Dr Karolina Panz

Sociologist

e-mail: karolina.panz@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2019-7624

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KarolinaPanz

Research interests

 • Jewish life and Holocaust in Polish province;
 • Polish-Jewish reations;
 • Microhistory;
 • Oral history.

Publications

 • Panz, Karolina. (2018). “The children are in a state of true panic” Postwar Anti-Jewish Violence in Podhale and Its Youngest Victims. Yad Vashem Studies, 46(1), 103-140.
 • Panz, Karolina. (2018). Powiat nowotarski. In B. Engelking & J. Grabowski (Eds.), DALEJ JEST NOC. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (pp. 213-358). Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów.
 • Panz, Karolina. (2018). “To już nie jest szczyt tylko głupoty, to jest podłość i zdrada” – ruch Goralenvolk a zagłada podhalańskich Żydów. In A. Bartuś (Ed.), Jak się rodzi zło. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy (pp. 123-140). Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MSDM.
 • Panz, Karolina. (2018). Testimonies of Survivors of Postwar Anti-Jewish Violence: Deconstructing a Myth of Polish Collective Memory. Societas/Communitas, 25(1a), 151-164.
 • Panz, Karolina. (2017). “To było w okresie żniw” – pamięć polskich świadków Zagłady w Kreis Neumarkt. In A. Bartuś (Ed.), Świadkowie: między ofiarą a sprawcą zbrodni (pp. 123-140). Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MSDM.
 • Panz, Karolina. (2017). The Fate of Jewish Orphans in Podhale, 1945-1946. In H. Borggräfe, A. Jah, N. Ritz & S. Jost (Eds.), International Tracing Service Yearbook, vol 6, Freilegungen, Rebuilding Lives – Child Survivors and DP Children in the Aftermath of the Holocaust and Forced Labor (pp. 93-104). Gottingen: Wallstein Verlag.
 • Panz, Karolina. (2017). “Why Did They, Who Had Suffered So Much and Endured, Have to Die?”: The Jewish victims of armed violence in Podhale (1945-1947). Holocaust Studies and Materials. Journal of the Polish Center for Holocaust Research, 2017. [English translation of: Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945-1947 (2015)].
 • Panz, Karolina. (2015). “Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945-1947. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 11, 33-89.
 • Panz, Karolina. (2014). “Singerowie mieli sklep…”. Historia pewnej rodziny i jej mienia. In J. Grabowski & D. Libionka (Eds.), Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950 (pp. 299-336). Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów.
 • Panz, Karolina. (2014). Żydowscy mieszkańcy Nowego Targu – historia Zagłady. Studia żydowskie. Almanach, 2014(4), 77-96.
 • Panz, Karolina. (2007). Zagłada sztetl Gritze. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2007(3), 15-41.