Mgr Katarzyna Sosnowska-Gizińska

Ekonomista, grafik komputerowy, fotograf

e-mail: katarzyna.sosnowska@ispan.waw.pl

Witryna internetowa: http://www.sosnowska.waw.pl/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1124-5455

Zainteresowania naukowe

Relacje polsko-żydowskie.

Funkcje pełnione w IS PAN

  • kierownik administracyjny;
  • Zarząd PKZP – skarbnik;
  • wprowadzanie informacji na stronę internetową Instytutu;
  • sprawy związane z ochroną danych osobowych;
  • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN;
  • administrator POLon;
  • dodawanie publikacji do RCiN;
  • pracownik ds. zamówień publicznych