Dr Karolina Ćwiek-Rogalska

Culturologist, Czech Studies expert, ethnologist

e-mail: karolina.rogalska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6142-5609

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/T-6951-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KarolinaĆwiekRogalska

Research interests

Anthropology of landscape, memory studies, studies of material culture, expulsion of German-speaking inhabitants from Poland and Czechoslovakia after 1945, culture of “Recovered Territories”, Czech philosophy at the turn of 19th and 20th century.

Membership in scientific bodies

Memory Studies Association, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Positions

Journal Adeptus editor-in-chief.

Scholarships

 • 2014: Bronisław Geremek Scholarship (Imre Kertesz Kolleg, Jena, Germany);
 • 2018: Josef Dobrovský Scholarship (Czech Academy of Sciences, Prague, Czechia);
 • 2018: START Scholarship (Foundation for Polish Science);
 • 2018–2021: scholarship for excellent young scholars (Polish Ministry of Science and Higher Education);
 • 2019–2020: Bekker Scholarship, Department of Social Anthropology, University of Cambridge (Polish National Agency for Academic Exchange);
 • 2019–2020: Fulbright Senior Award (Department of Geography, University of California, Los Angeles).

Research projects

 • 2019–2021: “Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe” [Slovak-Polish linguistic and cultural relations] – Slovak Academy of Sciences and Polish Academy of Sciences – PI;
 • 2019–2020:  “Katalog pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środkowym” [Catalogue of Great War Monuments in Central Pomerania] – Polish Ministry of Science and Higher Education, programme Dissemination of Science (with the Slavic Foundation) – PI;
 • 2017–2018: “Przetwarzanie pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych żołnierzy na terenie dawnej rejencji koszalińskiej” [Recycling of memory. German Great War Monuments in former Regierungsbezirk Köslin] – National Science Centre MINIATURA – PI.

Publications

Books:
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian. Warszawa: Scholar.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, & Filipowicz, Marcin. (Eds.). (2017). Słowiańska pamięć/Slavic Memory. Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, & Doliński, Ignacy (Eds). (2013). Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich. Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.
Articles in journals:
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). The Glory of Death? German Memorials of The Great War in the North-Western Czech Borderlands after 1945, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, 18, 11-30.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Premature Ends of Central Europe. Stan Rzeczy, 13, 285-298.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). O znaczeniach biblioteki w Adelheid Vladimíra Körnera. Studium przypadku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 8, 195-205.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Dívat se jinak. T. G. Masaryk — Josef Svatopluk Machar: Korespondence. Česká literatura, 5, 741-747.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Płaczący żołnierze. Funkcjonowanie niemieckich pomników ku czci poległych w Pierwszej Republice Czechosłowackiej. Zeszyty Łużyckie, 51, 272-285.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). W interesie prawdy. Tomáš Garrigue Masaryk – łowca wampirów. Mała Kultura Współczesna, 10. Retrieved from http://malakulturawspolczesna.org/2017/10/22/karolina-cwiek-rogalska-w-interesie-prawdy-tomas-garrigue-masaryk-lowca-wampirow/
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Debts without Debtors: the Phantom Presence of German-Speaking Inhabitants of Czechoslovakia after 1945. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 55(1), 18-39.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Wizje zjednoczonej Słowiańszczyzny a polityka osiedleńcza na „Ziemiach Odzyskanych” w pogranicznej prasie czechosłowackiej w latach 1945-1948. Przegląd Zachodni, 2015(2), 149-173.
 • Ćwiek-Rogalska, K. Na Pomorzu, czyli gdzie właściwie. Konstruowanie i doświadczanie przestrzeni na Pomorzu Środkowym. Res Publica Nowa, 2014(2).
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina; Hoły-Łuczaj, Magdalena, Łuczaj, Kamil. (2014). Fansubbers. The case of the Czech Republic and Poland. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 2014(2), 175-198.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2014). Ewangelicy i katolicy na dawnym pograniczu polsko-pruskim. Przegląd Zachodni, 2014(3), 184-211.
Chapters in books:
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Strategie postępowania z dziedzictwem niemieckim na Pomorzu Środkowym na przykładzie adaptacji pomników ku czci poległych w I wojnie światowej. In Emilia Kledzik, Maciej Michalski and Małgorzata Praczyk (Eds.), “Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji (pp. 257-277). Poznań: Instytut Historii UAM.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). A White Room in a Gothic Manor. Spaces of the Heroine in Adelheid by Vladimír Körner. In Katarzyna Ostalska (Ed.), Women’s Space and Men’s Space (pp. 33-40). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). There Was a Chapel and It Was Demolished. Memory Present In Landscape. In Karolina Ćwiek-Rogalska and Marcin Filipowicz (Eds.), Słowiańska pamięć / Slavic Memory. Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, and Filipowicz, Marcin. (2017). Pamięć na Słowiańszczyźnie czy słowiańska pamięć? In Karolina Ćwiek-Rogalska and Marcin Filipowicz (Eds.),   Słowiańska pamięć / Slavic Memory (pp. ). Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Ścieżka rowerowa jako typ krajobrazu. In Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska and Alina Molisak (Eds.), Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach (pp. ).Warszawa: .
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Ukázat jim, v čem je to lepší. Projekt modernizacji Pogranicza w czechosłowackiej literaturze socjalistycznej. In Danuta Sosnowska (Ed.), Fabryka Słowian. Modernizacje (pp. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2016). Sen o Sudetech. Česká literatura věnovaná tématu odsunu německy mluvícího obyvatelstva jako forma paměťové terapie. In Alexander Kratochvil and Jiří Soukup (Eds.),  Paměť válek a konfliktu (pp. 346-355). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Pogłosy wojny. Metamorfozy czasu w powieści Vladimíra Körnera “Adelheid”. In Joanna Goszczyńska (Ed.), Wojna – retoryka walki (pp. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Melancholijna apokalipsa. Perspektywy czesko-niemieckie w “Weselach w domu Bohumila Hrabala”. In Joanna Goszczyńska (Ed.), W poszukiwaniu przerw w zabudowie. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala (pp. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2013). Śmiejące się bestie? Obraz Czechów w polskiej publicystyce a kwestia wysiedlania ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji po 1945 roku. In Karolina Ćwiek-Rogalska and Ignacy Doliński (Eds.), Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich (pp. 72-80). Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2013). Figury paměti aneb o nedostatcích filmu „Habermannův mlýn”. In Ondřej Daniel, Tomáš Kavka and Jakub Machek (Eds.), Populární kultura v českém prostoru (pp. ). Praha: Karolinum.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2012). “Król śpiący w górze”. Prolegomena motywu w opowieściach o św. Wacławie. In Grzegorz P. Bąbiak and Joanna Królak (Eds.),  Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku (pp. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2011). “Gdzie nie zebrany plon, gdzie poczerniały głóg” – przemiany krajobrazu miasta na Ziemiach Zachodnich. Wałcz. In Katarzyna Chojecka and Anna Kuczyńska-Skrzypek (Eds.), W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta (pp. 104-116). Warszawa: Agencja Wydawnicza “Egros”.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2009). “Žili byli jednou král, pán a rytíř…” Prvky typické pro pohádku podle klasifikace ATU v kapitolách věnovaných českému národnímu obrození v akademických učebnicích. In Stanislava Fedrová and Alice Jedličková (Eds.), V Macurových botach (pp. 94-101). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Translations:
 • Halík, Tomáš. (2018). Dlaczego popieram Franciszka (Karolina Ćwiek-Rogalska, Trans.). Znak, 2018(3).
 • Hlávinka, Jan. (2015). Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady (Karolina Ćwiek-Rogalska, Trans.). Zagłada Żydów. Studia i materiały, 11.
 • Rupnik, Jacques. (2014). Na rozdrożu (Karolina Ćwiek-Rogalska, Trans.). Res Publica Nowa, 2014(1).