Dr Agnieszka Ayşen Kaim

Photo of the employee

Oriental studies expert, turkologist, certificate translator of the Turkish language (simultaneous and consecutive translations)

e-mail: agnieszka.kaim@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5839-4191

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kaim

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/AgnieszkaAysenKaim

Research interests

 • Oral literature, epic, traditional theater of the Near and Middle East;
 • Turkish cinematography;
 • Okcident and Orient;
 • Oriental influence in the Balkans, conversion and “layered” identities in the Ottoman Empire.

Publications

 • Kaim, A. A. (2017). Kręte drogi sufich: Turecko-bałkańskie wątki sufickiej koncepcji „drogi” we współczesnej odsłonie (na wybranych przykładach literackich). Slavia Meridionalis17, 1–23.
 • Kaim, A. A. (2017). Polonyalıların Doğu Özentisi – Oryantalist Bir Moda mı Yoksa Kendi Kişiliğini Arayiş mı? Tarihsel Süreç İçerisindeki Bazı Vakaların İncelemesi [Fascynacja Polaków Wschodem: orientalistyczna moda czy poszukiwanie tożsamości? Analiza wybranych zjawisk na przestrzeni dziejów]. In E. Atasoy, J. A. Wendt, & B. Basım Yayım Dağıtım (Eds.), Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti [Rzeczpospolita Polska w świetle nauk] (pp. 287-300). Beta.
 • Kaim, A. A. (2016). Turkish traditional theatre forms, or the performative art of nomads. In Oriental Studies and Arts, Contributions Dedicated to Profesor Tadeusz Majda on his 85th Birthday. Dialog.
 • Kaim, A. A. (2015). Hodża Nasreddin – antybohater w służbie kultury. Zeszyty Naukowe uczelni Vistula, Filologia IV39, 36-47.
 • Kaim, A. A. (2012). Sema ceremony – between Ritual and Performance. Acta Asiatica Varsoviensia25, 147-156.
 • Kaim, A. A. (2011). Przykłady obrazów orientalnych w cyklu o Królewiczu Marko. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 8, 83-93.
 • Kaim, A. A. (2011). „Przedsmak raju”, czyli turecka kawiarnia w Turcji i na Bałkanach w XVII – XIX wieku. In J. Rękas (Ed.), Bałkański folklor jako kod interkulturowy: Tom I (pp. 363-374). Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kaim, A. A. (2011). New Turkish Cinema – Some Remarks on the Homesickness of the Turkish Soul. Cinej Cinema Journal, Special Issue2011, 99-106.
 • Kaim, A. A. (2011). Tureccy i bałkańscy „singers of tales” – „jarzmo” inspiracji czy epicka dwubiegunowość? Slavia Meridionalis, Studia Slavica Balcanica11, 73-80.
 • Kaim, A. A. (2011). Güney Slav Sözlu Edebiyatının Örneklerinde Doğu Esintileri [Oriental Breezes in the Oral Literature of South Slavonic People]. Littera Edebiyat Yazıları (MLA International Bibliography)29, 253-262.
 • Kaim, A. A. (2010). Inspiracje literackie wokół wystawy: Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i pierwszej połowie XX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. In E. Siemieniec–Gołaś & J. Georgiewa–Okoń (Eds.), Od Anatolii po Syberię: Świat turecki w oczach badaczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kaim, A. A. (2010). Meddah geleneğinden kültürlerarası hikayeciliğe uzanan bir serüven [Przygodowa podróż od tradycji meddaha do wielokulturowego opowiadania historii]. Tiyatro Araştırmaları Dergisi30, 111-122.
 • Kaim, A. A. (2010). Przykłady przejawów syntezy kultur i wzajemności wpływów pomiędzy europejską i turecką kulturą widowiskową. In A. Bareja-Starzyńska, P. Balcer, & J. Rogala (Eds.), Świat Orientu – Orient w Świecie (pp. 56-64). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kaim, A. A. (2008). Elementy widowiskowe w tureckiej sztuce opowiadania. In J. Olko (Ed.), Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach (pp. 285-301). Wydawnictwo DiG.
 • Kaim, A. A. (2003). Współczesny teatr i dramaturgia w Turcji. Dialog9, 149-155.
 • Kaim, A. A. (2003). Tuncer Cücenoğlu: Z życia wzięte. Dialog, 9, 181-182.
 • Kaim, A. A. (1997). Avrupa ve Doğu Tiyatro Geleneğinin Bağlamında Tek Oyunculu Meddah Türk Tiyatrosu [Meddah-turecka forma teatru jednego aktora w kontekście tradycji Wschodu i Europy]. Tiyatro Araştırma Dergisi [Czasopismo Badań Teatralnych]12, 27-45.