Dr Dorota Dobrzyńska

Literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, polonistka i amerykanistka

e-mail: dorota.dobrzynska@ispan.waw.pl

Zainteresowania naukowe

Romantyzm europejski i amerykański oraz jego współczesna recepcja; czarny romantyzm; literatura i kultura popularna.

Funkcje pełnione w IS PAN

Specjalista badawczo-techniczny (ZOBN).