Dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Linguist

e-mail: roman.roszko@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2291-6939

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/S-7467-2018

Academia.edu: http://pan-pl.academia.edu/RomanRoszko

Zainteresowania naukowe

 • Synchronic contrastive studies of Slavic and Baltic languages;
 • Theory of contrastive studies and semantic interlanguage;
 • Corpus linguistics;
 • Natural language processing;
 • Semantics;
 • Slavic studies;
 • Lithuanian studies;
 • Dialectology;
 • Lithuanian local dialects in Poland;
 • Mongolian language and culture.

Other activity closely related to natural language:

 • Technical, medical, legal and other LSP translation and interpreting (Lithuanian, Russian, Bulgarian);
 • Reviews of technical translations in filming and filmmaking;
 • Translation of audio/video and filming equipment manuals of renowned international brands and translation of websites devoted to electronics (English into Polish).

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Academic Council of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences;
 • Editor-in-Chief of the journal Cognitive Studies | Études cognitives;
 • Council of the Clarin-PL Consortium.

Formerly

 • Secretary of the journal Slavia Meridionalis;
 • Academic Advisory Board of the journal Slavia Meridionalis;
 • Editor of Life Video;
 • Editor-in-chief of Wideokamera;
 • Editor-in-chief of the portal Filmowiec PL (https://filmowiec.pl/, currently unavailable).

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Member of the Academic Council of the Institute;
 • Editor-in-Chief of the journal Cognitive Studies | Études cognitives;
 • Member of the Academic Advisory Board of the journal Acta Baltico-Slavica.

Nagrody i odznaczenia

 • Medal of the Fiftieth Anniversary of Slavic Studies at the Polish Academy of Sciences;
 • Mon-Pol Silver Badge (a Mongolian distinction);
 • Awards from the Director of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Mondilex (Conceptual Modelling of Networking of Centres For High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources, Seventh Framework Programme);
 • Clarin-PL (2013–2016) (Common Language Resources & Technology Infrastructure);
 • Clarin-PL (2016–2018) (Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, Decision no. DIR/WK/2016/02);
 • Clarin-PL(2018–2021) (Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, Decision no. DIR/WK/2018/01).

Publikacje

2018:

 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2018). Polsko-litewskie korpusy IS PAN i CLARIN-PL. Prace Bałtystyczne, 2018.
 • Roszko, Roman, & Roszko, Danuta. (2018). Polish-Lithuanian Parallel Corpus “2”, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/539.
 • Roszko, Danuta; Roszko, Roman & Sosnowski, Wojciech. (2018). Polish-Bulgarian Corpora ISS PAS (IS PAN) and CLARIN-PL. Slavica Lodziensia, 2018.
 • Roszko, Roman; Roszko, Danuta; Sosnowski, Wojciech, & Satoła-Staśkowiak, Joanna. (2018). Polish-Bulgarian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/536.
 • Roszko, Roman; Sosnowski, Wojciech; Duszkin, Maksim; Roszko, Danuta, & Tymoshuk, Roman. (2018). Polish-Russian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/534.
 • Roszko, Roman; Tymoshuk, Roman; Duszkin, Maksim, & Sosnowski, Wojciech. (2018). Polish-Ukrainian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/535.
 • Roszko, Roman, & Piasecki, Maciej. (Ed.). (2018). Cognitive Studies | Études cognitives, 18.

2017:

2016:

 • Koseska-Toszewa, Violetta & Roszko, Roman. (2016). Języki słowiańskie i litewski w korpusach równoległych Clarin-PL. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 51, 191–217. DOI: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2016.011
 • Roszko, Danuta & Roszko, Roman. (2016). Polsko-litewskie korpusy równoległe. Elementy anotacji semantycznej z zakresu modalności możliwościowej i kwantyfikacji zakresowej. In Ewa Gruszczyńska & Agnieszka Leńko-Szymańska (Eds.), Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora (pp. 119–132). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej. Retrieved from http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9717/07_Roszko_Roszko.pdf?sequence=1&isAllowed=y, http://rownolegle.blog.ils.uw.edu.pl/files/2016/03/0000_Korpusy.pdf
 • Roszko, Roman. (2016). Czy elementy ‘zachowawcze’ płaszczyzny formalnej języka mogą być pomocne w identyfikacji wartości semantycznych płaszczyzny znaczeniowej zdania?. In Maria Biolik, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Wanda Szulowska, Ewa Wolnicz-Pawłowska & Wojciech Włoskowicz (Eds.), Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie (pp. 139-150). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2016). Polish-Lithuanian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/309.
 • Roszko, Roman. (Ed.). (2016). Cognitive Studies | Études cognitives, 16. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/84

2015:

2014

2013

2012

2011

 • Roszko, Roman. (2011). Leksykalne wykładniki hipotetyczności w językach polskim i litewskim. Acta Baltico-Slavica, 35, 81–90. https://doi.org/10.11649/abs.2011.007
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2011). Polsko-litewskie badania konfrontatywne Zespołu Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Acta Baltico-Slavica, 35, 203–213. https://doi.org/10.11649/abs.2011.015
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2011). Najcenniejsze słowa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce w oparciu o Eksperymentalny korpus litewskiej gwary puńskiej w Polsce. Zeszyty Łużyckie, 45, 310–321.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2011). Differences in the Formalization of the Semantic Category of Definiteness / Indefiniteness in Polish, Lithuanian and the Local Dialect of Puńsk, Cognitive Studies | Études cognitives, 11, 81–96. https://doi.org/10.11649/cs.2011.004
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2011). Teoretyczne badania konfrontatywne, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 46, 141–156. https://doi.org/10.11649/sfps.2011.009.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa, Violetta; Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2011). Bulgarian-Polish-Lithuanian Corpus – Recent Progress and Application. In Daniela Majchráková, Radovan Garabík (Eds.), NaturalLanguage Processing, Multilinguality (pp. 30–43). Bratislava: Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav LudovítaŠtúra.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (Eds.). (2011). Cognitive Studies | Études cognitives, 11. Retrieved from https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/63

2010

 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2010). Значения гипотетичности в литовском и польском языках. In Aleksejs Andronovs (Ed.) 11th International Congress of Baltistics, Riga, 27.09.2010–30.09.2010 (pp. p. 155–156). Riga: Latvijas Universitate.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2010). Litewsko-polskie badania (prowadzone przez Zespół Semantyki w Instytucie Slawistyki PAN). In Perspectives of Baltic Philology II. International Conference (pp. 25–27). Poznań:
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2010). Kwantyfikacja zakresowa w językach polskim i litewskim (z uwzględnieniem gwary puńskiej). In Perspectives of Baltic Philology II. International Conference, Poznań, p. 27–29.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa, Violetta; Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2010). Application of Multilingual Corpus in Contrastive Studies (on the example of the Bulgarian-Polish-Lithuanian Parallel Corpus). Cognitive Studies | Études cognitives, 10, 217–239. https://doi.org/10.11649/cs.2010.013.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (Eds.). (2010). Cognitive Studies | Études cognitives, 10. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/64

2009

 • Roszko, Roman. (2009). Meaning of Hypothetical Modality versus Petri Net. In Svetlana Polkovnikova (Ed.), Valoda dazadu kulturu konteksta. Zinatnisko rakstu krajums XIX (pp. 139–145). Daugavpils: Universitates Akademiskais Apgads „Saule”.
 • Roszko, Roman. (2009). Description of Morphosyntactic Markers for Polish Verbs within MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications (Version 3.0 May 10th, 2004). InVioletta Koseska-Toszewa, Ludmila Dimitrova, Roman Roszko (Eds.). Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. MONDILEX Fourth Open Workshop. Warszawa, Poland, 29 June – 1 July, 2009. Proceedings (pp. 157–163). Warszawa: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.
 • Roszko, Roman. (2009). Morphosyntactic Specifications for Polish. Theoretical Foundations. Description of Morphosyntactic Markers for Polish Nouns within MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications (Version 3.0 May 10th, 2004). In Ludmila Dimitrova and  Radovan Garabik (Eds.), Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. MONDILEX Third Open Workshop. Bratislava, Slovakia, 15–16 April, 2009. Proceedings (pp. 140–149). Bratislava:  L’. Štúr Institute of Linguistics.
 • Roszko, Roman (we współpracy z Danutą Roszko). (2009). Egzystencjalna fraza nominalna w badaniu konfrontatywnym. In Violetta Koseska-Toszewa & Roman Roszko (Eds.). Semantyka a konfrontacja językowa 4 (65–83). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa, Violetta; Derzhanski, Ivan, & Roszko, Roman. (2009). Annotation of Parallel Corpora (on the Example of the Bulgarian-Polish Parallel Corpus. In Volodymyr Shyrokov & Ludmila Dimitrova (Eds.), Organization and Development of Digital Lexical Resources. MONDILEX second Open Workshop, Kyiv, Ukraine, 2–4 February, 2009. Proceedings (pp. 47–54). Kyiv: Ukrainian Lingua-Information Fund, National Academy of Sciences of Ukraine.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa, Violetta; Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2009). Bulgarian-Polish-Lithuanian Corpus – Current Development. In Cristina Vertan, Stelios Piperidis, Elena Paskaleva & Milena Slavcheva (Eds.), International Workshop. Multilingual Resources, Technologies and Evaluation for Central and Eastern European Languages held in conjunction with The International Conference RANLP – 2009, Proceedings (pp. 1–8). Borovets.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa Violetta; Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2009). Bulgarian-Polish-Lithuanian Corpus – Problems of Development and Annotation. In Tomaž Erjavec (Ed.), Research Infrastructure for Digital Lexicography. MONDILEX Fifth Open Workshop. Ljubljana, Slovenia, October 14–15, 2009, Proceedings of the 12th International Multiconference Information Society 2009 (pp. 72–86). Ljubljana: Department of Knowledge Technologies, Jožef Stefan Institute.
 • Koseska, Violetta, & Roszko, Roman. (2009). Semantic Interlanguage and Contrastive Studies. In Violetta Koseska-Toszewa, Ludmila Dimitrova & Roman Roszko (Eds.). Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. MONDILEX Fourth Open Workshop. Warszawa, Poland, 29 June – 1 July, 2009 Proceedings (pp. 7–15). Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (2009). Wstęp. In Violetta Koseska-Toszewa & Roman Roszko (Eds.), Semantyka a konfrontacja językowa t. 4. (pp. 7-9). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Koseska-Toszewa, Violetta; Korytkowska, Małgorzata, & Roszko, Roman. (2009). Contrastive Studies and Semantic Interlanguage. Cognitive Studies | Études cognitives, 9, 15–34.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2009). Gipotetichnost’ v litovskom govore okrestnosteĭ Punska v Pol’she. In Svetlana Polkovnikova (Ed.) Valoda dazadu kulturu konteksta. Zinatnisko rakstu krajums, XIX (pp. 61–69). Daugavpils:Daugavpils Universitates Akademiskais Apgads „Saule”.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2009). Morphosyntactic Specifications for Polish and Lithuanian. [Description of Morphosyntactic Markers for Polish and Lithuanian Nouns within MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications (Version 3.0 May 10th, 2004)]. In Violetta Koseska-Toszewa, Ludmila Dimitrova & Roman Roszko (Eds.), Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. MONDILEX Fourth Open Workshop. Warszawa, Poland, 29 June – 1 July, 2009. Proceedings (pp. 145–158). Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (Eds.). (2009). Cognitive Studies | Études cognitives, 9.
 • Koseska-Toszewa, Violetta; Dimitrova, Ludmila, & Roszko, Roman. (Eds.). (2009). Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. MONDILEX Fourth Open Workshop. Warszawa, Poland, 29 June – 1 July, 2009. Proceedings, Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (Eds.). (2009). Semantyka a konfrontacja językowa 4. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

2008

 • Roszko, Roman. (2008). Innowacje podlegają unifikacji. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.). Współczesna komunikacja językowa. In Prace Slawistyczne 125 (pp. 239–251). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (2008). Remarks on Classification of Parts of Speech and Classifiers in an Electronic Dictionary. In Leonid Iomdin & Ludmila Dimitrova (Eds.), Lexicographic tools and techniques, Mondilex first open workshop, Moscow, Russia, 3–4 October, 2008, Proceedings (pp. 80–88). Moscow: IITP RAS.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2008). O sovremennykh sopostavitel’nykh issledovaniiakh (na primere semanticheskoĭ kategorii impertseptivnoĭ modal’nosti). In Svetlana  Polkovnikova (Ed.), Valoda dažādu kultūru kontekstā, Zinātnisko rakstu krājums XVIII (pp. 93–105). Daugavpils: Daugavpils Universitātes, Akadēmiskais apgāds “Saule”.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (Eds.) (2008). Cognitive Studies | Études cognitives, 8.

2007

 • Roszko, Roman. (2007). On automated translation from Lithuanian to Polish. In Ludmila Dimitrova & Radoslav Pavlov (Eds.), Proceedings of the Jubilee International Conference on Mathematical and Computational Linguistics, dedicated to the 30th anniversary of the Mathematical Linguistics Department, Institute of Mathematics and Informatics BAS. 6 July, 2007 (pp. 53–57). Sofia: Mathematical Linguistics Department, Institute of Mathematics and Informatics.
 • Roszko, Roman. (2007). Klasyczna mongolska kultura. In Małgorzata Marcjanik (Ed.). Grzeczność na krańcach świata(pp. 53–75). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Koseska-Toszewa, Violetta; Korytkowska, Małgorzata, & Roszko, Roman. (2007). Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2007). Funktsii litovskogo proshedshego mnogokratnogo vremeni (russkie sootvetstiia). In Svetlana Polkovnikova (Ed.), Valoda, Valoda dažādu kultūru kontekstā, Zinātnisko rakstu krājums XVII  (pp. 200–207). Daugavpils: Daugavpils Universitātes, Akadēmiskais apgāds „Saule“.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2007). Pol‘skie i russkie sootvetstviia litovskogo proshedshego mnogokratnogo vremeni. In Volodimir Shirokov (Ed.), Horyzonty prykladnoï linhvistyky. Materialy mizhnarodnoï konferentsyï MehaLinh2006 (pp. 270-282). Kyїv.

2006

 • Roszko, Roman. (2006). O polskich i litewskich zaimkach – wykładnikach nieokreśloności zakresowej. Acta BalticoSlavica, 30, 251–260.
 • Roszko, Roman. (2006). Polskie i litewskie formy verbum finitum wykładnikami semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności. In red. Violetta Koseska-Toszewa & Roman Roszko (Eds.), Semantyka i konfrontacja językowa, 3 (pp. 157–174). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (2006). Semantyka i konfrontacja językowa 3 (omówienie). Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica. 6, 241–244.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2006). Lithuanian Frequantivum. Études Cognitives 7, 163–172.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2006). Études Cognitives, tom 7, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2006 (omówienie). Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica, 6, 235–240.
 • Karolak, Stanisław, & Roszko, Roman. (Eds.). (2006). Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica, 6.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (Eds.). (2006). Semantyka a konfrontacja językowa, 3.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (Eds.). (2006). Cognitive Studies | Études cognitives, 7.
 • inne: Roszko, Roman. (2006). Kordyceps królewski (s. 16). Płock. ??

2005

 • Roszko, Roman. (2005). Ogólny opis kontrastywny języka litewskiego i polskiego. Wybrane zagadnienia. Acta Baltico-Slavica, 29, 47–67.
 • Roszko, Roman. (2005). Verbalinės grupės kvantifikacija lietuvių kalboje (lyginant su lenkų kalba). Tekstas: lingvistika ir poetika, 14, 28–29.

2004

 • Roszko, Roman. (2004). Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (2004). Litewskie zaimki typu tas ‘ten’ i ich polskie odpowiedniki. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 39, 89-98.
 • Roszko, Roman. (2004). Ar natūraliosios kalbos apibrėžtumo/neapibrėžtumo reikšmės atspindi realybę?. In J. Švambarytė-Valužieniė, R. Regina Trimonienė, R.Kvašytė (Eds.). Istoriniai tekstai ir vietos kultūra / Historical Scripts and Local Culture. Collection of scientific articles dedicated to the millenium of mentioning the name of Lithuania (p. 116–121). Ryga ­– Šiauliai: Lucilijus.
 • Roszko, Roman. (2004). Lithuanian Forms of tam tikras, kažkas, kas nors, bet kas Type on the Polish Language Background. Études Cognitives, 6, 105–116.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman. (Eds.). (2004). Cognitive Studies | Études cognitives, 7.

2003

 • Roszko, Roman. (2003). Semantyczna kategoria ilości i semantyczna kategoria określoności-nieokreśloności. In Violetta Koseska-Toszewa & Juliia Baltova (Eds.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie (pp. 33–42). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (2003). Innowacje: czy musi ich być tak wiele? W Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Prace Slawistyczne 114 (Procesy innowacyjne językach słowiańskich) (pp. 189–198). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (1994). Semantichnata kategoria kolichestvo i semantichnata kategoriia opredelenost-neopredelenost. In Violetta Koseska-Toszewa & Iuliia Baltova (Eds.), Bŭlgarsko-polski gramatichni studii, Spravochnik po akademichnata Bŭlgarsko-polska sŭpostavitelna grammatika (pp. 37-46). Sofiia: Akademichno izdatelstvo Marin Drinov.

2002

 • Roszko, Roman. (2002). Semantinė apibrėžtumo/neapibrėžtumo kategorija (lietuvių ir lenkų kalboje). RespectusPhilologicus, 1(6), 13–20.

2001

 • Roszko, Roman. (2001). Semantinių apibrėžtumo/neapibrėžtumo ir kiekio kategorijų saryšis. In Janina Švambarytė, AStafecka & Anatoliĭ Pavlovich (Eds.), Nepokupnyĭ; Paribio tarmių ir kalbų problemos (pp. 127–137). Šiauliai: Šiaulių universitetas.
 • Roszko, Roman. (2001). Język polskojęzycznych instrukcji obsługi kamer wideo. In Materiały międzynarodowej konferencji „Język w komunikacji” (p. 134–140). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

2000

 • Roszko, Roman. (2000). Konfrontativnaia litovsko-pol’skaia grammatika. Semanticheskaia kategoria impertseptivnoĭ modal’nosti. In  A Zoltan (Ed.). Studia Russica XVIII (pp. 239–246). Budapest.
 • Roszko, Roman. (2000). Nowomowa skomputeryzowanych wideofilmowców. Studia z Filologii Polskiej i Słowianskiej,36, 97–107.
 • Roszko, Roman. (2000). Proekt konfrontativnoĭ grammatiki litovskogo iazyka. Na primere impertsetivnoĭ modal’nosti, illiustrirovannoĭ na materiale litovskogo, pol’skogo i bolgarskogo iazykov. In A. Laczhazi, E. Szmolinka & A. Zoltan (Eds.), Hungaro-Baltistica 2000 (s. 30–31). Budapest.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2000). Lietuvių-lenkų kalbų gretinamoji gramatika (semantinės apibrėžtumo-neapibrėžtumo kategorijos pavyzdžiai). Andronovs, Balode, Holvuts, Jansone, Range, Valdmanis, Veisbergs (Eds.) Baltistica, IX.
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2000). Lietuvių kalbos veiksmažodžio formų su priesaga -dav- reikšmės. In A. V. Andronov (Ed.), Materialy XXIX mezhvuzovskoĭ nauchno-metodicheskoĭ konferentsii prepodavateleĭ i aspirantov. Vypusk 1. Sektsiia baltistiki 1-3 marta 200 g. Morfologiia i slovoobrazovanie baltiĭskikh iazykov (pp. 46-47). Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo S.-Peterburgskogo universiteta. Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (2000). Litovskie glagol’nye formy s suffiksom -dav-. Acta Baltico-Slavica 25, 37–49.

1999

 • Roszko, Roman. (1999). Tendencje rozwoju terminologii popularnej związanej z technika video. In Eva Šlaufová & Olga Martincová (Eds.), Konfrontační studium inovačních procesu ve slovanskych jazycích (pp. 45–52). Praha:  Euroslavica.
 • Roszko, Roman. (1999). Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 35, 319–329.
 • Roszko, Roman. (1999). Semantyczna kategoria określoności-nieokreśloności (na przykładach z języka polskiego i litewskiego). In Zbigniew Greń & Violetta Koseska-Toszewa (Eds.), Semantyka a konfrontacja językowa (t. 2, pp. 37–46). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

1998

 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (1998). O konfrontacji językowej na przykładzie języka litewskiego i bułgarskiego.Lietuvių kalbotyros klausimai, XXXIX, 177–182.

1997

 • Roszko, Roman. (1997). Videokamera, kamwid, a może palmkorder. In Hanna Popowska-Taborska (Ed.), Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy (pp. 223–232), Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (1997). Litewskie formy krotne typu eidavo (na przykładach z gwary punskiej). Acta Baltico-Slavica,23, 51–62.
 • Korytkowska, Małgorzata, & Roszko, Roman. (1997). Modalność imperceptywna. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. (seria: Koseska-Toszewa, Violetta, Jordan Penčev (Eds.). Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, v. 6. cz. 2).
 • Roszko, Danuta, & Roszko, Roman. (1997). Litewskie formy typu dirbdavo. In Jadwiga Zieniukowa (Ed.), Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe (pp. 391–395). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

1996

 • Roszko, Roman. (1996). Modus imperceptivus in the Polish and Lithuanian languages. In Semantyka a konfrontacja językowa (v. 1, pp. 91–94). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

1994

 • Krumova-Tsvetkova, Lili; Roszko, Roman; Petrova, Alina & Choroleeva, Mariia. (1994).  Bŭlgarsko-polska sŭpostavitelna grammatika t. 3. Semantichnite kategorii kolichestvo i stepen. Sofiia: Akademichno izdatelstvo Marin Drinov.
 • Roszko, Roman. (1994). Modus relativus zanikającą kategorią? W Elżbieta Wrocławska (Ed.), Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych (pp. 129–132). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

1993

 • Roszko, Roman. (1993). Wykładniki modalności imperceptywnej w języku polskim i litewskim, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Roszko, Roman. (1993). Semantyczna kategoria określoności-nieokreśloności a semantyczna kategoria ilości w języku polskim i bułgarskim. In Violetta Koseska-Toszewa & Małgorzata Korytkowska (Eds.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie (t. V-VI, p. 193–210). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (1993). Semantyczna kategoria modalności imperceptywnej. In Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde-Usiekniewicz & Romuald Huszcza (Eds.), Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne (Tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga, pp. 273–280). Warszawa: Wydawnictwa UW.

1991

 • Roszko, Roman. (1991). Bułgarski poimek ът. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 29.
 • Roszko, Roman. (1991). Funkcjonowanie bułgarskiego edin x w wybranych konstrukcjach zdaniowych indykatywnych i nieindykatywnych warunkowych. In Violetta Koseska-Toszewa & Małgorzata Korytkowska (Eds.), Studia Gramatyczne Bułgarsko-Polskie (v. 4, p. 87–97). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.