Dr Ewelina Drzewiecka

Fotografia pracownika

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, magister teologii ogólnej i filologii słowiańskiej, literaturoznawca

e-mail: ewelina.drzewiecka@ispan.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7092-3140

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ewelina_Drzewiecka3

Academia.edu: http://pan-pl.academia.edu/EwelinaDrzewiecka

Zainteresowania naukowe

 • Relacja religia-nowoczesność;
 • Literatura i kultura bułgarska;
 • Historia idei;
 • Tradycja judeochrześcijańska.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Członek kolektywu naukowego Centrum Cyrylometodejskiego Bułgarskiej Akademii Nauk;
 • Członek towarzystw naukowych: Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, European Society for the History of Science, Society of Biblical Literature, Utopian Studies Society-Europe.

Funkcje pełnione w IS PAN

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Slavia Meridionalis”.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda dla Młodego Uczonego Bułgarskiej Akademii Nauk im. prof. Marina Drinowa (2017);
 • Nagroda Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy w dziedzinie slawistyki (2017) za książkę Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)” (OPUS, NCN, 2015–2018) – wykonawca;
 • „Granice i pogranicza. Modele biblijne i ich inspiracje w średniowiecznych i nowoczesnych literaturach i kulturach południowosłowiańskich” (projekt PAN-BAN, 2018–2021) – kierownik;
 • „Miasto wobec dynamiki kultury – refleksje i inspiracje południowosłowiańskich kultur i literatur od średniowiecza do ponowoczesności” (projekt PAN-BAN, 2018–2021) – wykonawca;
 • „Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do czasów nowoczesnych (funkcje, recepcja, interpretacje)” (projekt PAN-BAN, 2012–2027) – wykonawca.

Publikacje

Książki:

 • Sosnowska, D., & Drzewiecka, E. (Red.). (2018). The experience of faith in Slavic cultures and literatures in the context of postsecular Thought. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.wuw.pl/data/include/cms/The_Experience_Sosnowska_Danuta_Drzewiecka_Ewelina_2018.pdf
 • Drzewiecka, E. (2016). Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej: Studium przypadku. Universitas.
 • Drzewiecka, E. (2012). Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej. Polska Prowincja Pasjonistów, Wydawnictwo Verbinum.
 • Drzewiecka, E., Szwat-Gyłybowa, G., & et al. (2011). Leksykon tradycji bułgarskiej. Instytut Slawistyki PAN.

Artykuły naukowe:

 • Джевиецка, Е. (2019). Религия – езотеризъм – утопия: Българският вариант. W Сецесион & Компаративистика. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева (ss. 244–264). Ан-Ди.
 • Drzewiecka, E. (2019). Оświata – Bułgaria. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w: T. 6. Oświata – Tradycja – Uniwersalizm (ss. 14–22). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1082
 • Drzewiecka, E. (2019). Kształcenie – Bułgaria. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych nasłowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w.: T. 5. Kultura – Kształcenie – Humanizm (ss. 82–89). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1081
 • Drzewiecka, E. (2019). Humanizm – Bułgaria. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w.: T. 5. Kultura – Kształcenie – Humanizm (ss. 145–154). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1081
 • Drzewiecka, E. (2019). Nowoczesność – Bułgaria. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w.: T. 4. Nowoczesność – Sekularyzacja – Postęp (ss. 13–21). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1080
 • Drzewiecka, E. (2019). Sekularyzacja – Bułgaria. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w.: T. 4. Nowoczesność – Sekularyzacja – Postęp (ss. 65–74). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1080
 • Drzewiecka, E. (2019). Sekularyzacja – Macedonia. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w.: T. 4. Nowoczesność – Sekularyzacja – Postęp (ss. 95–101). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1080
 • Drzewiecka, E. (2018). „Славянското просвещение” или за функционирането на Кирило-Методиевата традиция в модерната българска култура. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2018(15), 77–97. https://doi.org/10.14746/pss.2018.15.5
 • Drzewiecka, E. (2018). Reception of the Bible in modern Bulgarian culture: The (post)secular and the national. W D. Sosnowska & E. Drzewiecka (Red.), The experience of faith in Slavic cultures and literatures in the context of postsecular thought (ss. 144–164). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.wuw.pl/data/include/cms/The_Experience_Sosnowska_Danuta_Drzewiecka_Ewelina_2018.pdf
 • Drzewiecka, E. (2018). The postsecular point of view. W D. Sosnowska & E. Drzewiecka (Red.), The experience of faith in Slavic cultures and literatures in the context of postsecular thought (ss. 23–39). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.https://www.wuw.pl/data/include/cms/The_Experience_Sosnowska_Danuta_Drzewiecka_Ewelina_2018.pdf
 • Drzewiecka, E. (2018). OświecenieBułgaria. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w.: T. 1. Oświecenie – Religia – Racjonalizm (ss. 26-37). Instytut Slawistyki PAN. http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/588
 • Drzewiecka, E. (2018). ReligiaBułgaria. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w.: T. 1. Oświecenie – Religia – Racjonalizm (ss. 94-103). Instytut Slawistyki PAN. http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/588
 • Drzewiecka, E. (2018). RacjonalizmBułgaria. W G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w.: T. 1. Oświecenie – Religia – Racjonalizm (ss. 162-171). Instytut Slawistyki PAN. http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/588
 • Drzewiecka, E. (2018). „Enlightened Esotericism”: A case study on migrating ideas in the modern Bulgarian tradition. W N. Radulović (Red.), Esoterism, Literature, Culture in Central and Eastern Europe (ss. 119-132). Belgrade.
 • Drzewiecka, E. (2017). Communist anniversaries as a symphony of power and science (case study of Bulgaria). Studia Historiae Scientiarum”, 16, 303–331. http://www.ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/2017/16(2017)/art/11206/
 • Drzewiecka, E. (2017). Reformacja, której nie było: Przypadek bułgarski (pojęcia — wpływy — idee). Zagadnienia Rodzajów Literackich, LX(4), 125–143. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ee55e6ee-bc6e-4507-b0a0-36d291bf3d36
 • Dzhevietska, E. (2017). Taĭnoto evangelie na Stefan TSanev ili kak da zhiveesh v sveta sled nadenieto. Ezik i literatura, 2017(1-2), 75-97. http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/1-2/6-E.Dzhewiecka-BG.pdf
 • Drzewiecka, E. (2017). Bŭlgarskata reformatsiia? Za khibridizatsiiata na ideate v protsesa na modernizatsiiata na kulturata. Slavia Meridionalis, 17. https://doi.org/10.11649/sm.1370
 • Dzhevietska, E. (2017). Pencho Slaveĭkov i religiiata. W M. IAnakieva (Red.), Pencho Slaveĭkov. 150 godini ot rozhdenieto mu (ss. 244-258). Izdatelstvo Boian Penev.
 • Dzhevietska, E. (2017). Za miastoto na bibleĭskiia tekst v novata bŭlgarska literatura. Retseptsii – interpretatsii – predzvikatelstva. Literaturna misŭl, 2017(1), 3-26.
 • Dzhevietska, E. (2017). Prinosŭt na uchenitsite ili sotsialisticheskiiat diskurs po sluchaĭ Kirilo-Metodievite iubilei v Bŭlgariia. W P. Žeňuch & S. Nikolova (Red.), Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (ss. 157-171). Slovenský komitét slavistov.
 • Dzhevietska, E. (2017). Figurata na sv. Kliment Okhridski v bŭlgarskata i v makedonskata knizhnina ot epokhata na Vŭzrazchdaneto. Bŭlgarski ezik i literatura, 59(2), 177–197.
 • Dzhevietska, E. (2017). V siankata na krŭsta: Za postsekularnata misŭl v izsledvaniiata vŭrkhu modernata literatura. Bŭlgarski filosofki pregled, 2016(6), 33–56.
 • Dževiecka, E. (2016). Juda u modernizmu (bugarski primeri). W D. Ajdačić (Red.), Juda Iskariotski u slovenskim kulturama. Zbornik radova (ss. 52-67). Alima.
 • Drzewiecka, E. (2016). Od przyjemności do pomyślności, czyli o pożytkach z (bułgarskiego) „oświecenia”. W E. Solak, B. Popiołek, & B. Todorović (Red.), Małe przyjemności: Katalog słowiański (ss. 225-238). Wydawnictwo Scriptum.
 • Drzewiecka, E. (2016). W the trap of agnosticism: Judas according to Emiliyan Stanev. Slavia Meridionalis, 16, 438–466. https://doi.org/10.11649/sm.2016.021
 • Dzhevietska, E. (2016). Moderno i populiarno: Za iubileĭniia obraz na sv. Metodiĭ v bŭlgarskata kultura prez XX vek. Starobŭlgarska literatura, 53-54, 195-214.
 • Dzhevietska, E. (2016). IUbileĭnite sbornitsi kato svideteli na epokhata: Kŭm vŭprosa za retseptsiiata na Kirilo-Metodievskata traditsiia v modernata bŭlgarska kultura. Kirilo-Metodievski studii, 25, 122-137.
 • Drzewiecka, E. (2016). Spotkania pod Krzyżem: O myśli postsekularnej w badaniach nad literaturą nowoczesną. Kulturateologiamedia, 26, 52–74. http://www.kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2016_26_drzewiecka.pdf
 • Drzewiecka, E. (2015). Tajemna Ewangelia Stefana Canewa, czyli jak żyć w świecie (po) upadku? W E. Golachowska & D. Pazio-Wlazłowska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: T. 4. Wartości w świecie słowiańskim (ss. 99-125). Instytut Slawistyki PAN.
 • Dzhevietska, E. (2015). V Getsimanskata gradina, ili predsmŭrtnata refleksiia na Petko Todorov. W E. Dimitrova (Red.), Bŭlgarsko i moderno 2. Eksperimentalni prochiti (ss. 47-59). BAN Institut za literatura/Izdatelstvo Boian Penev. http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/E._Drzewiecka
 • Drzewiecka, E. (2015). Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – Patroni Wschodu i Zachodu. Tom 1. Apostołowie Słowian w dawnej Europie. Tom 2. Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie. Opracował zespół pod redakcją Aleksandra Naumowa. Kraków: Collegium Columbinum, 2013. 254 s., 338 s. ISBN 978-83-7624-035-0. Starobŭlgarska literatura,51, 230–234.
 • Dzhevietska, E. (2005). Kirilo-metodievska sreshta vŭv Venetsiia. Palaeobulgarica, XXXIX(3), 113–120.
 • Dzhevietska, E., & Ivanova, M. (2014). IUbileĭna konferentsiia „100 godini kirilometodievistika v Bŭlgariia. Palaeobulgarica, XXXVIII(4), 79–93.
 • Drzewiecka, E. (2014). Myśl postsekularna w badaniach slawistycznych: Próba spojrzenia. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2014(9(1)), 29–44. https://doi.org/10.4467/20843933ST.14.003.3050
 • Drzewiecka, E., & Wróblewska-Trochimiuk, E. (2014). Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych. Slavia Meridionalis, 14, 517–522. https://doi.org/10.11649/sm.2014.023
 • Drzewiecka, E. (2014). Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarski. Prace filologiczne. Literaturoznawstwo, 2014(4), 435–453.
 • Drzewiecka, E. (2014). (Post)modern apocrypha as an epiphany of sense (on the basis of Bulgarian literary biblical paraphrases). Studia Ceranea, 2014(4), 35–48. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/9389/Drzewiecka.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 • Drzewiecka, E. (2014). Apokryficzne identyfikacje: O wartościowaniu autorskich parafraz biblijnych na przykładzie recepcji powieści Nikołaja Rajnowa „Между пустинята и живота”. W E. Golachowska & A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: T. 3. Narracja i pamięć (ss. 449-467). Instytut Slawistyki PAN.
 • Drzewiecka, E. (2014). Koniec eschatologii? Poszukiwania modus existendi w świetle (po)nowoczesnych apokryfów bułgarskich. Slavia Meridionalis, 14, 351–384. https://doi.org/10.11649/sm.2014.017
 • Dzhevietska, E. (2013). Modernistichnite parafrazi na bibleĭskiia siuzhet kato izvor za bŭlgarskata istoriia na ideite. http://bgmodernism.com/our_modernism/E._Drzewiecka
 • Dzhevietska, E. (2013). Za Bozhiia promisŭl v edna novobŭlgarska replika na srednovekovnata legenda za IUda Iskariotski. Palaeobulgarica, XXXVII(3), 75–84.
 • Drzewiecka, E. (2013). Metamorfozy Judasza: Autorskie parafrazy biblijne jako świadectwo przemian kulturowych (na przykładzie literatury bułgarskiej). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 2013(3(6)), 143–163.
 • Dzhevietska, E. (2013). Bezsmŭrtieto na IUda: Obrazŭt na predatelia v bŭlgarskite parafrazi na evangelskiia razkaz ot pŭrvata polovina na XX vek. W D. Kamburov (Red.), Sŭbitie i bezsmŭrtie (literatura, ezik, filosofiia, nauka) (ss. 531-546). Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Okhridski”.
 • Drzewiecka, E. (2013). Ewangelia o końcu świata? O bułgarskich parafrazach biblijnych po 1989 roku. W J. C. Kałużny & A. Żywiołek (Red.), Kulturowe paradygmaty końca: Studia komparatystyczne (ss. 165-185). Akademia im. Jana Długosza.
 • Drzewiecka, E. (2013). Pseudo-Ewangelie Judasza, czyli o (po)nowoczesnych apokryfach bułgarskich. W K. Kedron & M. Příhoda (Red.), Slovanský svět: známý či neznámý? (ss. 73-82). Červený Kostelec.
 • Drzewiecka, E. (2012). (Od)nowa chrześcijańska? Apologia według powieści Filipa Dimitrowa „Светлина на човеци”. Pamiętnik Słowiański, LXII(1-2), 123–136.
 • Drzewiecka, E. (2012). Bluźnierstwo w kulturze popularnej: Wizerunki postaci biblijnych w wybranych powieściach bułgarskich XXI wieku. W N. Długosz (Red.), Tabu w oku szeroko otwartym (ss. 203-212). Wydawnictwo Rys.
 • Drzewiecka, E. (2012). „Liubovta e vŭrkhovna omraza”. Transformacje pojęć chrześcijańskich w powieści Nikołaja Rajnowa „Mezhdu pustiniata i zhivota”. W I. Lis-Wielgosz & W Jóźwiak (Red.), Chrześcijański Wschód i Zachód: Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci (ss. 449-462). Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo Pro.
 • Dzhevietska, E. (2012). Predatelstvoto na IUda kato figura na pametta: Kŭm miastoto na khristiianskata traditsiia v bŭlgarskata natsionalna kultura. W N. Aretov (Red.), …pŭrva radost e za mene. Emotsionalnoto sŭdŭrzhanie na bŭlgarskata natsionalna identichnost: istoricheski koreni i sŭvremenni izmereniia (ss.299-310). Sofiia. http://balkansbg.eu/bg/content/e-sadarzhanie/308-judas-treachery-figure-of-memory.html
 • Dzhevietska, E. (2011). Psevdoistini za IUda: Bŭlgarskite modernisti v tŭrsene na psikhologicheskata motivatsiia na izneviarata. W E. Ivanova Daradanova (Red.), Istina, mistifikatsiia, lŭzha v slavianskite ezitsi, literaturi i kulturi (ss. 462-469). Sofiia.
 • Dzhevietska, E. (2010). Inversiiata kato negatsiia: Obrazŭt na IUda v romana na Nikolaĭ Raĭnov Mezhdu pustiniata i zhivota. Nauchnite trudove na Plovdivskiia universitet, 48(1(B)), 148-158.
 • Drzewiecka, E. (2010). Rozrachunek ze źródłami? Intertekstualność sztuki Stefana Canewa „Taĭnata vecheria na Diakona Levski”. W Z. Nowożenowa (Red.), Tekst jako kultura: Kultura jako tekst (ss. 215-221). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Drzewiecka, E. (2009). Idea Bogoczłowieka a racjonalność religii (na przykładzie współczesnej powieści bułgarskiej). W S. Sztajer, Z. Drozdowicz, & Z. Melosik (Red.), O racjonalności w nauce i życiu społecznym (ss. 297-311). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Drzewiecka, E. (2009). Między formą a treścią: Motywy pseudokanoniczne w ikonografii święta Zaśnięcia Bogurodzicy w serbskim malarstwie ściennym z XIV w. W G. Minczew, M. Skowronek, & I. Petrov (Red.), Biblia Slavorum Apocryphorum: Novum Testamentum (ss. 189-204). Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”.
 • Drzewiecka, E. (2009). Wątki ewangeliczne we współczesnej prozie bułgarskiej jako znamię ponowoczesności. W P. Karag’ozov & I. Stoianova (Red.), Prekhodi i granitsi (ss. 105-113). Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Okhridski”.
 • Drzewiecka, E. (2009). „Bułgarski Chrystus”? Obraz Wasyla Lewskiego w kulturze bułgarskiej XX wieku. W H. Stys & S. Sochacki (Red.), Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – polityka – kultura (ss. 135-147). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Drzewiecka, E. (2009). Podróż Matki Bożej na Athos w bułgarskiej pieśni ludowej. W M. Kuczyńska (Red.), Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu (ss. 278-285). Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Dzhevetska, E. (2008). Intertekstualnost v razkaza na Emiliian Stanev Lazar i Isus u romana na Borislav Lekich „Vreme chuda”. Nauchnite trudove na Plovdivskiia universitet, 46(1(B)), 369–382.
 • Drzewiecka, E. (2008). Obraz Bogurodzicy jako mediatorki wyobcowanych w Słowie świętego Tomasza Apostoła o wyniesieniu Przenajświętszej. Slavia Meridionalis, 8, 227–244.
 • Drzewiecka, E. (2008). Bułgarski strój kobiecy w kulturze ludu i narodu (z elementami porównania ze strojem polskim. W D. Ivanowa, T. Lewaszkiewicz, & N. Reczek (Red.), Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską (ss. 47-52). Katedra Filologii Słowiańskiej UAM.
 • Drzewiecka, E. (2006). Listy Symeona – protobułgarski kompleks czy zmysł taktyczny. W I. Petrov (Red.), Bałkany w oczach młodego człowieka (ss. 83-86). Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close