Dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Russian studies expert, literary scholar with specialization in theatrology – Russian theatre

e-mail: katarzyna.osinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4142-040X

Zainteresowania naukowe

 • History of the Russian theatre of the 20th century with special reference to the studio and laboratory trends, the works of Yevgeny Vakhtangov, Nikolai Evreinov, Vsevolod Meyerhold, Leopold Sulerżycki, Anatoly Vasiliev;
 • New phenomenon in the theatre of the 21st century, Russian theatrical thought from the beginning of the twentieth century in the perspective of contemporary humanities;
 • The relations of the theatre with the fine arts; relations between the historical avant-garde and neo avant-garde in the Russian theatre and fine arts, the works of Tadeusz Kantor with reference to the tradition of the Russian avant-garde;
 • The problems associated with the cultural transfer – on the basis of examples furnished by the Spanish-Russian cultural relations;
 • Polish-Russian cultural relations during the First World War and in the interwar period.

Publikacje

Monographs:

 • Osińska, K. (1997). Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku. Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Osińska, K. (1997). Studio w rosyjskiej kulturze teatralnej XX wieku: Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Osińska, K. (2003). Klasztory i laboratoria: Rosyjskie studia teatralne. Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow. Słowo, obraz, terytoria.
 • Osińska, K. (2009). Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji: Kontynuacje, zerwania transformacje. Słowo, obraz, terytoria.

Translation:

Edited monographs:

 • Osińska, K. (Ed.). (2008). Jewgienij Wachtangow: Co zostaje po artyście teatru? Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

Monographs in cooperation:

 • Osińska, K. (1997; 2002; 2007). [Chapters on drama and theatre]. In A. Drawicz (Ed.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku (1st-3rd ed., pp. 151-167; 203-209; 296-310; 414-429; 513-526; 603-605). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Papers (selected; puplished after 2010):

 • Osińska, K. (2010). Polskie życie muzyczne w Moskwie (1915-1916). Muzykalia, 2010(9).   http://www.demusica.pl/?Pismo_Muzykalia:Muzykalia_IX%2FZeszyt_rosyjski_
 • Osińska, K. (2011). Ewolucja radzieckich widowisk masowych. In M. Leyko (Ed.), Teatr masowy – teatr dla mas (pp. 207-240). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Osińska, K. (2012). Radziecka awangarda: Między akademizmem a socrealizmem. Muzykalia, 2012(14). http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/osinska_muzykalia_14_2.pdf
 • Osińska, K. (2012). Sviditeli i sviditel’stva: Vospriiatie Meĭerkhol’da v Pol’she do 1939 goda. Voprosy teatra/Prosceanium, 2012(3-4), 245-263.
 • Osińska, K. (2013). A l’origine de l’utopie des studios: Le rôle de Soulerjitski. In M-Ch. Autant-Matthieu (Ed.), Créer, ensemble: Points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe – XXe siècles) (pp. 243-259). L’Entretemps éditions.
 • Osińska, K.  (2013). Metamorfozy Budy jarmarcznej: Aleksandr Błok – Wsiewołod Meyerhold – Tadeusz Kantor. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 2013(3), 103-114.
 • Osińska, K.  (2013). „Tupue, dikie, idioty” a nowy teatr w Rosji na przełomie XX i XXI wieku. In O. Główko & M. Leyko (Eds.), Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. Współczesny dramat rosyjski: Kontynuacje i przemiany (pp. 31-42). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Osińska, K.  (2013). Don Kichot według Kantora: Między realnością a fikcją. In K. Fazan, M. Bryś, & A. R. Burzyńska (Eds.), Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności (pp. 109-123). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • English translation: Osińska, K. (2014). Don Quixote according to Kantor: Between reality and fiction (A. MacBride, Trans.). In K. Fazan, M. Bryś, & A. R. Burzyńska (Eds.), Tadeusz Kantor Today: Metamorphoses of death, memory and presence (pp. 107-122). Peter Lang Edition.
 • Osińska, K. (2013). Japonia i „japońskość” w teatrze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku. In B. Kubiak Ho-Chi & I. Rutkowska (Eds.), Japonica: Dwa filary japońskiej kultury. Literatura i sztuki performatywne (pp. 199-214). Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Wydział Orientalistyczny.
 • Osińska, K. (2014). Recepción cultural del Siglo de Oro español en Rusia. El ejemplo del Teatro Antiguo en San Petersburgo (temporada 1911/1912). In K. Kumor & K. Moszczyńska (Eds.),  Del gran teatro del mundo al mundo del teatro: Homenaje a la Profesora Urszula Aszyk (pp. 209-219). Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.
 • Osińska, K. (2015). Od dzieła do działania, czyli historia performansu w Rosji. Didaskalia. Gazeta teatralna, 2015(127-128), 139-146.
 • Osińska, K. (2015). De los performance studies a la idea de la teatralización de la vida. El caso de Don Quijote. In U. Aszyk, K. Kumor, & M. Piłat-Zuzankiewicz (Eds.), El teatro espanol como objeto de estudio a comienzos del siglo XXI (pp. 125-140). Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.
 • Osińska, K. (2015). Toska po Ispanii: Sluchaĭ Aleksandra Fevral’skogo. In E. D. Gal’tsova (Ed.), Postizhenie zapada: Inostrannaia kul’tura v sovetskoĭ literature, iskusstve i teorii. 1917-1941. Issledovaniia i arkhivnye materialy (pp. 521-543). Institut mirovoĭ literatury RAN.
 • Osińska, K. (2015). Siergiej Trietjakow: Od dokumentu do faktografii. In A. Kuligowska-Korzeniewska (Ed.), Faktomontaże Leona Schillera: Polityka społeczna R.P., Cjankali, Krzyczcie, Chiny! (pp. 299-330). Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
 • Osińska, K. (2016). Kantor – Tatlin – Meyerhold: Konstruktywizm w pierwszej i drugiej awangardzie. Didaskalia. Gazeta teatralna, 2016(132), 58-67.
 • Osińska, K. (2016). Don Kichot w sporach światopoglądowych Rosjan (od połowy XIX wieku do lat 30. wieku XX). In W. Charchalis & A. Żychliński (Eds.), Wieczna krucjata: Szkice o „Don Kichocie” (pp. 79-109). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Osińska, K. (2017). Polskie teatry w Moskwie (1915 – 1918). Pamiętnik Teatralny, 2017(1-2), 69-123.
 • Osińska, K. (2017). Nigdy tu już nie powrócę: Tadeusz Kantor czyta „Dybuka”. In M. Abramowicz, J. Ciechowicz, & K. Kręglewska (Eds.), Dybuk: Na pograniczu dwóch światów (pp. 197-212). Muzeum Narodowe w Gdańsku/Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Osińska, K. (2017). Del Siglo de Oro espanol a la vanguardia: Vsevolod Meyerhold. In U. Aszyk, J. M. Escudero Baztan, & M. Piłat-Zuzankiewicz (Eds.), El texto dramatico y las artes visuales. El teatro espanol del Siglo de Oro y sus herederos en los siglos XX y XXI (pp. 221-239). IDEA/IGAS.
 • Osińska, K. (2018). Kantor – Tatlin – Mejerhold: Il costruttivismo nella prima e nella seconda avanguardia (pp. 93-110). In L. Marinelli, V. Valentini, & A. Vecchia (Eds.), Politica dell’arte, politica della vita: Tadeusz Kantor fra teatro visive e letteratura. Lithos.
 • Osińska, K. (2019). Studiia i laboratoriia v russkoĭ teatralʹnoĭ kulʹture ХХ veka: tipologicheskiĭ analiz. Shagi/Steps, 5(4), 9-22. https://doi.org/10.22394/2412-9410-2019-5-4-9-22. (Laboratory and studio in early 20thcentury Russian culture: A typology).
 • Osińska, K. (2019). Traces of the Dybbuk in Tadeusz Kantor’s theatre: Between the worlds of the dead and living. Bamah. Israeli Performing Arts Magazine, 13(285), 180-203. (Article in Hebrew).
 • Osińska, K. (2019). Horyzontalność vs wertykalność: O nowych sytuacjach w rosyjskim teatrze. Didaskalia. Gazeta teatralna, 2019(151-152), 78-85.
 • Osińska, K. (2018). Kantor – Tatlin – Mejerhold: Il costruttivismo nella prima e nella seconda avanguardia (ss. 93-110). W L. Marinelli, V. Valentini, & A. Vecchia (Red.), Politica dell’arte, politica della vita: Tadeusz Kantor fra teatro visive e letteratura. Lithos.
 • Osińska, K. (2019). Michaił Czechow w pracy nad rolą Don Kichota. In K. Suszczyński (Ed.), Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce: Vademecum (pp. 25-38). Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.  https://atb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/czechow1.pdf