PROF. ANNA ENGELKING LAUREATKĄ NAGRODY MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BADACZY BIAŁORUSI W KATEGORII „NAJLEPSZA POLSKA MONOGRAFIA DOTYCZĄCA BIAŁORUSI W LATACH 2011-2015"

 

W dniach 7-9 października 2016 r. odbył się w Kownie VI Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi. Od kilku lat Kongres przyznaje nagrody za monografie i artykuły naukowe; w tym roku ustanowiono nagrodę dla monografii wydanej w Polsce. Spośród dziesięciu nominowanych prac jury wybrało monografię Anny Engelking "Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku" (Toruń 2012).

 

(Fot. Jarosław Iwaniuk)

 

 

Więcej informacji:
http://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/137909 
http://novychas.by/kultura/polskaja-dasledczyca-atrymala-uznaharodu-za-knihu 
http://www.racyja.com/hramadstva/u-koune-adkryusya-vi-mizhnarodny-kangres/