Dr Anna Zawadzka

Socjolożka

e-mail: annazawadzka@poczta.fm

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6043-3321

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/AnnaZawadzka

Zainteresowania naukowe

Polityka historyczna, antysemityzm i antykomunizm jako wzory kultury polskiej, społeczne konstruowanie płci, mechanizmy reprodukcji struktury społecznej.

Funkcje pełnione w IS PAN

  • Sekretarz Rady Naukowej IS PAN (2015–2018);
  • Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Studia Litteraria et Historica”.

Publikacje

Zob. https://pan-pl.academia.edu/AnnaZawadzka/Papers