mgr Jakub Banasiak

 

Jakub Banasiak – mgr w zakresie jezykoznawstwa

Kontakt: jakubbanasiak@o2.pl

 

Obszary zainteresowań badawczych:
- terminologia językoznawcza
- składnia języka polskiego i bułgarskiego
- semantyka językoznawcza
- neologia

 

Informacja naukowa:
- systemy i języki informacyjno-wyszukiwawcze
- informacja bibliograficzna

 

Publikacja współautorska online:
- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 2002-2004 z uzupełnieniami za lata 1991–1997. [w:] Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: IS PAN, TNW, 2007-2012 [przeglądany 31 grudnia 2012], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali w latach 2007-2012: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos, w latach 2008-2011 T. Śliwa, w latach 2010-2012: J. Banasiak, M. Fastyn, B. Itoya, P. Kowalski przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, Instytut Slawistyki PAN. Dostępny w: http://www.isybislaw.ispan.waw.pl

 

Wybrane artykuły:
- Wbudowane pozycje argumentowe a intensjonalna zupełność propozycji, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica" 2010, t. 10, red. J. Molas, s. 13-22.

- Ograniczenia w dopuszczalności pewnych typów argumentów propozycjonalnych, [w:] Stereotypy a Słowiańszczyzna, red. M. Skowronek, Łódź 2009, s. 19-27.

- Nowe bułgarskie i polskie predykatory denominalne, [w:] Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku, red. Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2012, s. 35-55.