Dr Katarzyna Roman-Rawska

Literary and Russian studies scholar, sociologist, translator from Russian

e-mail: k.roman-rawska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3851-3971

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/W-4532-2018

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Roman-Rawska

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KatarzynaRomanRawska

Research interests

 • Contemporary Russian literature (19th and 20th centuries);
 • Literature and politics, social readings of literature;
 • Russian cinematography;
 • Contemporary Russia;
 • Sociology of literature;
 • Literary translation (theory and practice).

Membership in scientific bodies

 • Polish Society of Russian Studies;
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies.

Positions

Staff member of the Publishing Centre

Scholarships

 • June–September 2016: Department of Russian and Slavonic Studies, University of Nottingham, UK; a four-month study visit, part of a research project supported by the National Science Centre Poland (NCN) under the Etiuda scheme.
 • December 2013–September 2014: Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; a ten-month study visit under the Erasmus Mundus SIGMA scholarship programme of the European Commission; project title: “The peculiarity of socially and politically engaged literature in contemporary Bosnia and Herzegovina: An attempt at a comparative study (the central, eastern and southern European context – the case of post-socialist countries)”.
 • September 2010–January 2011: Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State University, Russia; a six-month study visit under the exchange programme conducted on the basis of an agreement between the Minister of National Education of the Republic of Poland and the Minister of Education and Science of the Russian Federation; project title: “A comparison of the curriculum of sociological studies in Poland (Institute of Sociology, Warsaw University) and Russia (Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State University)”.

Research projects

 • Head of the project entitled “Political dialogue with society: The latest socially engaged Russian literature (2000–2015)”; October 2015–September 2017, funded by the National Science Centre Poland (NCN) under the Etiuda scheme, contract no. 2015/16/T/HS2/00303.
 

Publications

Monographs:
 • Dąbrowska, Magdalena; Głuszkowski, Piotr, & Roman-Rawska, Katarzyna. (Eds.). (2017). Literatura i władza: Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku. Warszawa: Instytut Rusycystyki.
Academic Articles:
 • Roman-Rawska, Katarzyna, & Rawski, Tomasz. (2017). The empire strikes back: Russian national cinema after 2005. Colloquia Humanistica, 6, 97-112.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2015). Społeczny pesymizm w prozie Romana Sienczina. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 2015(25), 131-143.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2015). Vtoraia volna novogo russkogo realizma. In Irina Dulebova & Ivan Posokhin (Eds.), Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III (pp. 280-289). Bratislava: Stimul.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2014). Żywe dusze, czyli fantasmagoryczne wizje historii Rosji w powieści „ŻD” Dmitrija Bykowa. In Andrzej Ksenicz et al. (Eds), Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język (pp. 203-210). Zielona Góra: Morpho.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2014). Zwrot polityczny w literaturze rosyjskiej, czyli Lewy Front Sztuki według Zachara Prilepina. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2014(6), 201-212.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2014). Protestnaia literatura v Rossii. Tvorchestvo Sergeia SHargunova. In Jakub Konecny (Ed.), Prazska Rusistika 2014 (pp. 194-204). Prague: Faculty of Pedagogy, Charles University.
 • Roman-Rawska, Katarzyna, & Rawski, Tomasz. (2014). The Russian cinema of the dissolution. Colloquia Humanistica, 3, 193-206.
 • Roman-Rawska, Katarzyna, & Rawski, Tomasz. (2014). How to Escape? The never-ending transition in the recent cinema of Bosnia-Herzegovina (2000-2012). Colloquia Humanistica, 3, 183-192.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2012). Car Iwan Groźny w koncepcji mitu dobrego księcia Niccolo Machiavellego. Studenckie Zeszyty Naukowe “Wkoło Rosji”, 2012(3), 81-103.
Reviews and other:
 • Roman-Rawska, Katarzyna, & Rawski, Tomasz. (2015). Nowa socjologia literatury? Notatki z konferencji. Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, 63(3), 165-172.
 • Roman-Rawska, Katarzyna, & Rawski, Tomasz. (2014). O przezwyciężaniu przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej. Notatki z konferencji. Acta Baltico-Slavica, 37, 621-630.