Dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN

Historian of ideas

e-mail: katarzyna.wrzesinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5533-5540

Zainteresowania naukowe

Polish socio-political thought of the 19th and 20th centuries.

Członkostwo w gremiach naukowych

Expert of the National Science Centre Poland (NCN).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

“The category ‘race’ in Polish thought before 1918: Sources, images, contexts”; funded by the National Science Centre Poland (NCN), grant no. 2016/21/B/HS3/03696

 

Publikacje

 • Wrzesińska, Katarzyna. (2002). Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918-1939. Poznań: PTPN.
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2012). Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893-1918). Miedzy ideą wychowania a polityką. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2010). O obsesjach, które można uzasadnić, czyli rasizm po polsku: G. Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 37, 189-195.
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2012). O dwóch cywilizacjach w myśli Michała Pawlikowskiego (1887-1970). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 40, 119-135.
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2013). Megalomania narodowa w ujęciu twórców polskich początku XX wieku. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 42, 67-84.
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2015). Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 46, 46-63. doi 10.11649/sn.2015.033
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2016). Naród jako duchowa wspólnota pokoleń. Ku syntezie pozytywizmu i romantyzmu w myśli Narodowej Demokracji doby zaborów. In Monika Rudaś-Grodzka, Ewa Serafin, Barbara Smoleń & Agnieszka Wróbel (Eds.), Rok 1863. Narodziny nowej Polski (pp. 48-68). Warszawa: Wydawnictwo IBL.
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2016). Czy jesteśmy „ludzkim zoo”, rec. The Invention of Race.Scientific and Popular Representation, N. Bancel, T. David, D. Thomas (ed.), Routlege: New York-Abington 2014, ss. 320. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 48, 251-257. doi: 10.11649/sn.2016.016
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2017). Muzułmański Wschód Aleksandra Jabłonowskiego z perspektywy dziewiętnastowiecznych teorii rasowych. In Grzegorz Czerwiński & Artur Konopacki (Eds.), Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – Teksty – Historia (pp. 35-49). Białystok: Alter Studio.
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2017). Inna rasa – gorsza rasa? Europocentryczny ogląd ludów dzikich w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników na temat Indian Ameryki Południowej. In Oksana Weretiuk & Magdalena Rabizo-Birek (Eds.), Inny w podróży, T. 1, Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków (pp. 233-244). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Wrzesińska, Katarzyna. (2017). Od kultury elit do kultury mas. Obraz poezji i literatury polskiej w myśli Narodowej Demokracji doby zaborów. In Maciej Gloger (Ed.), Między pozytywizmem a nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SEMPER.