Dr Ewelina Drzewiecka

Zdjęcie profilowe pracownika

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, magister teologii ogólnej i filologii słowiańskiej, literaturoznawca

e-mail: ewelina.drzewiecka@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7092-3140

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ewelina_Drzewiecka3

Academia.edu: http://pan-pl.academia.edu/EwelinaDrzewiecka

Zainteresowania naukowe

 • Relacja religia-nowoczesność;
 • Literatura i kultura bułgarska;
 • Historia idei;
 • Tradycja judeochrześcijańska.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Członek kolektywu naukowego Centrum Cyrylometodejskiego Bułgarskiej Akademii Nauk;
 • Członek towarzystw naukowych: Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, European Society for the History of Science, Society of Biblical Literature, Utopian Studies Society-Europe.

Funkcje pełnione w IS PAN

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Slavia Meridionalis”.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda dla Młodego Uczonego Bułgarskiej Akademii Nauk im. prof. Marina Drinowa (2017);
 • Nagroda Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy w dziedzinie slawistyki (2017) za książkę Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)” (OPUS, NCN, 2015–2018) – wykonawca;
 • „Granice i pogranicza. Modele biblijne i ich inspiracje w średniowiecznych i nowoczesnych literaturach i kulturach południowosłowiańskich” (projekt PAN-BAN, 2018–2021) – kierownik;
 • „Miasto wobec dynamiki kultury – refleksje i inspiracje południowosłowiańskich kultur i literatur od średniowiecza do ponowoczesności” (projekt PAN-BAN, 2018–2021) – wykonawca;
 • „Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do czasów nowoczesnych (funkcje, recepcja, interpretacje)” (projekt PAN-BAN, 2012–2027) – wykonawca.

Publikacje

Książki:

 • Drzewiecka, Ewelina (2016). Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku. Kraków: Universitas.
 • Drzewiecka, Ewelina (2012). Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej. Warszawa: Polska Prowincja Pasjonistów-Wydawnictwo Verbinum.
 • Drzewiecka, Ewelina, Szwat-Gyłybowa, Grażyna i in. (2011). Leksykon tradycji bułgarskiej. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Artykuły naukowe:

 • Drzewiecka, Ewelina (2018). Oświecenie – Bułgaria. W Grażyna Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w., t. 1, Oświecenie – Religia – Racjonalizm (ss. 26-37). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Dostępny http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/588
 • Drzewiecka, Ewelina (2018). Religia – Bułgaria. W Grażyna Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w., t. 1, Oświecenie – Religia – Racjonalizm (ss. 94-103). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Dostępny http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/588
 • Drzewiecka, Ewelina (2018). Racjonalizm – Bułgaria. W Grażyna Szwat-Gyłybowa (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI w., t. 1, Oświecenie – Religia – Racjonalizm (ss. 162-171). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Dostępny http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/588
 • Drzewiecka, Ewelina (2018). „Enlightened Esotericism”: A Case Study on Migrating Ideas in the Modern Bulgarian Tradition. W Nemanja Radulović (Red.), Esoterism, Literature, Culture in Central and Eastern Europe (ss. 119-132). Belgrade.
 • Drzewiecka, Ewelina (2017). Communist anniversaries as a symphony of power and science (case study of Bulgaria), Studia Historiae Scientiarum, 16, 303–331. Dostępny http://www.ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/2017/16(2017)/art/11206/
 • Drzewiecka, Ewelina (2017). Reformacja, której nie było. Przypadek bułgarski (pojęcia — wpływy — idee). Zagadnienia Rodzajów Literackich, LX(4), 125–143. Dostępny http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ee55e6ee-bc6e-4507-b0a0-36d291bf3d36
 • Dzhevietska, Evelina (2017). Taĭnoto evangelie na Stefan TSanev ili kak da zhiveesh v sveta sled nadenieto. Ezik i literatura, 2017(1-2), 75-97. Dostępny http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/1-2/6-E.Dzhewiecka-BG.pdf
 • Drzewiecka, Ewelina (2017). Bŭlgarskata reformatsiia? Za khibridizatsiiata na ideate v protsesa na modernizatsiiata na kulturata. Slavia Meridionalis, 17. DOI: 10.11649/sm.1370. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.1370
 • Dzhevietska, Evelina (2017). Pencho Slaveĭkov i religiiata. W Miriana IAnakieva (Red.), Pencho Slaveĭkov. 150 godini ot rozhdenieto mu (ss. 244-258). Sofiia.
 • Dzhevietska, Evelina (2017). Za miastoto na bibleĭskiia tekst v novata bŭlgarska literatura. Retseptsii – interpretatsii – predzvikatelstva. Literaturna misŭl, 2017(1), 3-26.
 • Dzhevietska, Evelina (2017). Prinosŭt na uchenitsite ili sotsialisticheskiiat diskurs po sluchaĭ Kirilo-Metodievite iubilei v Bŭlgariia. W Peter Žeňuch oraz Svetlina Nikolova (Red.), Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (ss. 157-171). Bratislava: Slovenský komitét slavistov.
 • Dzhevietska, Evelina (2017). Figurata na sv. Kliment Okhridski v bŭlgarskata i v makedonskata knizhnina ot epokhata na Vŭzrazchdaneto. Bŭlgarski ezik i literatura, 59(2), 177–197.
 • Dzhevietska, Evelina (2017). V siankata na krŭsta. Za postsekularnata misŭl v izsledvaniiata vŭrkhu modernata literatura. Bŭlgarski filosofki pregled, 2016(6), 33–56.
 • Dževiecka, Evelina (2016). Juda u modernizmu (bugarski primeri). W Dejan Ajdačić (Red.), Juda Iskariotski u slovenskim kulturama. Zbornik radova (ss. 52-67). Beograd: Alima.
 • Drzewiecka, Ewelina (2016). Od przyjemności do pomyślności, czyli o pożytkach z (bułgarskiego) „oświecenia”. W Elżbieta Solak, Barbara Popiołek oraz Bojana Todorović (Red.), Małe przyjemności: Katalog słowiański (ss. 225-238). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Drzewiecka, Ewelina (2016). In the trap of agnosticism: Judas according to Emiliyan Stanev. Slavia Meridionalis, 16, 438–466. DOI: 10.11649/sm.2016.021. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2016.021
 • Dzhevietska, Evelina (2016). Moderno i populiarno. Za iubileĭniia obraz na sv. Metodiĭ v bŭlgarskata kultura prez XX vek. Starobŭlgarska literatura, 53-54, 195-214.
 • Dzhevietska, Evelina (2016). IUbileĭnite sbornitsi kato svideteli na epokhata. Kŭm vŭprosa za retseptsiiata na Kirilo-Metodievskata traditsiia v modernata bŭlgarska kultura. Kirilo-Metodievski studii, 25, 122-137.
 • Drzewiecka, Ewelina (2016). Spotkania pod Krzyżem. O myśli postsekularnej w badaniach nad literaturą nowoczesną. Kultura-teologia-media, 26, 52–74. Dostępny http://www.kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2016_26_drzewiecka.pdf
 • Drzewiecka, Ewelina (2015). Tajemna Ewangelia Stefana Canewa, czyli jak żyć w świecie (po) upadku?. W Ewa Golachowska oraz Dorota Pazio-Wlazłowska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim (ss. 99-125). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Dzhevietska, Evelina (2015). V Getsimanskata gradina, ili predsmŭrtnata refleksiia na Petko Todorov. W E. Dimitrova (Red.), Bŭlgarsko i moderno 2. Eksperimentalni prochiti (ss. 47-59). Sofiia. Dostępny http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/Ewelina_Drzewiecka.
 • Drzewiecka, Ewelina (2015). Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – Patroni Wschodu i Zachodu. Tom 1. Apostołowie Słowian w dawnej Europie. Tom 2. Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie. Opracował zespół pod redakcją Aleksandra Naumowa. Kraków: Collegium Columbinum, 2013. 254 s., 338 s. ISBN 978-83-7624-035-0. Starobŭlgarska literatura, 51, 230–234.
 • Dzhevietska, Evelina (2005). Kirilo-metodievska sreshta vŭv Venetsiia. Palaeobulgarica, XXXIX(3), 113–120.
 • Dzhevietska, Evelina oraz Ivanova, M. (2014). IUbileĭna konferentsiia „100 godini kirilometodievistika v Bŭlgariia. Palaeobulgarica, XXXVIII(4), 79–93.
 • Drzewiecka, Ewelina (2014). Myśl postsekularna w badaniach slawistycznych. Próba spojrzenia. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2014(9(1)), 29–44. DOI 10.4467/20843933ST.14.003.3050). Dostępny http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2014/Issue-1/art/3883/
 • Drzewiecka, Ewelina oraz Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2014). Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych. Slavia Meridionalis, 14, 517–522. DOI: 10.11649/sm.2014.023
 • Drzewiecka, Ewelina (2014). Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarski. Prace filologiczne. Literaturoznawstwo, 2014(4), 435–453.
 • Drzewiecka, Ewelina (2014). (Post)Modern Apocrypha as an Epiphany of Sense (on the Basis of Bulgarian Literary Biblical Paraphrases). Studia Ceranea, 2014(4), 35–48. Dostępny http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/9389/Drzewiecka.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 • Drzewiecka, Ewelina (2014). Apokryficzne identyfikacje. O wartościowaniu autorskich parafraz biblijnych na przykładzie recepcji powieści Nikołaja Rajnowa „Между пустинята и живота”. W Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 3, Narracja i pamięć (ss. 449-467). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Drzewiecka, Ewelina (2014). Koniec eschatologii? Poszukiwania modus existendi w świetle (po)nowoczesnych apokryfów bułgarskich. Slavia Meridionalis, 14, 351–384. DOI: 10.11649/sm.2014.017. Dostępny https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2014.017
 • Dzhevietska, Evelina (2013). Modernistichnite parafrazi na bibleĭskiia siuzhet kato izvor za bŭlgarskata istoriia na ideite. Dostępny http://bgmodernism.com/our_modernism/Ewelina_Drzewiecka
 • Dzhevietska, Evelina (2013). Za Bozhiia promisŭl v edna novobŭlgarska replika na srednovekovnata legenda za IUda Iskariotski. Palaeobulgarica, XXXVII(3), 75–84.
 • Drzewiecka, Ewelina (2013). Metamorfozy Judasza. Autorskie parafrazy biblijne jako świadectwo przemian kulturowych (na przykładzie literatury bułgarskiej). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 2013(3(6)), 143–163.
 • Dzhevietska, Evelina (2013). Bezsmŭrtieto na IUda. Obrazŭt na predatelia v bŭlgarskite parafrazi na evangelskiia razkaz ot pŭrvata polovina na XX vek. W Dimitŭr Kamburov (Red.), Sŭbitie i bezsmŭrtie (literatura, ezik, filosofiia, nauka) (ss. 531-546). Sofiia: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Okhridski”.
 • Drzewiecka, Ewelina (2013). Ewangelia o końcu świata? O bułgarskich parafrazach biblijnych po 1989 roku. W Józef Cezary Kałużny oraz Artur Żywiołek (Red.), Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne (ss. 165-185). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.
 • Drzewiecka, Ewelina (2013). Pseudo-Ewangelie Judasza, czyli o (po)nowoczesnych apokryfach bułgarskich. W Katerina Kedron oraz Marek Příhoda (Red.), Slovanský svět: známý či neznámý? (ss. 73-82). Praha: Červený Kostelec.
 • Drzewiecka, Ewelina (2012). (Od)nowa chrześcijańska? Apologia według powieści Filipa Dimitrowa „Svetlina na chovetsi”. Pamiętnik Słowiański, LXII(1-2), 123–136.
 • Drzewiecka, Ewelina (2012). Bluźnierstwo w kulturze popularnej. Wizerunki postaci biblijnych w wybranych powieściach bułgarskich XXI wieku. W Natalia Długosz (Red.), Tabu w oku szeroko otwartym (ss. 203-212). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Drzewiecka, Ewelina (2012). „Liubovta e vŭrkhovna omraza”. Transformacje pojęć chrześcijańskich w powieści Nikołaja Rajnowa „Mezhdu pustiniata i zhivota”. W Izabela Lis-Wielgosz oraz Wojciech Jóźwiak (Red.), Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci (ss. 449-462). Poznań-Prochowice: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM-Wydawnictwo Pro.
 • Dzhevietska, Evelina (2012). Predatelstvoto na IUda kato figura na pametta. Kŭm miastoto na khristiianskata traditsiia v bŭlgarskata natsionalna kultura. W Nikolaĭ Aretov (Red.), …pŭrva radost e za mene. Emotsionalnoto sŭdŭrzhanie na bŭlgarskata natsionalna identichnost: istoricheski koreni i sŭvremenni izmereniia (ss.299-310). Sofiia. Dostępny http://balkansbg.eu/bg/content/e-sadarzhanie/308-judas-treachery-figure-of-memory.html
 • Dzhevietska, Evelina (2011). Psevdoistini za IUda. Bŭlgarskite modernisti v tŭrsene na psikhologicheskata motivatsiia na izneviarata. W Elena Ivanova Daradanova (Red.), Istina, mistifikatsiia, lŭzha v slavianskite ezitsi, literaturi i kulturi (ss. 462-469). Sofiia.
 • Dzhevietska, Evelina (2010). Inversiiata kato negatsiia. Obrazŭt na IUda v romana na Nikolaĭ Raĭnov Mezhdu pustiniata i zhivota. Nauchnite trudove na Plovdivskiia universitet, 48(1(B)), 148-158.
 • Drzewiecka, Ewelina (2010). Rozrachunek ze źródłami? Intertekstualność sztuki Stefana Canewa „Taĭnata vecheria na Diakona Levski”. W Zoja Nowożenowa (Red.), Tekst jako kultura. Kultura jako tekst (ss. 215-221). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Drzewiecka, Ewelina (2009). Idea Bogoczłowieka a racjonalność religii (na przykładzie współczesnej powieści bułgarskiej). W Sławomir Sztajer, Zbigniew Drozdowicz oraz Zbyszko Melosik (Red.), O racjonalności w nauce i życiu społecznym (ss. 297-311). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Drzewiecka, Ewelina (2009). Między formą a treścią. Motywy pseudokanoniczne w ikonografii święta Zaśnięcia Bogurodzicy w serbskim malarstwie ściennym z XIV w. W Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek oraz Ivan Petrov (Red.), Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum (ss. 189-204). Łódź: Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”.
 • Drzewiecka, Ewelina (2009). Wątki ewangeliczne we współczesnej prozie bułgarskiej jako znamię ponowoczesności. W Petko Karagiozov oraz IUlia Stoianova (Red.), Prekhodi i granitsi (ss. 105-113). Sofiia: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Okhridski”.
 • Drzewiecka, Ewelina (2009). „Bułgarski Chrystus”? Obraz Wasyla Lewskiego w kulturze bułgarskiej XX wieku. W Hubert Stys oraz Szymon Sochacki (Red.), Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – polityka – kultura (ss. 135-147). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Drzewiecka, Ewelina (2009). Podróż Matki Bożej na Athos w bułgarskiej pieśni ludowej. W Marzanna Kuczyńska (Red.), Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu (ss. 278-285). Gniezno: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Dzhevetska, Evelina (2008). Intertekstualnost v razkaza na Emiliian Stanev Lazar i Isus u romana na Borislav Lekich „Vreme chuda”. Nauchnite trudove na Plovdivskiia universitet, 46(1(B)), 369–382.
 • Drzewiecka, Ewelina (2008). Obraz Bogurodzicy jako mediatorki wyobcowanych w Słowie świętego Tomasza Apostoła o wyniesieniu Przenajświętszej. Slavia Meridionalis, 8, 227–244.
 • Drzewiecka, Ewelina (2008). Bułgarski strój kobiecy w kulturze ludu i narodu (z elementami porównania ze strojem polskim. W Diana Ivanowa, Tadeusz Lewaszkiewicz oraz Natalia Reczek (Red.), Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską (ss. 47-52). Poznań: Katedra Filologii Słowiańskiej UAM.
 • Drzewiecka, Ewelina (2006). Listy Symeona – protobułgarski kompleks czy zmysł taktyczny. W Ivan Petrov (Red.), Bałkany w oczach młodego człowieka (ss. 83-86). Łódź: Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”.