Mgr Katarzyna Sosnowska-Gizińska

Ekonomista, grafik komputerowy, fotograf

e-mail: katarzyna.sosnowska@wp.pl

Witryna internetowa: http://www.sosnowska.waw.pl/

Zainteresowania naukowe

Relacje polsko-żydowskie.

Funkcje pełnione w IS PAN

Zarząd PKZP – skarbnik.