Pracownicy Instytutu Slawistyki PAN

 

  • Profesorowie zwyczajni
  • Profesorowie nadzwyczajni
  • Adiunkci
  • Asystenci
  • Specjaliści bad.-tech.
  • Pracownicy inż.-tech.
  • Pracownicy nienaukowi