Dr Dorota Dobrzyńska

Literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, polonistka i amerykanistka

e-mail: do.dobrzynska@gmail.com

Zainteresowania naukowe

Romantyzm europejski i amerykański oraz jego współczesna recepcja; czarny romantyzm; literatura i kultura popularna.

Funkcje pełnione w IS PAN

Specjalista badawczo-techniczny (ZOBN).