Kazimierz Feleszko (18.09.1939, Czerniowce – 3.07.2001 Warszawa), prof. dr hab., językoznawca, slawista, pracownik naukowy Instytutu Slawistyki PAN w l. 1962-1979 oraz w l. 2000-2001. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Jugoslawistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UW (1984-1987), dyrektora tegoż Instytutu (1987-1991; 1999), był kuratorem Katedry Filologii Węgierskiej UW (1981-1982), ekspertem Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich, członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji naukowych, m.in.: Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego UW, Instytutu Języka Polskiego PAN, International Society of Dialectology and Geolinguistics, Societas Linguistica Europaea i Macierzy Serbskiej w Nowym Sadzie, pozostał autorem licznych prac z zakresu językoznawstwa.

 

PUBLIKACJE
(pełnia bibliografia w formacie pdf)


Książki autorskie:
- Składnia genetiwu i wyrażeń przyimkowych z genetiwem w języku serbsko-chorwackim, Wrocław 1970, ss. 185.

- Funkcje form kategorii liczby w polskiej grupie imiennej, Warszawa 1980, ss.105.
- Значења и синтакса српскохрватског генитива, wyd. Матица Српска, Вукова Задужбина, Београд 1995, ss. 163.

- Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 r., red. A. Żor, t. 1, Warszawa 2002, ss. 200.

- Bukowina moja miłość. Słownik. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 r., Słownik, red. E. Rzetelska-Feleszko t. 2, Warszawa 2003, ss. 304.

 

Prace współautorskie:
- Polityka kulturalna Socjalistycznej Republiki Jugosławii, Warszawa 1972, (skrypt, wspólnie z A. Koseskim).

- Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowosłowiańskich, Wrocław 1981, ss. 113 (wspólnie z V. Koseską, I. Sawicką).

 

Redakcja i współredakcja naukowa:
- Bałkanistyka polska. Materiały posiedzeń naukowych Komisji Bałkanistycznej przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN w latach 1972 – 1973, Wrocław 1973, ss. 156 (wspólnie z J. Reychmanem i Z. Stieberem).

- Kategorie werbalne w języku polskim i bułgarskim. Materiały na konferencję polsko-bułgarską w Warszawie 23 – 25. XI. 1977 r., Slavia Meridionalis 1, Warszawa 1977, ss. 145 (wspólnie z J. Siatkowskim, H. Orzechowską i V. Koseską).

- Semantyczne aspekty kategorii określoności // nieokreśloności (na materiale z języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego), Wrocław 1982, ss. 88. (wspólnie z V. Koseską – Toszewą)

- Problemy językoznawstwa konfrontatywnego, Polono-Slavica Varsoviensia 1, Warszawa 1988, ss. 196. (wspólnie z E. Smułkową)

- Bukowina. Wspólnota kultur i języków, Warszawa 1992, ss. 80 + mapy + zdjęcia (wspólnie z J. Molasem).

- Bukowina. Blaski i cienie "Europy w miniaturze", Warszawa 1995, ss. 192 (wspólnie z J. Molasem i W. Strutyńskim).

- Słownik języka Kamczadałów // Словарь ительменского языка. Ze zbiorów Benedykta Dybowskiego, Warszawa 1998, ss. 236.

- Bukowina po stronie dialogu, Sejny 1999, ss. 285.

- „Prace Filologiczne" 1999, t. XLIV.