Dr Agnieszka Ayşen Kaim

Zdjęcie profilowe pracownika

Orientalistka, turkolożka, tłumacz przysięgły języka tureckiego przy Ambasadzie Republiki Turcji w Warszawie (specjalizacja tłumaczenia ustne: symultaniczne i konsekutywne)

e-mail: agnieszka.kaim@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5839-4191

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kaim

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/AgnieszkaAysenKaim

Zainteresowania naukowe

  • Literatura ustna, epika i teatr tradycyjny Bliskiego i Środkowego Wschodu;
  • Kinematografia turecka;
  • Okcydent a orient;
  • Wpływy orientalne na Bałkanach, konwersja i tożsamości „warstwowe” w Imperium Osmańskim.

Członkostwo w gremiach naukowych

Wiceprezes Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.” zajmującego się badaniem i praktyką sztuki opowiadania i literaturą ustną.

Nagrody i odznaczenia

Autorska książka dla dzieci i młodzieży Bahar znaczy Wiosna (wydawnictwo Poławiacze Pereł, 2015) – III Nagroda Polskiej Sekcji IBBY – „Książka Roku 2016” w kategorii literackiej: http://www.ibby.pl/?p=3580

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

  • Wykonawca w projekcie Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII–XX w.), numer ewidencyjny: 2014/13/B/HS2/0105;
  • Realizator w projekcie: „Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej”, grant z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 2 otrzymany w 2018 roku.

Publikacje

  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2017). Kręte drogi sufich. Turecko-bałkańskie wątki sufickiej koncepcji „drogi” we współczesnej odsłonie (na wybranych przykładach literackich). Slavia Meridionalis, 17, 1–23.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2017). Polonyalıların Doğu Özentisi – Oryantalist Bir Moda mı Yoksa Kendi Kişiliğini Arayiş mı? Tarihsel Süreç İçerisindeki Bazı Vakaların İncelemesi (Fascynacja Polaków Wschodem: orientalistyczna moda czy poszukiwanie tożsamości? Analiza wybranych zjawisk na przestrzeni dziejów). W Emin Atasoy, Jan A. Wendt oraz Beta Basım Yayım Dağıtım (Red.), Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti (Rzeczpospolita Polska w świetle nauk) (ss. 287-300). Istanbul: Beta.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2016). Turkish Traditional Theatre Forms, or The Performative Art of Nomads. W Oriental Studies and Arts, Contributions Dedicated to Profesor Tadeusz Majda on his 85th Birthday (ss. ). Warszawa: Dialog.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2015). Hodża Nasreddin – antybohater w służbie kultury. Zeszyty Naukowe uczelni Vistula, Filologia IV, 39, 36-47.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2012). Sema ceremony – between Ritual and Performance. Acta Asiatica Varsoviensia, 25, 147-156.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). Przykłady obrazów orientalnych w cyklu o Królewiczu Marko. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 8, 83-93.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). „Przedsmak raju”, czyli turecka kawiarnia w Turcji i na Bałkanach w XVII – XIX wieku. W Joanna Rękas (Red.), Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Tom I (ss. 363-374). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). New Turkish Cinema – Some Remarks on the Homesickness of the Turkish Soul. Cinej Cinema Journal, Special Issue, 2011, 99-106.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). Tureccy i bałkańscy „singers of tales” – „jarzmo” inspiracji czy epicka dwubiegunowość? Slavia Meridionalis, Studia Slavica Balcanica, 11, 73-80.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). Güney Slav Sözlu Edebiyatının Örneklerinde Doğu Esintileri  (Oriental Breezes in the Oral Literature of South Slavonic People). Littera Edebiyat Yazıları (MLA International Bibliography), 29, 253-262.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2010). Inspiracje literackie wokół wystawy: Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i pierwszej połowie XX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. W Ewa Siemieniec–Gołaś oraz Jordanka Georgiewa–Okoń (Red.),  Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy (ss. ). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2010). Meddah geleneğinden kültürlerarası hikayeciliğe uzanan bir serüven (Przygodowa podróż od tradycji meddaha do wielokulturowego opowiadania historii). Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 30, 111-122.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2010). Przykłady przejawów syntezy kultur i wzajemności wpływów pomiędzy europejską i turecką kulturą widowiskową. W Agata Bareja-Starzyńska, Piotr Balcer, oraz Jan Rogala (Red.), Świat Orientu – Orient w Świecie (ss. 56-64). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2008). Elementy widowiskowe w tureckiej sztuce opowiadania. W Justyna Olko (Red.), Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach (ss. 285-301). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2003). Współczesny teatr i dramaturgia w Turcji. Dialog, 9, 149-155.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2003). Tuncer Cücenoğlu: Z życia wzięte. Dialog, 9, 181-182.
  • Kaim, Agnieszka Ayşen. (1997). Avrupa ve Doğu Tiyatro Geleneğinin Bağlamında Tek Oyunculu Meddah Türk Tiyatrosu (Meddah-turecka forma teatru jednego aktora w kontekście tradycji Wschodu i Europy). Tiyatro Araştırma Dergisi (Czasopismo Badań Teatralnych), 12, 27-45.