Dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. IS PAN

Linguist, dialectologist

e-mail: dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0339-0879

Facebook: https://www.facebook.com/rembiszewska

Zainteresowania naukowe

 • Slavic dialectology;
 • Onomastics in the borderland between the Polish and East Slavic languages;
 • Language contact;
 • Local dialect lexicography;
 • Historical ethnography.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Academic Council of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences;
 • Polish Linguistic Society;
 • The Brothers Waga Łomża Learned Society – Deputy Chair (2013–2017);
 • The Warsaw Learned Society – Secretary of Division 1 (since January 2014);
 • Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae Learned Society;
 • Commission for Dialectology, International Slavic Studies Committee.

Funkcje pełnione w IS PAN

Head of the Special Collections of the Institute

Nagrody i odznaczenia

Honorary mention in the 25th Zygmunt Gloger Award and Medal competition (2014) for research on local dialects in north-eastern Poland

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Researcher in the project entitled “Poles in prisons, camps and places of deportation in the USSR: Correspondence of the Polish Red Cross office in Moscow 1920–1937”; 2004–2006, Head of the project: Prof. Dr hab. Irena Maryniak.
 • Researcher in the project entitled “Polish-East Slavic-Lithuanian language contact in Podlasie, north-eastern Mazovia and the Suwałki region”; 2011–2014, project no. N N104 383240, funded by State Committee for Scientific Research (KBN), Head of the project: Prof. Dr hab. Irena Maryniak.
 • Head of the project entitled “A computer system of recording archival materials for Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny(An Atlas of East Slavic Local Dialects in the Białystok Region) and Słownik bohemizmów (A Dictionary of Czech Borrowings)”; 2012–2015, project no. 0076/FNiTP/H11/80/2011, funded under the National Programme for the Development of the Humanities (NPRH).

Publikacje

Monographs

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota, Krystyna (2006). Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). 21 map z komentarzami z działów „Obróbka lnu”, „Surowce i ich obróbka”. In I. Maryniakowa (Ed.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. IX. Leksyka 5. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Golachowska, Ewa (2007). Indeks. In I. Maryniakowa (Ed.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. IX. Leksyka 5. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). „Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego, Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). 21 map z komentarzami z działów „Budownictwo” oraz „Indeks”. In I. Maryniakowa (Ed.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. TX. Leksyka 6. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). 24 mapy z komentarzami. In I. Maryniakowa (Ed.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Słowotwórstwo. T IV. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Indeks. In I. Maryniakowa (Ed.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Słowotwórstwo. T IV. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, Maryniakowa, Irena, Siatkowski, Janusz (2014). Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

Articles

1994

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (1994). Gwara wsi Szczebra koło Augustowa w świetle materiałów aktualnych i dawnych. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, XXXIX, 89–97.

1996

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (1996). Polska gwara Mielnika. Wybrane problemy. In S. Frycie (Ed.), Studia i materiały polonistyczne, t. 2 (pp. 189-199). Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (1996). O niektórych cechach fonetycznych i morfologicznych polskiej gwary Mielnika. In B. Bartnicka, B. Falińska, A. Kowalska, & H. Sędziak (Eds.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Część III. Śladami Kolberga i Glogera po ziemi łomżyńskiej (pp. 43-56). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

1997

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (1997). Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Stan badań. In H. Sędziak (Ed.), Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie (pp. 96-101). Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

2002

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Co to jest arszyn? O słownictwie metrologicznym. Prace Filologiczne, XLVII, 343–361.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Frazeologia potoczna mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego i okolic. PraceFilologiczne, XLVII, 363–371.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Stan zachowania gwary kurpiowskiej na przykładzie wsi Wach. In S. Gala (Ed.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie (pp. 419-426). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Mechanizmy tworzenia przezwisk na pograniczu językowym. In Z. Abramowicz (Ed.), Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim (pp. 138-144). Białystok: Libra.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Regionalizmy w języku białostockich studentów. Białostockie Archiwum Językowe, 2002(2), 107–115.

2003

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Kulturowe motywacje nazw potraw w Polsce północno-wschodniej. In P. Hrytsenko, & N. KHobzeĭ (Eds.), Mova i kul’tura. Dialektolohichni studiï, t. 2 (pp. 97-102). L’viv: Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Kulturowe motywacje nazw potraw w Polsce północno-wschodniej. In H. Sędziak (Ed.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym (pp. 21-26). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Zasięgi wyrazowe na pograniczu Mazowsza i Podlasia. In U. Sokólska & P. Wróblewski (Eds.), Słowa jak mosty nad wiekami (pp. 325-334). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna & Siatkowski, Janusz (2003). O możliwościach prezentowania zróżnicowania leksykalno-morfologicznego na mapach „Atlasu ogólnosłowiańskiego”. Prace Filologiczne, XLVIII, 473–478.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna & Siatkowski, Janusz (2004). Jak można prezentować zróżnicowanie leksykalno-morfologiczne na mapach „Atlasu ogólnosłowiańskiego”?. In A. Kątny (Ed.), Kontakty językowe w Europie Środkowej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 2324.06.2003 (pp. 41-45). Olecko: Wszechnica Mazurska.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Obecność językowych cech wschodniosłowiańskich na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Studia Łomżyńskie, XIII, 207-212.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Elementy wschodniosłowiańskie w mowie mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego. In P. Hrytsenko, & N. KHobzeĭ (Eds.), Dialektolohichni studiï. 3: Zbirnyk pam’iati IAroslavy Zakrevs’koï (pp. 322-328). L’viv: Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.

2004

 •  Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004). Dom i rodzina we frazeologii polskiej i białoruskiej. In M. Kondratiuk, & B. Siegień (Eds.), Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, t. VI (pp. 167-175). Białystok: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004). Wahania rodzaju rzeczowników w gwarach Mazowsza i Podlasia. PraceFilologiczne, LXVIX, 417–426.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004). Nazwy łąk pól i pastwisk nad Narwią w okolicach Tykocina. In A. Dobroński, & W. Grębecka (Eds.), Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia. (pp. 115-122). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

2005

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2005). Słownictwo tematyczne w opracowaniach leksykograficznych. PoradnikJęzykowy, 2005(11), 37–52.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2005). Żydzi, ich język i kultura w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” C. Kudzinowskiego. Prace Filologiczne, L, 145–156.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2005). Kontynuanty dawnego ŕ w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. In Z. Abramowiczówna (Ed.), Język i kultury mniejszości narodowych w dobie globalizacji (pp. 187-194). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. (Studia Slawistyczne, 6).

2006

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Bibliografia prac prof. dr hab. Ireny Maryniakowej. Poradnik Językowy, 2006(8(637)), 12–18.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Drobiazgi antroponimiczne – Irena, Cecylia… i inne nazwy osobowe związane z Szanowną Jubilatką. Poradnik Językowy, 2006(8(637)), 6–11.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Metaforyczność niektórych nazw nosicieli cech. In F. Czyżewski, S. Gala (Eds.), Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego (pp. 149-158). Lublin: Wydawnictwo UMCS. (Rozprawy Slawistyczne, 20).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Mikrotoponimia górnej Narwi. In J. Duma (Ed.), Onomastyka regionalna (pp. 146-155). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Nazwy osobowe Żydów z Wysokiego Mazowieckiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Łomżyńskie, XVII, 51–62.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Wpływy litewskie w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. Acta BalticoSlavica, 30, 373–390.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Budowa i sposoby definiowania haseł w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. In Acta AlbaruthenicaRossicaPolonica (pp. 349-354). Witebsk: VDU im. P.M. Mashėrava.

2007

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). O przypuszczalnych wpływach litewskich w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. Acta BalticoSlavica, 31, 213-234.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). Eufemizmy w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. In F. Czyżewski, & A. Tyrpa (Eds.), Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich (pp. 69-77). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). Leksyka gwarowa Podlasia. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 42, 105–122.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). Wpływy niemieckie w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. In A. Kątny (Ed.), Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej(pp. 127-135). Olecko: Wszechnica Mazurska.

2008

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2008). Nazwy nieślubnego dziecka w historii i dialektach polszczyzny. StudiaGermanica Gedanensia, 16, 57–66.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2008). Obrzędowa leksyka weselna w powiecie wysokomazowieckim. In A. Engelking, E. Golachowska, & A. Zielińska (Eds.), Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (pp. 111-133). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2008). Archaizmy w „Pamiętniku” Juliana Borzyma. Acta BalticoSlavica, 32, 59‑76.

2009

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Językowy obraz Rosjan w „Pamiętniku” Juliana Borzyma. In A. Dobroński (Ed.), Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Studia i materiały (pp. 47-52). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Dinamika razvitiâ govorov ceviero-vostočnoj Pol’ši rajona Knyšyna [abstract of the presentation]. In O.V. Dedova, L.M. Zaharov, & M.L. Riemnëva (Eds.), Mieždunarodnyj Naučnyj Simpozium Slavianskije Âzyki i Kul’tury w Sovremiennom Mire. Trudy i materialy, Moskva, MGU, 24–26 marta 2009 (pp. 198-199). Moskva: Maks Priess.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Polonizmy w łotewskich gwarach Łatgalii. Acta BalticoSlavica, 33, 65-72.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Biesiadowska-Magdziarz, Beata (2009). O potrzebie napisania słownika tematycznego polsko-łotewskiego, łotewsko-polskiego z zakresu językoznawstwa. Acta BalticoSlavica, 33, 307–310.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Metody opracowywania słowiańskich atlasów językowych. RocznikSlawistyczny, 58, 117–134.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Bibliografia prac Janusza Siatkowskiego za lata 1999–2009. Prace Filologiczne, LVI, 13–25.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Leksyka związana z realiami wiejskimi w pracy Krzysztofa Kluka „O roślinach”. Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, 2009(V(2)), 141–149.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Leksyka dotycząca obróbki lnu w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. In P. Hrytsenko, & N. Khobzeĭ (Eds.), Dialektolohichni studiï. 8: Govory nivdenno-zakhidnoho narichchia (pp. 118-128). L’viv: Natsional’na Akademiia Nauk Ukraïny.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Autorka mapy płaszczyznowej 9. ‘zrachok’; współaturoka map płaszczyznowych: 2. ‘lico’, 3. ‘shcheka’, 5. ‘lob cheloveka’, 11. ‘brovi’, 50. ‘zhivot cheloveka’, 51. ‘briulho zhivotnogo’, 53. ‘legkie cheloveka’, 54. ‘pechen’ cheloveka’; współautorka mapy punktowej 9. ‘zrachok’ oraz opracowania zbiorczego Zaimstvovaniia (z 4 mapami). In Siatkowski, Janusz, Waniakowa, Jadwiga, & Basara, Anna (Eds). Obshcheslavianskiĭ lingvisticheskiĭ atlas: seriia leksiko-slovoobrazovatel’naia. Vyp. 9. Chelovek / Ogólnosłowiański atlas językowy: seria leksykalno-słowotwórcza. T. 9. Człowiek. Warszawa: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Nazwiska Żydów w korespondencji Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie w latach 1920–1937. Studia Łomżyńskie, XX, 75–85.

2010

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Słownik dialektu knyszyńskiego a inne słowniczki gwarowe z obszaru Polski północno-wschodniej. Prace Filologiczne, LVIII, 325–340.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Osobliwości antroponimów Żydów polskich. In D. Czyż, & M. Frąckiewicz (Eds.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, t. XIV (pp. 185-197). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Kategoria swój – obcy w antroponimii lokalnej na przykładzie nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Acta BalticoSlavica, 34, 169–184.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Wartość XIX-wiecznych kwestionariuszy Georga Wenkera do badania przeszłości ludności mazurskiej. Studia Łomżyńskie, XXI, 121–127.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Spółgłoski wargowe miękkie w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur. In H. Sędziak, & D. Czyż (Eds.), Polszczyzna regionalna. Cz. 6, Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza (pp. 215-223). Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Siła wurstu brukuje białka i gbur? O niektórych wyrazach w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. LV, 195–211.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Wpływy obce w IX tomie OLA. In P. Hrytsenko, & N. KHobzeĭ (Eds.), Dialektolohichni studiï. 9: Zapozychennia ta interferentsiia (pp. 19-35). L’viv: Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Pol’skie zaimstvovaniia v latynskom iazyke (tematicheskiĭ i geolingvisticheskiĭ aspekt). Linguistica Lettica, 19, 192–201.

2011

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Spółgłoski wargowe miękkie we wschodniej części Mazur w ankietach Georga Wenkera. LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6(1(11)), 215-225.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Duchowość Mazurów na podstawie XIX-wiecznych źródeł Georga Wenkera. In E. Golachowska, & A. Zielińska (Eds.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka (pp. 201-207). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Okamgniętko czyli chwileczka – o jednym z wyrazów w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera. Prace Filologiczne. Seria Językoznawcza, LXII, 249–253.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Czy Podlasianie byli niepobożni? O leksyce religijnej w słowniczkach gwarowych z obszaru Polski północno-wschodniej. In A. Lewińska, & M. Chmiel (Eds.), Język. Szkoła. Religia (pp. 309-316).  Pelplin: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Wpływ niemieckich zdań Georga Wenkera na ich polskie tłumaczenia. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, LVII, 179–188.

 

2012

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Gwary mazurskie w świetle materiałów Georga Wenkera. In M. Korytkowska, H. Popowska-Taborska, Z. Rudnik-Karwatowa, & J. Siatkowski (Eds.), Językoznawstwo: prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (pp. 135-141). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z polskich studiów slawistycznych, 12).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Żegalska, Elżbieta (2012). Zbiory Piotra Bańkowskiego w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów. In. D.K. Rembiszewska, & H. Krajewska (Eds.), Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa (pp. 63-70). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy. In W. Walczak, & K. Łopatecki (Eds.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Tom III. Inflanty Polskie (pp. 377-386). Białystok: Instutut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Nazwy ‘ubrania’ w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego. Poradnik Językowy, 2012(8(697)), 67–75.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2012). Nazwy stopni pokrewieństwa w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny na tle ogólnosłowiańskim (OLA). Teka Komisji PolskoUkraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, VII, 135–142.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2012). Fremde Einflüsse im Band IX des Gemeinslawischen Sprachatlasses (OLA). In A. Kątny (Ed.), Sprachkontakte in Zentraleuropa (pp. 25-54). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Rola Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w życiu kulturalnym Podlasia. In M. Kochanowski, & K. Kościewicz (Eds.), Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm (pp. 280-293). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

2013

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Korespondencja Zdzisława Stiebera z Kazimierzem Nitschem. In D.K. Rembiszewska (Ed.), Zdzisław Stieber (1903–1983). Materiały i wspomnienia (pp. 117-142). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Listy Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza. In W. Walczak, & K. Łopatecki (Eds.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI (pp. 625-636). Białystok: Instytut badań nad dziedzictwem kulturowym Europy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Samogłoski nosowe w ankietach Georga Wenkera.  Studia Łomżyńskie, 22, 115–122.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Leksyka z obszaru Mazur w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza. Prace Filologiczne, LXIV(1), 291–298.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Rodziny ziemiańskie z Mazowsza i Podlasia w Dzienniku spraw parafialnychks. Ignacego Mioduszewskiego. In D.K. Rembiszewska, & H. Krajewska (Eds.), Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych (pp. 271-278). Łomża: Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). XIX-wieczne badania ludoznawcze na obszarze Łotwy w świetle korespondencji Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza. Acta BalticoSlavica, 48, 98–107.

2014

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Białostoczanie represjonowani przez władzę sowiecką w latach 1920–1937 (na podstawie archiwaliów Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie). In D.K. Rembiszewska, & H. Krajewska (Eds.), Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie, t. 2 (pp. 179-190). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. (Archiwalia a badania regionalne).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Profesor Adam Sławomir Gala (1944–2013). Studia z Filologii Polskiej iSłowiańskiej, 49, 1-5.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Projekt i realizacja bazy danych do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 130-138.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Etnografka o etnografce. Bożena Stelmachowska we wspomnieniach Wandy Brzeskiej. In G. Kubica, & K. Majbroda (Eds.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet (pp. 287-296). Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2014). Język ukraiński i jego dialekty w ogólnosłowiańskim atlasie językowym. Teka Komisji PolskoUkraińskich Związków Kulturowych, IX, 131–142.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Niezmienność w zmienności – o nazwiskach mieszkańców Stoczka w czasach Księstwa Warszawskiego i współcześnie. Prace ArchiwalnoKonserwatorskie, 19, s. 83–88.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Wspomnienia uczennicy. In Sylwetki Łódzkich Uczonych. Zeszyt 117. Profesor Sławomir Gala (pp. 46-47). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

2015

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Powstanie styczniowe jako cezura w życiorysie – glosa do biografii Stefanii i Władysława Ulanowskich. In D.K. Rembiszewska, & J. Łupiński (Eds.), Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu (pp. 261-267). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. (Archiwalia a badania regionalne).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Niemieckie pożyczki leksykalne w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Warmii i Mazur. Gwary Dziś, 7, 231–238.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Pograniczny charakter antroponimów mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. In F. Czyewski, M. Olejnik, & A. Pihan-Kijasowa (Eds.), Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997) (pp. 265-271). Lublin: Wydawnictwo „Polihymnia”.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2015). Nazwy jarzębiny na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Semantyka a konfrontacja językowa, 2015(5), 281–291.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2015). Zróżnicowanie morfologiczne wyrazu *͜ormę ,ramię‘ w językach i dialektach słowiańskich. Jazykovedné štúdie, 32, 163-171.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). O języku pism Glogera. In J. Ławski, & J. Leończuk (Eds.), Zygmunt Gloger. Pisma rozproszone. Tom 1877–1889 (pp. 41-54). Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Retrieved from http://www.ksiaznicapodlaska.pl/images/2017/201704/20170419/od_redakcji.pdf
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Znaczenie badań Zdzisława Stiebera nad gwarami wschodniosłowiańskimi dla współczesnej dialektologii. In P. Hrytesnko, & N. KHobzeĭ (Eds.), Dialektolohichni studiï. 10: Traditsï i novatorstvo (pp. 62-68). L’viv: Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevicha.

2016

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2016). Kharakterna dlia ukrainskogo iazyka leksika. In T.I. Vendin (Ed.), Trudy Instituta Russkogo Iazyka im. V.V. Vinogradova. VIII. Obshcheslavianskiĭ lingvisticheskiĭ atlas. Materialy i issledovaniia 2012-2014 (pp. 65-80). Moskva: Institut Slavianovedeniia RAN.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Sikora, Kazimierz (2016). O nowy sposób definiowania gwarowych frazeologizmów i przysłów. In J. Klimek-Grądzka, & M. Nowak (Eds.), Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała (pp. 377-385). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego KUL, 184).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Zarys koncepcji słownika frazeologizmów w polszczyźnie lokalnej północnego Podlasia. In D.K. Rembiszewska (Ed.), Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo (pp. 217-222).  Łomża-Warszawa: Łomżynskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – Instytut Slawistyki PAN. Retrieved fromhttp://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/60/Slowianskie_slowniki_gwarowe_-_tradycja_i_nowatorstwo.pdf?sequence=5&isAllowed=y
 •  Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2016). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Rocznik Slawistyczny, LXV, 67–87.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). O dawnej gwarze Mielnika. In J. Szadura, & D. Gocół (Eds.), Gawędy o kulturach II (pp. 7-14). Lublin: Polihymnia.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jako przykład zbiorów specjalnych. In D.K. Rembiszewska, & K. Szamryk (Eds.), Archiwa w nauce. Nauka w archiwach (pp. 197-205). Białystok-Łomża: Uniwersytet w Białymstoku-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Gliński, Wiesław (2016). Komputerowy system ewidencji archiwaliów – digitalizacja kartoteki i baza danych do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. In D.K. Rembiszewska, & K. Szamryk (Eds.), Archiwa w nauce. Nauka w archiwach (pp. 183-195). Białystok-Łomża: Uniwersytet w Białymstoku-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Retrieved from https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5219/1/Archiwa_w_nauce_2016.pdf
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Sikora, Kazimierz (2016). Slavianskie elementy v familiiakh sovremennykh zhiteleĭ Vilian/Viļāni (vostochnaia Latviia). Via Latgalica, 2016(8), 56-65. Retrieved from http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2230/2255
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Od wiadomości do łapówki. Z dziejów wyrazu chabor. Białostockie ArchiwumJęzykowe, 16, 347–353. Retrieved fromhttp://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5204/1/BAJ_16_2016_DK.Rembiszewska_Od_wiadomosci_do_lapowki_Z_dziejow_wyrazu_chabor.pdf
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Frąckiewicz, Małgorzata (2016). 40 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. Studia Łomżyńskie, 26, 191–197.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Między archaicznością a nowoczesnością. O języku pism Zygmunta Glogera. In J. Leończuk, J. Ławski, & Ł. Zabielski (Eds.), Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony (pp. 203-213). Białystok: Książnica Podlaska.

 

2017

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Nazwiska Polaków w ujęciu geograficznym. Slavia Iaponica, 20, 74–89.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny regionalnej. Jezikoslovni zapiski, 23, 183–192.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Zmiany w systemie gospodarowania i warunków życia na wsi a dynamika gwar na północnym Podlasiu. In D.K. Rembiszewska (Ed.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku (pp. 117-128). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2017). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? Cz. II. Rocznik Slawistyczny, 66, 27–63.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2017). Pograniczne wpływy wschodniosłowiańskie w nazwach ‘mrówki’ i ‘mrowiska’. Prace Filologiczne, 71, 261–271.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Dopisek do wspomnień profesora Janusza Siatkowskiego o badaniach na Warmii i Mazurach. In J. Ławski, D. Zuber, & K. Bogusz (Eds.), Protestanci na Mazurach. Historia i literatura. Studia(pp. 227-233). Białystok-Ełk: Wydział Historyczny Uniwersytetu w Białymstoku-Muzeum Historyczne w Ełku.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Latgaliia v presse i pol’skoĭ ėpistolografii rubezha XIX i XX vekov. Via Latgalica, 2017(10), 28-36.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2017). Jak szczekają nasze psy na wschodniej granicy Polski: po rusku czy po polsku?. Białostockie Archiwum Językowe, 17, 271-280.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2017). Zapożyczenie rubel ‘drąg do przyciskania siana na drabiniastym wozie’ w gwarach wschodniej Polski. Białostockie Archiwum Językowe, 17, 281–286.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Czterdzieści lat aktywności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. In P. Migdalski, & W. Iwańczuk (Eds.), Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji (pp. 173-186). Chojna-Wodzisław Śląski:  Terra Incognita-Templum.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2017). Zapożyczenie czy nawiązanie – problematyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle leksyki gwarowej. In Z. Greń (Ed.). Z polskich studiów slawistycznych XIII/2: Językoznawstwo (pp. 243-253). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2017). Zapożyczenie czy nawiązanie – problematyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle leksyki gwarowej [summary]. In B. Suvajdžić (Ed.), Teze i rezimei u dva toma. XVI Međunarodni kongres slavista, Beograd, 20-27. VIII 2018 (pp. 131-133). Beograd: Chigoja.

 

Reviews

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002-2003). [Review] Leonarda Dacewicz, „Antroponimia Białegostoku w XVII–XVIII w.”, Białystok 2001. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 36, 201–208.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). [Review] Bałtycki atlas językowy. Acta BalticoSlavica, 34, 301–304.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). [Review] Mieczysław Ratasiewicz, Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich. Studia Łomżyńskie, 22, 357–359.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2013.). [Review] Slovenski lingvistični atlas 1. Človek (telo, bolezni, družina), Ljubljana 2011, cz. 1. Atlas; cz. 2 Komentarji, s. 403. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 48, 301-310.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2016). [Review] Georg Wenker Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs, Gesamtausgabe…, B. I–III, hrsg. und bearb. von Alfred Lameli, Hildesheim, Zürich, New York 2013–2014. Rocznik Slawistyczny, LXV, 151–158.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2017). [Review] Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija, cz. I: Atlas, cz. II: Komentarji, ur. Jožica Škofic. – Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2016. –454 s.. RocznikSlawistyczny, 66, 134–141.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2017). [Review] Ilustrowany słownik architektury ludowej Górnych Łużyc i graniczących z nimi terenów Czech i Polski…. Sächsischer Verein für Volksbaumweise e. V. 2016, 62 s.. Zeszyty Łużyckie, 51, 405-411.

 

Artykuły popularnonaukowe

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002, December). Skąd my to mamy?. Głos Wysokomazowiecki, p. 3.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, April). Wielkanocne lingwołamki. Głos Wysokomazowiecki, p. 7.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, July). Powiat czy powiat. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, August). Zwyciężę Kranca czy zwyciężę Kranc?. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, September). Język nie taki straszny. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, October). W imię dobrego imienia. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, November). Ortograficzne zawiłości. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, December). Świąteczne imiona. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, January). O wyrazach mylonych. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, February). Ze skrótami na skróty. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, March). A wiosna znów przyszła. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, April). Licz się z liczebnikami. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, May). Szacunek dla prawa. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, June). O statui i statuetce. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, July). W Europie na Białorusi. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, August). Mlekovita i inne złożenia. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, November). Nazwiska mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Głos Wysokomazowiecki, p. 6–7.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, December). Boże Narodzenie dawne i dawniejsze. Głos Wysokomazowiecki, p. 8–9.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2005, February). Świerszcz w Świerczewie. Głos Wysokomazowiecki, p. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (n.d.). Kulinarne przysmaki utrwalone w nazwach. Wiadomości Rolnicze, 1(202), 28–29.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Stefania Ulanowska znana i nieznana. Polak na Łotwie, 2015(3), 20–23.

Academic Editing

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2006). 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (1975–2005). Łomża: Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2006). Miniksięga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Maryniakowej. Warszawa.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2008). Julian Borzym, Pamiętnik podlaskiego szlachcica. Łomża: Wydawnictwo Prasoznawcze „Stopka”.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2009). Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2011). Irena Maryniakowa, Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Krajewska, Hanna (Ed.). (2012). Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2012). Janusz Siatkowski, Nazwy części ciała w językach i dialektach słowiańskich. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2013). Zdzisław Stieber (1903–1983). Materiały i wspomnienia. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Krajewska, Hanna (Ed.). (2013). Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie, t. 2. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. (Archiwalia a badania regionalne).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Krajewska, Hanna (Eds.). (2013). Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych, t. 3. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. (Archiwalia a badania regionalne).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2015). Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Łupiński, Józef (Eds.). (2015). Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2016). Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa-Łomża: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Szamryk, Konrad Kazimierz (Eds.). (2016). Archiwa w nauce. Nauka w archiwach. Białystok-Łomża: Uniwersytet w Białymstoku-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Sychowicz, Krzysztof (Eds.). (2016). Studia Łomżyńskie, 26.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2017). Janusz Siatkowski, Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera. Warszawa: Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Ed.). (2017). Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Introductions, forewords

 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Od redaktorki. In D.K. Rembiszewska (Ed.), Zdzisław Stieber (1903–1983).Materiały i wspomnienia (pp. 11-12). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, & Siatkowski, Janusz (2013). Wstęp. In D.K. Rembiszewska, & J. Siatkowski (Eds.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (p. 1), Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (re-edition of the 1980 volume).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Przedmowa. In D.K. Rembiszewska (Ed.), Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa-Łomża: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Przedmowa. In D.K. Rembiszewska (Ed.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.