Dr Agata Bielak

Polish studies expert

e-mail: agata.bielak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5898-2826

Research interests

 • Ethnolinguistics;
 • Folk culture.

Publications

 • Bielak, Agata. (2008). Możliwości systematyki materiałów historii mówionej. In Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, & Sebastian Wasiuta (Eds.), Historia mówiona w świetle etnolingwistyki (pp. 63-79). Lublin: Polihymnia.
 • Bielak, Agata. (2009). Analiza etymologiczna polskich nazw wybranych ziół jako podstawa rekonstrukcji językowego obrazu świata. In Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, & Sebastian Wasiuta (Eds.), Stereotypy w języku i w kulturze (pp. 157-171). Lublin: Polihymnia.
 • Bielak, Agata. (2010). Fikcyjni święci. In Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Monika Baran-Łaszkiewicz & Sebastian Wasiuta (Eds.), Plotka i kłamstwo w języku i w kulturze (pp. 113-121). Lublin: Polihymnia.
 • Bielak, Agata. (2010). Postać świętego Mikołaja w folklorze polskim i wschodniosłowiańskim. In O. Tiszczenko (Ed.) Językowy obraz świata Słowian a kultura, t. 1 (pp. 92-99.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2010). Komizm postaci świętego Piotra w przekazach ludowych. In A. Spagińska-Pruszak & Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka (Eds.), Słowiańskie barwy śmiech  (pp. 126-131). Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Bielak, Agata. (2011). Pieśni nabożne. In Jerzy Bartmiński (Ed.), Lubelskie. T. 4 serii: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 3 Pieśni i teksty sytuacyjne (pp. 430-474). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2011). Stereotyp świętego Piotra w polskiej kulturze ludowej. In Anna Bujnowska & Joanna Szadura (Eds.), Stereotypy – walka z wiatrakami? (pp. 233-242). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2011). Postacie świętych w ludowych opowieściach ajtiologicznych. In Magdalena Zaorska & Joanna Nawacka (Eds.), Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej (pp. 311-325). Olsztyn: Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Bielak, Agata. (2013). The linguistic and cultural view of Saint Agatha in Polish folk tradition. In Adam Gaz, David Danaher & Przemyslaw Lozowski (Eds.), The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture (pp. 215-224). London: Versita, Versita Limited.
 • Bielak, Agata.  (2014). Lubelskie pieśni o świętych wobec tradycji. In Jerzy Bartmiński & Beata Maksymiuk-Pacek (Eds.), Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym (pp. 85-95). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2014). Językowo-kulturowy obraz świętego Jana Chrzciciela w polskiej tradycji ludowej. In Joanna Szadura (Ed.), Gawędy o kulturach I (pp. 97-109). Lublin: Polihymnia.
 • Bielak, Agata. (2014). Wigilia św. Jana Chrzciciela w polskiej tradycji ludowej. Gadki z Chatki, 2014(3),10-12.
 • Bielak, Agata. (2016). Przezacna księżna dziewica. Pismo Folkowe. Tradycja, muzyka świata i okolic, 2016(4), 24-27.
 • Bielak, Agata, & Bartmiński, Jerzy. (2017). Językowo-kulturowy obraz słomy w polskiej lingwokulturze. Szkic etnolingwistyczny. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, 29, 111-133.
 • Bielak, Agata, & Bartmiński, Jerzy. (2017). [Artykuły hasłowe] Plewy, pp. 155-157; Słoma, pp. 158-187; Powrósło, pp. 187-189; Sieczka, pp. 189-195; Strzecha, pp. 195-197; Chochoł, pp. 198.  In Jerzy Bartmiński & Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Eds.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2 Rośliny,  cz. 1 Zboża, Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2017). Święty Florian w polskiej tradycji ludowej. Pismo Folkowe. Tradycja, muzyka świata i okolic, 2017(5), 6-9.
 • Bielak, Agata, & Bartmiński, Jerzy. (2018). The linguacultural view of Polish słoma ‘straw’. An ethnolinguistic account. Ethnolinguistics. Issues in Language and Culture, 29, 121-145.
 • Bielak, Agata. (2018). Patron wegetacji czy pogromca smoka? Dwa obrazy świętego Jerzego w polskiej tradycji ludowej. In Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura & Beata Żywicka (Eds.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 4. Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych (pp. 265-279). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.