Dr Karolina Ćwiek-Rogalska

Zdjęcie profilowe pracownika

Culturologist, Czech Studies expert, ethnologist

e-mail: karolina.rogalska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6142-5609

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/T-6951-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KarolinaĆwiekRogalska

Zainteresowania naukowe

Anthropology of landscape, memory studies, studies of material culture, expulsion of German-speaking inhabitants from Poland and Czechoslovakia after 1945, culture of “Recovered Territories”, Czech philosophy at the turn of 19th and 20th century.

Członkostwo w gremiach naukowych

Memory Studies Association, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Funkcje pełnione w IS PAN

Journal Adeptus editor-in-chief.

Stypendia

 • 2014: Bronisław Geremek Scholarship (Imre Kertesz Kolleg, Jena, Germany);
 • 2018: Josef Dobrovský Scholarship (Czech Academy of Sciences, Prague, Czechia);
 • 2018: START Scholarship (Foundation for Polish Science);
 • 2018–2021: scholarship for excellent young scholars (Polish Ministry of Science and Higher Education);
 • 2019–2020: Bekker Scholarship, Department of Social Anthropology, University of Cambridge (Polish National Agency for Academic Exchange);
 • 2019–2020: Fulbright Senior Award (Department of Geography, University of California, Los Angeles).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2019–2021: “Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe” [Slovak-Polish linguistic and cultural relations] – Slovak Academy of Sciences and Polish Academy of Sciences – PI;
 • 2019–2020:  “Katalog pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środkowym” [Catalogue of Great War Monuments in Central Pomerania] – Polish Ministry of Science and Higher Education, programme Dissemination of Science (with the Slavic Foundation) – PI;
 • 2017–2018: “Przetwarzanie pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych żołnierzy na terenie dawnej rejencji koszalińskiej” [Recycling of memory. German Great War Monuments in former Regierungsbezirk Köslin] – National Science Centre MINIATURA – PI.

Publikacje

Books:

 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian. Warszawa: Scholar.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, & Filipowicz, Marcin. (Eds.). (2017). Słowiańska pamięć/Slavic Memory. Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, & Doliński, Ignacy (Eds). (2013). Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich. Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Articles in journals:

 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). The Glory of Death? German Memorials of The Great War in the North-Western Czech Borderlands after 1945, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, 18, 11-30.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Premature Ends of Central Europe. Stan Rzeczy, 13, 285-298.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). O znaczeniach biblioteki w Adelheid Vladimíra Körnera. Studium przypadku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 8, 195-205.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Dívat se jinak. T. G. Masaryk — Josef Svatopluk Machar: Korespondence. Česká literatura, 5, 741-747.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Płaczący żołnierze. Funkcjonowanie niemieckich pomników ku czci poległych w Pierwszej Republice Czechosłowackiej. Zeszyty Łużyckie, 51, 272-285.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). W interesie prawdy. Tomáš Garrigue Masaryk – łowca wampirów. Mała Kultura Współczesna, 10. Retrieved from http://malakulturawspolczesna.org/2017/10/22/karolina-cwiek-rogalska-w-interesie-prawdy-tomas-garrigue-masaryk-lowca-wampirow/
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Debts without Debtors: the Phantom Presence of German-Speaking Inhabitants of Czechoslovakia after 1945. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 55(1), 18-39.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Wizje zjednoczonej Słowiańszczyzny a polityka osiedleńcza na „Ziemiach Odzyskanych” w pogranicznej prasie czechosłowackiej w latach 1945-1948. Przegląd Zachodni, 2015(2), 149-173.
 • Ćwiek-Rogalska, K. Na Pomorzu, czyli gdzie właściwie. Konstruowanie i doświadczanie przestrzeni na Pomorzu Środkowym. Res Publica Nowa, 2014(2).
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina; Hoły-Łuczaj, Magdalena, Łuczaj, Kamil. (2014). Fansubbers. The case of the Czech Republic and Poland. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 2014(2), 175-198.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2014). Ewangelicy i katolicy na dawnym pograniczu polsko-pruskim. Przegląd Zachodni, 2014(3), 184-211.

Chapters in books:

 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Strategie postępowania z dziedzictwem niemieckim na Pomorzu Środkowym na przykładzie adaptacji pomników ku czci poległych w I wojnie światowej. In Emilia Kledzik, Maciej Michalski and Małgorzata Praczyk (Eds.), “Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji (pp. 257-277). Poznań: Instytut Historii UAM.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). A White Room in a Gothic Manor. Spaces of the Heroine in Adelheid by Vladimír Körner. In Katarzyna Ostalska (Ed.), Women’s Space and Men’s Space (pp. 33-40). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). There Was a Chapel and It Was Demolished. Memory Present In Landscape. In Karolina Ćwiek-Rogalska and Marcin Filipowicz (Eds.), Słowiańska pamięć / Slavic Memory. Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, and Filipowicz, Marcin. (2017). Pamięć na Słowiańszczyźnie czy słowiańska pamięć? In Karolina Ćwiek-Rogalska and Marcin Filipowicz (Eds.),   Słowiańska pamięć / Slavic Memory (pp. ). Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Ścieżka rowerowa jako typ krajobrazu. In Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska and Alina Molisak (Eds.), Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach (pp. ).Warszawa: .
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Ukázat jim, v čem je to lepší. Projekt modernizacji Pogranicza w czechosłowackiej literaturze socjalistycznej. In Danuta Sosnowska (Ed.), Fabryka Słowian. Modernizacje (pp. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2016). Sen o Sudetech. Česká literatura věnovaná tématu odsunu německy mluvícího obyvatelstva jako forma paměťové terapie. In Alexander Kratochvil and Jiří Soukup (Eds.),  Paměť válek a konfliktu (pp. 346-355). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Pogłosy wojny. Metamorfozy czasu w powieści Vladimíra Körnera “Adelheid”. In Joanna Goszczyńska (Ed.), Wojna – retoryka walki (pp. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Melancholijna apokalipsa. Perspektywy czesko-niemieckie w “Weselach w domu Bohumila Hrabala”. In Joanna Goszczyńska (Ed.), W poszukiwaniu przerw w zabudowie. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala (pp. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2013). Śmiejące się bestie? Obraz Czechów w polskiej publicystyce a kwestia wysiedlania ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji po 1945 roku. In Karolina Ćwiek-Rogalska and Ignacy Doliński (Eds.), Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich (pp. 72-80). Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2013). Figury paměti aneb o nedostatcích filmu „Habermannův mlýn”. In Ondřej Daniel, Tomáš Kavka and Jakub Machek (Eds.), Populární kultura v českém prostoru (pp. ). Praha: Karolinum.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2012). “Król śpiący w górze”. Prolegomena motywu w opowieściach o św. Wacławie. In Grzegorz P. Bąbiak and Joanna Królak (Eds.),  Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku (pp. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2011). “Gdzie nie zebrany plon, gdzie poczerniały głóg” – przemiany krajobrazu miasta na Ziemiach Zachodnich. Wałcz. In Katarzyna Chojecka and Anna Kuczyńska-Skrzypek (Eds.), W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta (pp. 104-116). Warszawa: Agencja Wydawnicza “Egros”.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2009). “Žili byli jednou král, pán a rytíř…” Prvky typické pro pohádku podle klasifikace ATU v kapitolách věnovaných českému národnímu obrození v akademických učebnicích. In Stanislava Fedrová and Alice Jedličková (Eds.), V Macurových botach (pp. 94-101). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Translations:

 • Halík, Tomáš. (2018). Dlaczego popieram Franciszka (Karolina Ćwiek-Rogalska, Trans.). Znak, 2018(3).
 • Hlávinka, Jan. (2015). Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady (Karolina Ćwiek-Rogalska, Trans.). Zagłada Żydów. Studia i materiały, 11.
 • Rupnik, Jacques. (2014). Na rozdrożu (Karolina Ćwiek-Rogalska, Trans.). Res Publica Nowa, 2014(1).