji w związku z paszkwilem Michała Bilewicza na autorki rocznika Instytutu Slawistyki PAN „Studia Litteraria et Historica” 2013, nr 2]. Tygodnik Powszechny, p. 27.
 • Janicka, Elżbieta (2012). Historia Polski zamiast historii Polaków? Dyskutują Elżbieta Janicka, Sławomir Kapralski, Anna Zawadzka, Tomasz Żukowski. Dialog/Pheniben. Kwartalnik Stowarzyszenia Romów w Polsce, 2012(8), 36-41.
 • Janicka, Elżbieta (2011). Pomnik pomnika. Miniatura o upiorach. Krytyka Polityczna, 26, n.d. (12 ss.).
 • Janicka, Elżbieta oraz Żukowski, Tomasz (2011, Październik 29-30). Ci nie są z ojczyzny naszej. Gazeta Wyborcza, p. 20-21.
 • Janicka, Elżbieta (2010). Architektura pamięci. Dyskusja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego [dyskutantki i dyskutanci: Elżbieta Janicka, Kaja Kaźmierska, Tomasz Majewski, Rafał Żytyniec; moderatorka: Magdalena Saryusz-Wolska]. Borussia, 47, 135-146.
 • Janicka, Elżbieta (2008). „Rzeczpospolita” jednego narodu. Słowo żydowskie / Dos Jidisze Wort, 2008(34), 44-45.
 • Janicka, Elżbieta (2001, Lipiec 19). Żyda portret zbiorowy. Gazeta Wyborcza, 167, p. 14.
 • Janicka, Elżbieta (2001, Sierpień 23). Cień Konfederacji Narodu [odpowiedź Pawłowi Rodakowi]. Gazeta Wyborcza, ss. 12-13.
 • Janicka, Elżbieta (2001, Maj 5-6). Dwie przyjaźnie Trzebińskiego. List Elżbiety Janickiej do siostry poety Zofii Trzebińskiej-Nagabczyńskiej, Gazeta Wyborcza, p. 21.
 • Janicka, Elżbieta (2001, Luty, 24-25). Dwie przyjaźnie Andrzeja Trzebińskiego. Gazeta Wyborcza, ss. 18-20.
 • Janicka, Elżbieta (2001). Nacjonalizm z piruetem. Bez Dogmatu, 48, 14-16.
Recenzje: