Dr Agnieszka Ayşen Kaim

Employee’s profile photo

Oriental studies expert, turkologist, certificate translator of the Turkish language (simultaneous and consecutive translations)

e-mail: agnieszka.kaim@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5839-4191

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kaim

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/AgnieszkaAysenKaim

Research interests

 • Oral literature, epic, traditional theater of the Near and Middle East;
 • Turkish cinematography;
 • Okcident and Orient;
 • Oriental influence in the Balkans, conversion and “layered” identities in the Ottoman Empire.

Publications

Selected publications:

 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2017). Kręte drogi sufich. Turecko-bałkańskie wątki sufickiej koncepcji „drogi” we współczesnej odsłonie (na wybranych przykładach literackich). Slavia Meridionalis, 17, 1–23.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2017). Polonyalıların Doğu Özentisi – Oryantalist Bir Moda mı Yoksa Kendi Kişiliğini Arayiş mı? Tarihsel Süreç İçerisindeki Bazı Vakaların İncelemesi). In Emin Atasoy, Jan A. Wendt & Beta Basım Yayım Dağıtım (Eds.), Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti (Republic of Poland in the light of social sciences) (pp. 287-300). Istanbul: Beta.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2016). Turkish Traditional Theatre Forms, or The Performative Art of Nomads. In Oriental Studies and Arts, Contributions Dedicated to Profesor Tadeusz Majda on his 85th Birthday (pp. ). Warszawa: Dialog.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2015). Hodża Nasreddin – antybohater w służbie kultury. Zeszyty Naukowe uczelni Vistula, Filologia IV, 39, 36-47.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2012). Sema ceremony – between Ritual and Performance. Acta Asiatica Varsoviensia, 25, 147-156.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). Przykłady obrazów orientalnych w cyklu o Królewiczu Marko. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 8, 83-93.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). „Przedsmak raju”, czyli turecka kawiarnia w Turcji i na Bałkanach w XVII – XIX wieku. In Joanna Rękas (Ed.), Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Tom I (pp. 363-374). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). New Turkish Cinema – Some Remarks on the Homesickness of the Turkish Soul. Cinej Cinema Journal, Special Issue, 2011, 99-106.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). Tureccy i bałkańscy „singers of tales” – „jarzmo” inspiracji czy epicka dwubiegunowość? Slavia Meridionalis, Studia Slavica Balcanica, 11, 73-80.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2011). Güney Slav Sözlu Edebiyatının Örneklerinde Doğu Esintileri  (Oriental Breezes in the Oral Literature of South Slavonic People). Littera Edebiyat Yazıları (MLA International Bibliography), 29, 253-262.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2010). Inspiracje literackie wokół wystawy: Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i pierwszej połowie XX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. In Ewa Siemieniec–Gołaś & Jordanka Georgiewa–Okoń (Eds),  Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy (pp ). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2010). Meddah geleneğinden kültürlerarası hikayeciliğe uzanan bir serüven. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 30, 111-122.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2010). Przykłady przejawów syntezy kultur i wzajemności wpływów pomiędzy europejską i turecką kulturą widowiskową. In Agata Bareja-Starzyńska, Piotr Balcer, oraz Jan Rogala (Eds.), Świat Orientu – Orient w Świecie (pp. 56-64). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2008). Elementy widowiskowe w tureckiej sztuce opowiadania. In Justyna Olko (Ed.), Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach (pp. 285-301).Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2003). Współczesny teatr i dramaturgia w Turcji. Dialog, 9,149-155.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (2003). Tuncer Cücenoğlu: Z życia wzięte. Dialog, 9, 181-182.
 • Kaim, Agnieszka Ayşen. (1997). Avrupa ve Doğu Tiyatro Geleneğinin Bağlamında Tek Oyunculu Meddah Türk Tiyatrosu. Tiyatro Araştırma Dergisi, 12, 27-45.