Dr Dorota Dobrzyńska

Literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, polonistka i amerykanistka

e-mail: dorota.dobrzynska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5942-4017

Zainteresowania naukowe

romantyzm europejski i amerykański oraz jego współczesna recepcja; czarny romantyzm; literatura i kultura popularna

Funkcje pełnione w IS PAN

  • specjalista badawczo-techniczny w Zespole Obsługi Badań Naukowych
  • koordynatorka programu Erasmus+
  • członkini redakcji czasopisma „Adeptus”

Publikacje

Monografia

Dobrzyńska, D. (2020). Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej: Wybrane zagadnienia. Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1522