BLAŽE MINEVSKI, „CELOWNIK", TŁUM. ELŻBIETA ĆIRLIĆ, BIBLIOTEKA SŁÓW, WARSZAWA 2019, SS. 342 – ZAPROSZENIE DO LEKTURY

 

Kolejny przekład prozy z południowosłowiańskiego kręgu kulturowego, jakim jest powieść macedońskiego pisarza Blaže Minevskiego „Celownik", to utwór który poszerza, niektórym zaś daje wiedzę o poziomie tej literatury. Dowodzi też, w jaki sposób realizowany jest testament poety małego narodu Blaže Koneskiego, dotyczący przyszłości i rozwoju jego literatury.
„Celownik" jest powieścią nie tylko o sztuce pisania, losach twórcy czy odbiorze dzieł literackich w takim kraju jak Macedonia. Poprzez zastosowanie sztuki opowiadania o charakterze skazu, z typową dla gatunku narracją w pierwszej osobie i z licznymi powtórzeniami, ukazane zostały losy głównego bohatera. Sekwencje barwnych, brawurowo opowiedzianych historii z różnych etapów jego życia, przedstawione w kolorycie czasów minionych, spojone zostały narracyjną teraźniejszością konfliktu etnicznego. W powieści nie padają żadne historyczne nazwiska i daty, wokół których snują się poszczególne opowieści, a czas ich akcji określają niepozorne i zdawać by się mogło banalne informacje zapowiadające ważne wydarzenia w czasach, w których przyszło żyć bohaterowi. Na przykład: „Jak tylko umarł ten z obowiązkowego portretu razem z ramą", to jedno z licznych zdań w powieści lokujących bohatera w okresie rządów Tity i konkretnym czasie. W tym zaś przypadku wskazującym na koniec pewnej epoki.
Lektura pierwszego przetłumaczonego na język polski utworu Minevskiego, jest udaną powieścią dokumentującą poziom rozwoju literatury macedońskiej i wypełniania testamentu Blaže Koneskiego, uznanego za architekta i konstruktora kultury macedońskiej XX wieku.

LMG

ZAPROSZENIE DO LEKTURY

 

Feri Lainšček, „Nietykalni. Mit o Cyganach", tłum. J. Pomorska, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2019, ss. 139.

 

W polskim tłumaczeniu Joanny Pomorskiej ukazała się powieść słoweńskiego pisarza Feriego Lainščka „Nietykalni. Mit o Cyganach".
Feri Lainšček, uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy słoweńskich, jest autorem powieści, opowiadań, tomików poezji, utworów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Liczne nagrody, wśród nich jedna z najcenniejszych nagród słoweńskich dla twórców kultury – Nagroda Fundacji Prešerna – świadczą o tym, że autor jest doceniany nie tylko przez czytelników, ale także przez krytyków. Jego powieść „Nietykalni. Mit o Cyganach" w Słowenii ukazała się w 2007 roku, a film fabularny zrealizowany na jej podstawie w 2012 roku („Szanghaj") uchodzi za najdroższą słoweńską produkcję filmową.
„Nietykalni. Mit o Cyganach" to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Romów, której członkowie przemierzają Bałkany. Legenda wprowadzająca do utworu wyjaśnia powody, dla których losem Cyganów stało się ciągłe wędrowanie. Śledzimy je w historii czterech pokoleń przedstawianych w narracji jednego z bohaterów (Lutvija Belmondo Mirga Aus Shangkai Gav). Dzięki temu zabiegowi autor ukazał jednostkowe doświadczenia bohaterów cygańskiej zbiorowości w uwarunkowaniach społecznych i historycznych od czasów titowskiej Jugosławii po jej rozpad. Lainšček sprawnie, intrygująco i z odrobiną uśmiechu przedstawił losy swych cygańskich bohaterów, ich sposoby zmagania się z problemami codzienności, czy podejmowanych próbach dostosowania się do nowych okoliczności.
Lektura pierwszej przetłumaczonej na język polski powieści słoweńskiego pisarza staje się fascynującym spotkaniem z literaturą słoweńską.


(LMG)

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD PROF. RAMET

WIESŁAW WALKIEWICZ, SŁOWIAŃSZCZYZNA POŁUDNIOWA. MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ, WYDAWNICTWO SGGW, WARSZAWA 2017, SS. 592.

Zwycięska monografia 23. edycji konkursu NAGRODA im. prof. Jerzego Skowronka za publikację w roku 2017 stanowi kontinuum współczesnej historii przestrzeni bałkańskiej, jakie zapoczątkowali w fundamentalnej pracy Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty i Tadeusz Wasilewski, Historia Słowian południowych i zachodnich (Warszawa 1988) [uzupełnione wydanie Słowianie południowi i zachodni VI-XX wiek (Warszawa 2005)].
Praca Wiesława Walkiewicza redukuje braki poznawcze w zakresie najnowszej historii słowiańskich państw Półwyspu Bałkańskiego. Realizuje założenie, jakie przed sobą postawił Autor – a jego celem stało się przybliżenie „dziejów wieku minionego i wydarzeń najnowszych z obszaru niegdysiejszych monarchii: bułgarskiej i jugosłowiańskiej, późniejszych „ludowych" republik, wreszcie organizmów nowych". W. Walkiewicz pisząc o historii poszczególnych państw, odniósł się również (według własnego wyboru) do największych osiągnięć w rozwoju ich sztuk plastycznych i literatury. Dzięki temu ukazał nie tylko istotne wydarzenia i sytuację polityczną krajów bałkańskich, ale oddał także kontekst kulturowy, w jakim tworzyli artyści. Poza opisem najnowszej historii, ujętej w poszczególnych rozdziałach historii, które swoimi tytułami wskazują na specyfikę poszczególnych krajów bałkańskich i dotyczących ich problemów, monografia zawiera kompendium wiedzy o rządzących w krajach słowiańskich Bałkanów. Praca W. Walkiewicza stanowi przykład pracy benedyktyńskiej przeznaczonej nie tylko dla badaczy. Czytelnicy okazjonalnie zajmujący się problematyką Słowian bałkańskich odnajdą tu również uporządkowane informacje dotyczące partii istniejących w poszczególnych krajach, noty biograficzne postaci sprawujących w nich władzę i kalendarium najważniejszych wydarzeń lat 1930-2009.


(LMG)

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD I WARSZTATY DR DRAGANY GRBIĆ

Spacer po warszawskich powązkach z mgr Tatianą Kazak

Doktorantka Instytutu Slawistyki PAN Tatiana Kazak zaprasza na spacer po warszawskich Powązkach „Losem powiązani z Białorusią". Spotkanie poświęcone jest znanym postaciom, których losy z Białorusią były związane. Spacer prowadzony w języku białoruskim rozpocznie się o godz. 16:00, 22 kwietnia 2018 r. przy Bramie św. Honoraty.

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej
JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH
IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA
Łódź, 7–8 grudnia 2018 r.

 

Zaproszenie
Karta zgłoszenia

 

ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA PROPOZYCJI ARTYKUŁÓW DO CZASOPISMA „SLAVICA LODZIENSIA"


Redakcja czasopisma Slavica Lodziensia zaprasza do przesyłania artykułów do 3. numeru czasopisma (3/2019), który w całości będzie poświęcony współczesnej kulturze i literaturze Bośni i Hercegowiny. Numer 3 będzie dedykowany naszemu niedawno zmarłemu koledze dr hab. Marinkowi Zekiciowi, współtwórcy tego tomu.


Termin nadsyłania tekstów: 31 sierpnia 2018 r.


Redakcja czasopisma prosi o przesłanie do 15.04.2018 r. roboczego tytułu artykułu na adres anetabur@gmail.com.

ZAPROSZENIE NA KONFERNECJĘ

 

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
& Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 

mają zaszczyt zaprosić na
VI Galicyjskie Spotkania Slawistyczne

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Słowianie w monarchii Habsburgów.
Literatura, język, kultura

 

Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
25-27 czerwca 2018 r.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy ze streszczeniem referatu prosimy przesłać

do dnia 15 kwietnia 2018 r. na adres slavia.galiciana@gmail.com 

 

------------------------------------------------------------

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo stronie internetowej:
http://www.ifs.filg.uj.edu.pl/konferencje-naukowe 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

 

PROBLEM BIUROKRACJI W JĘZYKU,
LITERATURZE I KULTURZE

 

Siedlce, 13-14 września 2018 roku

 

zaproszenie

Dyskusja: Zachód, Rosja i wspólni sąsiedzi - jak wyjść z klinczu?

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAŃSKIE POLAKÓW I UKRAIŃCÓW - SŁOWO, SZTUKA"


Zaproszenie
Formularz zgłoszenia

ZAPROSZENIE NA XXI MIĘDZYNARODOWĄ I OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ ONOMASTYCZNĄ

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „Słowianie, my lubim... kobiety”

Koło Naukowe Slawistów
przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V studencko-doktoranckiej konferencji naukowej
która odbędzie się 9 marca 2018 roku
na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Fredry 10).

 

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE DO LEKTURY 17. NUMERU „COGNITIVE STUDIES | ÉTUDES COGNITIVES"

 

Na Platformie Czasopism Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (ISS PAS Journals) jest już dostępny 17 tom czasopisma „Cognitive Studies | Études cognitives" (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/89), wydawany przez ISPAN we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Slawistyczną.
W numerze znajdują się teksty z dziedziny semantyki i lingwistyki korpusowej, jak też semantyki i lingwistyki konfrontatywnej w ujęciu kognitywnym oraz socjolingwistyki.

 

W imieniu Redakcji i Wydawców zapraszam do lektury.
Dorota Leśniewska

 

Zadanie („Cognitive Studies|Études cognitives" – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji) finansowane w ramach umowy 590/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ZAPROSZENIE NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ SESJĘ NAUKOWĄ Z OKAZJI JUBILEUSZU DR ZOFII RUDNIK-KARWAT

 

Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej
Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
ma zaszczyt zaprosić
na międzynarodową sesję naukową z okazji jubileuszu
dr Zofii Ewy Rudnik-Karwatowej
Wokół systemów informacyjno-wyszukiwawczych
i słowotwórstwa
Warszawa, 8 września 2017 r.

 

Sesja jubileuszowa poświęcona jest dr Zofii Ewie Rudnik-Karwatowej, założycielce i kierowniczce Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej, twórczyni systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw. Tematyka sesji obejmuje dwa kierunki badawcze Szanownej Jubilatki: informację naukową, w tym zagadnienia związane z systemami informacyjno-wyszukiwawczymi, oraz słowotwórstwo, ze szczególnym naciskiem na współczesne tendencje językowe w Słowiańszczyźnie.
Językami sesji są wszystkie języki słowiańskie.
Czas wystąpienia: 15 minut
Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia na adres isybislaw.konferencja@gmail.com) do 30 czerwca br.

 

W imieniu organizatorów

dr Paweł Kowalski
dr Marcin Fastyn
mgr Jakub Banasiak

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Zaproszenie
Invitation
Karta zgłoszenia_application form

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Komitet Słowianoznawstwa PAN,
Komitet Językoznawstwa PAN
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
Terminologia słowiańska: dziś i jutro
25-26 maja 2017
Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica
Warszawa, ul. Nowy Świat 72


PROGRAM

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
oraz
Pracownia Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w Wiekach XIX–XXI
mają zaszczyt zaprosić
na międzynarodową konferencję naukową

 

Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach kultury polskiej,

 

która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2017 r.
w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

zaproszenie

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód" w Instytucie Filologii Polskiej UwB
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Oddział Podlaski Związku Tatarów RP
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
zapraszają do udziału w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W LITERATURACH
WSCHODNIO- I POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH

 

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Białymstoku.

 

Zaproszenie
Ankieta uczestnika

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Komisja Slawistyczna PAN
Instytut Filologii Polskiej UAM
Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową

 

Sztuczne raje: upojenia kulturą – upojenia w kulturze. Przypadek słowiański
Poznań, 6-7 czerwca 2017

 

Zaproszenie
Zgłoszenie
Informacje

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY „POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA BADANIA NAUKOWE"

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty
dotyczące pozyskiwania funduszy na badania naukowe,
które odbędą się 6 marca 2017 roku, w godzinach 13.00-14.30
w pracowni przy ul. Jaracza 6/12.

 

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki będą zastanawiać się, jak opisać we wnioskach grantowych znaczenie proponowanych badań naukowych: w jaki sposób sformułować uzasadnienie podjęcia badań, na co zwrócić szczególną uwagę, co uwypuklić w opisie. Zastanowimy się, jak skonstruować wniosek, żeby znaczenie proponowanych badań widoczne było także w pozostałych jego częściach. Przyjrzymy się wnioskom w konkursach NPRH i NCN (OPUS, SONATA, PRELUDIUM); w oparciu o ogłoszenia konkursowe zastanowimy się, jak różnie grantodawcy definiują termin „znaczenie badań" i w związku z tym, jakiego rodzaju informacje są przez nich oczekiwane. Materiałem ćwiczeniowym będą wnioski złożone w Instytucie Slawistyki PAN.

 

Zajęcia poprowadzi mgr Ewa Serafin-Prusator.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Katedra Slawistyki
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego
zaprasza do udziału w konferencji
AREA SLAVICA (2),
która odbędzie się 3-4 października 2017 roku w Ostrawie.

 

zaproszenie
formularz zgłoszenia

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWY ZJAZD SLAWISTYCZNY

 

Wydział Filologiczny im. Blaże Koneskiego Uniwersytetu

Św. Cyryla i Metodego w Skopje

zaprasza na
Międzynarodowy Zjazd Slawistyczny,
który odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2017.


Zaproszenie_pl
Karta zgłoszenia_pl
Pokana_mak
Prijva_mak

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Komisja Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

zapraszają na
II Międzynarodową Konferencję Naukową
z cyklu
KRAJOBRAZ PO TRANSFORMACJI
CZĘŚĆ II: HOMO POSTTRANSFORMATIVUS
Poznań, 27-28 kwietnia 2017 r.


zaproszenie

ZAPROSZENIE DO LEKTURY


Pod koniec listopada br. nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się praca Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915. Autorem książki jest niemiecki historyk Malte Rolf; polskie tłumaczenie pracy wykonał Wojciech Włoskowicz, doktorant IS PAN.

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO LEKTURY

Międzynarodowe warsztaty w Wittenbergu

International Workshop
„Law, Legal Language, and Ideas of Justice in Poland: On the Consequences of Socio-Political Upheaval from
the 18th to the 21st Century"
Date: 14-16 March 2017
Venue: MLU Halle-Wittenberg, Aleksander Brückner Center for Polish Studies

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PAMIĘTAJĄC KOMUNIZM W POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPIE - PAMIĘĆ HISTORII I HISTORIA PAMIĘCI


Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
uprzejmie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową:

 

„PAMIĘTAJĄC KOMUNIZM W POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPIE – PAMIĘĆ HISTORII I HISTORIA PAMIĘCI"
organizowaną w dniach 29-31 marca 2017 r.

 

więcej...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Stacja Naukowa PAN w Kijowie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską
zapraszają do wzięcia udziału w konferencji
Katastrofa czarnobylska a koniec Związku Sowieckiego,
która odbędzie się 16 grudnia 2016 w Kijów.

 


Więcej informacji:

http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarz_nauk_kult/
katastrofa_czarnobylska_a_koniec_zwiazku_sowieckiego_ 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

        

Katedra Języka Litewskiego
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego
oraz Instytut Języka Litewskiego
we współpracy z Centrum Polonistycznym
zapraszają na 23. międzynarodową konferencję naukową
dedykowaną zasłużonemu językoznawcy litewskiemu Jonasowi Jablonskisowi.
Spotkanie na temat „Znaczenie w języku i kulturze" odbędzie się 23–24 września 2016 r.
na Uniwersytecie Wileńskim, ul. Universiteto 5.

 

Program 23. edycji konferencji naukowej inspirowanej dorobkiem Jonasa Jablonskisa obejmuje obrady plenarne i cztery sekcje tematyczne poświęcone zagadnieniom semantyczno-leksykalnym w różnych odmianach języka i typach tekstów. W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyć będą także badacze z Polski. Z organizacją konferencji, programem i streszczeniami referatów można zapoznać się na stronie http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/ 

 

ENGLISH

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Komisja Slawistyczna PAN
oraz
Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową
Sztuczne raje: upojenia kulturą – upojenia w kulturze
Poznań, 23-25 listopada 2016

 

Zaproszenie
Formularz
Informacje organizacyjne

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 

serdecznie zaprasza
do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Słowiańskie przyjemności 2: przekraczanie granic,

 

która odbędzie się
w Krakowie w dniach 27-29.10.2016 r.
Więcej informacji

ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA TEKSTÓW


W imieniu Koleżanek i Kolegów z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy do publikacji w kolejnym tomie czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich", który nosi tytuł Akompaniament paratekstu a przekład i jego odbiór.

 

Więcej informacji

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Więcej informacji (pdf)

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaprasza na konferencję
"Słowiańskie przyjemności 2: Przekraczanie granic",
która odbędzie się w Krakowie
w dniach 27-29.10.2016 r.


zaproszenie_PL
zaproszenie_ENG
formularz

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

W umieniu Organizatorów zapraszamy na
międzynarodową konferencję naukową
Zjawisko nomadyzmu
w kulturze, literaturze i komunikacji językowej
(aspekty filozoficzne, semiotyczne i antropologiczne)
26-27 czerwca 2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Nauk Humanistycznych


więcej informacji

ZAPROSZENIE

Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej UW
oraz
Komitet Językoznawstwa PAN
Zaprasza na VII spotkanie "My z Nich",
poświęcone spuściźnie językoznawców II połowy XX wieku.


czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej IFG UŚ
Zakład Literatur Słowiańskich IFS UŚ
Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka
Biblioteka Śląska
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej:
Polsko-łużycko-niemieckie kontakty kulturalne
Katowice, 07.-08.10.2016

 

Więcej informacji

Słowa-klucze 2016

Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają na konferencję pt. „Słowa-klucze 2016", która odbędzie się w dniach 20-21.10.2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim.


Konferencja poświęcona jest słowom-kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:
* statystykę językoznawczą
* językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
* medioznawstwo
* leksykologię i leksykografię.

Czytaj więcej: Słowa-klucze 2016

INFORMACJA WS. XVI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU SLAWISTÓW (BELGRAD 2018)

 

Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że rozpoczyna się formowanie polskiej delegacji na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów, który odbędzie się w Belgradzie w dniach 20–27 sierpnia 2018 roku. Polska delegacja będzie się składać z 55 osób.


Więcej informacji

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Filologii Polskiej UMCS
w porozumieniu z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie
zaprasza do udziału
w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.
PRACA LUDZKA
organizowanej w dniach 29 IX – 1 X 2016 roku w Lublinie
pod patronatem JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego

 

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
zapraszają na konferencję
MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH,
która odbędzie się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
2-3 czerwca 2016 r.

 

Więcej informacji
Zaproszenie

ZAPROSZENIE DO LEKTURY NAJNOWSZEGO NUMERU CZASOPISMA „PRZEKŁADY LITERATUR SŁOWIAŃSKICH”

W imieniu kolegów i koleżanek z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich".


Tom 6. część 1. czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich" pt. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu poświęcony jest wątpliwej wolności decyzji translatorycznych tłumacza, niewytrzymującej konfrontacji z tekstem wyjściowym. Przekład istnieje bowiem jako tekst „związany" nawet jeżeli staje się aktywnym elementem kultury docelowej.


Wolność tłumacza sprowadza się do względnej wolności wyboru, przekraczania granic własnej kultury oraz do odkrywania obcej literatury i kultury. Granice jego wolności wyznaczają: intencja tekstu, paradygmat kulturowy, określający sposób myślenia i narzędzia kierujące postrzeganiem i rozumieniem sensu świata, system językowy oraz patronat wraz z instytucjami pośredniczącymi w komunikacji literackiej.


Redaktor naczelna: prof. dr hab. Bożena Tokarz
Czasopismo (w całości w otwartym dostępie) znajduje się tutaj: http://www.pls.us.edu.pl/wolnosc-tlumacza-wobec-imperatywu-tekstu-t-6-cz-1/ 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na
IV Ogólnopolską Konferencję Naukową: Kultura i metoda,
pt. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem,
która odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r.
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Centrum Naukowo-Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego
„Bałkany na przełomie XX/XXI w."
serdecznie zaprasza do udziału
w interdyscyplinarnej konferencji naukowej
pt. "Serbia – od rozpadu Jugosławii do Unii Europejskiej?",
która odbędzie się w Łodzi w dniach 19–20 maja 2016 r.

 

ZAPROSZENIE
KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Komisja Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
zapraszają
na Międzynarodową Konferencję Naukową


pt.
KRAJOBRAZ PO TRANSFORMACJI:
HOMO POSTTRANSFORMATIVUS – 27 VI - 28 VI 2016, Poznań
CONSPECTUS PERMUTATIONUM – 21 XI - 22 XI 2016, Poznań


Transformacja ustrojowa i jej społeczno-kulturowe rezultaty w ćwierć wieku później: weryfikacja dotychczasowych teorii na temat przemian ustrojowych w słowiańskich krajach postkomunistycznych Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego oraz literacka reprezentacja transformacji w świetle programowego zwrotu ku pamięci narodowej.


Więcej informacji

IV Galicyjskie Spotkania Slawistyczne

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
i
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

mają zaszczyt zaprosić na

IV Galicyjskie Spotkania Slawistyczne

Międzynarodową Konferencję Naukową

Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe

Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
27-29 czerwca 2016 r.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2016 roku.

info

formularz

Zaproszenie na konferencję

Akademia Nauk Republiki Czeskiej
zaprasza na konferencję

 

Román Západních Slovanů: teoretické, historické a interpretační kontexty
[Powieść Słowian Zachodnich: konteksty teoretyczne, historyczne, interpretacyjne],

 

która odbędzie się
20-21 października 2016 roku (czwartek-piątek)
w salach Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze

 

zaproszenie

info

formularz

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji


STAROOBRZĘDOWCY ZA GRANICĄ III.
Historia. Religia, Język. Kultura


19-20 września 2016, Toruń


zaproszenie
priglashenye

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

W imieniu
Polskiej Komisji Kultury i Historii Bałkanów
oraz
Wydziału „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszamy na konferencję
"The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern",
która odbędzie się 7-8 listopada 2016 r.

 

więcej informacji

DZIEŃ DOMENY PUBLICZNEJ 2016

 

 

W imieniu

Koalicji Otwartej Edukacji
serdecznie zapraszamy na obchody Dnia Domeny Publicznej,
które odbędą się 29 stycznia 2016 roku
w klubie Solec 44.

 

Więcej informacji:
http://domenapubliczna.org/ddp2016/ 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego

zaprasza do wzięcia udziału w VI Symposium Opoliensis
pt. „Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wieku",
które odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 roku.


Więcej informacji

Zaproszenie na konferencję

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Filozofii
Instytut Filologii Polskiej
Centrum Badań Europy Wschodniej
zapraszają na konferencję

 

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna,
lingwistyczna, komunikacyjna

 

Olsztyn, 17-18 listopada 2016

 

Więcej informacji

Zaproszenie do lektury

Ilona Czamańska, Jan Leśny, Bitwa na Kosowym Polu. 1389, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, mapy, il., ss. 246.

 

Ponad dwadzieścia lat od śmierci Jana Leśnego, historyka, badacza wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny i krajów bałkańskich, w latach 1973-1994 pracownika Instytutu Slawistyki PAN, ukazała się praca, którą zainicjował, ale w wyniku postępującej choroby nie zdołał ukończyć. Monografię - Bitwa na Kosowym Polu. 1389 - zamknęła po latach bałkanistka Ilona Czamańska.
W pracy, z dystansem badawczym uczonych spoza przestrzeni bałkańskiej, odniesiono się do bitwy serbsko-tureckiej rozpoczynającej osmański pochód ku opanowaniu Europy. Polscy Autorzy ukazali złożoną kwestię dotyczącą źródeł mówiących o samej bitwie mityzowanej w przekazie płynącym z Bałkanów, a w swoich eksploracjach odnieśli się nie tylko do zachowanych zapisów tureckich i serbskich (te często miały propagandowy charakter). Wskazali przy tym na motywy kierujące piszącymi oraz naświetlanie zupełnie różnych aspektów problematyki kosowskiej (np. mnisi z góry Athos koncentrowali się na duchowym aspekcie zwycięstwa księcia Lazara). Zwrócili także uwagę, że już wiek XV dał początek legendzie, która przyćmiła fakty. Te we właściwy sobie sposób rozwijała i przekształcała serbska epika ludowa, która uczyniła z bitwy kosowskiej jeden ze swych głównych motywów zajmując trwałe miejsce w pamięci zbiorowej. Jak twierdzi Jan Leśny, epicki cykl kosowski, choć w żadnej mierze nie stanowi podstaw do wnioskowania o samym przebiegu bitwy, to pozostaje cennym źródłem do badań nad kształtowaniem się tradycji bitwy kosowskiej i jej roli w serbskiej świadomości historycznej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Jan Paweł II i idea słowiańskości

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w Warszawie 3-4 grudnia 2015 roku, organizowaną przez Fundację Slawistyczną, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Wydział Teologiczny UKSW.

Honorowy patronat nad konferencją objęli ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. ISPAN dr hab. Anna Zielińska, Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.

Czytaj więcej: Jan Paweł II i idea słowiańskości

KONFERENCJA PAMIĘĆ NA SŁOWIAŃSZCZYŹNIE POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ

W imieniu kolegów i koleżanek z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Pamięć na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2015.


Podczas konferencji referaty zaprezentują trzy badaczki z Instytutu Slawistyki PAN (dr hab. prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybow, mgr Ewa Wróblewska oraz mgr Karolina Rogalska) oraz wielu wybitnych badaczy Słowiańszczyzny z kraju i z zagranicy.

 

Program konferencji

SPEKTAKL CHORWACKIEGO REŻYSERA OLIVERA FRLJICIA W TEATRZE POWSZECHNYM

22 listopada (niedziela) w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbędzie się spektakl Olivera Frljicia „Przeklęty niech będzie zdrajca swej ojczyzny".


Chorwacki reżyser poprowadził słoweńskich aktorów przez proces bardzo osobistych, głębokich improwizacji, w wyniku których powstał spektakl drapieżny, niepokojący, czasem wręcz szokujący. Pod pozorem powrotu do traum wojennych i politycznych stawia on pytania uniwersale: o granice artystycznej i społecznej wolności, odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, tolerancji, stereotypów. Teatralną ramą tego laboratorium są fragmenty historii z czasów rozpadu byłej Jugosławii, tytułem jest ostatni wers z hymnu tego nieistniejącego już kraju.

 

„PRZEKLĘTY NIECH BĘDZIE ZDRAJCA SWEJ OJCZYZNY"
22 listopada, godz. 19:00

(Slovensko Mladinsko Gledališče, Słowenia)
reżyseria: Oliver Frljić
obsada: Primož Bezjak, Olga Grad, Uroš Kaurin, Boris Kos, Uroš Maček, Draga Potočnjak, Matej Recer, Romana Šalehar, Dario Varga, Matija Vastl
Bilety: 30 i 50zł

Rezerwacje:
Biuro Obsługi Widzów: tel.: 22 818 48 19, e-mail: bow@powszechny.com
Kasa biletowa Teatru: tel.: 22 818 25 16, e-mail: kasa@powszechny.com
więcej na: www.powszechny.com

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SLAWISTYCZNA W SOFII

The Department of Slavic Linguistics

The Department of Slavic Literatures at Sofia University St. Kliment Ochridski

are pleased to invite you to participate in

 

The Thirteenth International Slavic Studies Conference

April 21–23th 2016,

 

that will be held at Sofia University St. Kliment Ohridski auditoria.

The topic of The Thirteenth International Slavic Studies Conference is:

Multiculturalism and Multilingualism

 

zaproszenie EN
zaproszenie BG

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Uniwersytet Łódzki
Katedra Filologii Słowiańskiej
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego
i Europy Południowo-Wschodniej
im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

zapraszają na konferencję

 

ISLAM I MUZUŁMANIE W KULTURZE, LITERATURZE I JĘZYKACH SŁOWIAN POŁUDNIOWYCH
18–19 II 2016

 

zaproszenie
formularz

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA


Potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie - literatura, etnografia, infrastruktura.

9-10 października 2015 r.

Biała Podlaska

program

Zaproszenie

Jubileusz 70-lecia osadnictwa tatarskiego na Ziemiach Zachodnich
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
,,TATARZY W POLSCE PO 1945 ROKU
TATARSKA TOŻSAMOŚĆ WOBEC ASYMILACJI"
Gorzów Wielkopolski 6-7 października 2015 r.

plakat

program

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA TEKSTÓW W CZASOPIŚMIE „PRZEKŁADY LITERATUR SŁOWIAŃSKICH"

 

Instytut Filologii Słowiańskiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
zaprasza do składania tekstów
w czasopiśmie „Przekłady Literatur Słowiańskich".

Temat numeru brzmi Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie.

 

Termin nadsyłania tekstów mija 20.12.2015r.


Więcej informacji:

http://www.pls.us.edu.pl/zaproszenie-do-kolejnego-tomu/

Zaproszenie do lektury

 

Dariusz Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011, aneksy, mapy, ss. 396.

 

 

W ciągu ostatnich kilku lat wśród publikacji naukowych poświęconych wybranym obszarom Półwyspu Bałkańskiego niepostrzeżenie przemknęło studium poświęcone Bośni i Hercegowinie autorstwa historyka z Uniwersytetu Szczecińskiego Dariusza Wybranowskiego.
Badacz w oparciu o solidną bazę materiałową ukazał w nim istotne problemy dotyczące tego wielokulturowego i wielonarodowego państwa na przestrzeni dziejów. Omówił więc proces jego kształtowania od średniowiecza do pierwszej połowy XX wieku; przedstawił jego strukturę etniczną i wyznaniową do roku 1991; wskazał na złożoność problemów wojny lat 1992-1995, która stała się decydującym czynnikiem kształtującym współczesną Bośnię i Hercegowinę. Poddając analizie proces zachodzących zmian etnicznych, zwrócił uwagę na zawiłości towarzyszące konsolidacji kraju po wyniszczającej wojnie. Nie uniknął przy tym zagadnień opisanych także przez współczesną literaturę piękną, która akcje swych utworów lokalizowała w BiH (m.in. N. Veličković, Sahib), czy w opracowaniach naukowych poświęconych temu krajowi (m.in. J. Muś, Bośnia i Hercegowina. Etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania). Zwrócił bowiem uwagę na bardzo ważną rolę sił międzynarodowych w utrzymaniu tej państwowości. Autor nie ograniczył się jedynie do wymienionych okresów, ale ukazując sytuację wewnętrzną państwa w latach 2007-2010 przedstawił czynniki, które prowadziły do destabilizacji i kryzysu.
Zaprezentowane dzieje Bośni i Hercegowiny zostały omówione w szerokim, zmieniającym się kontekście geopolitycznym – od wzrostu ekstremizmu islamskiego, zainteresowania wielkich sił kwestią bośniackiej integracji, po słabnące wpływy polityki prowadzonej przez USA w tym regionie. Badacz podjął przy tym próbę oceny perspektyw dalszego istnienia wielkokulturowego państwa, o którym – w sytuacji rosnącego problemu uchodźców z krajów muzułmańskich (także z Bośni) do Europy Zachodniej – znowu zaczyna się mówić.
(Oprac. LMG)

Białoruś w dyskursie naukowym

Katedra Białorutynistyki UW
zaprasza na międzynarodową konferencję

"Białoruś w dyskursie naukowym"

Warszawa, 3-4.12.2015 roku

więciej...

ankieta

Jan Paweł II a idea słowiańskości

Fundacja Slawistyczna,
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW,
Wydział Teologii UKSW

zapraszają na konferencję

"Jan Paweł II a idea słowiańskości"

Warszawa, 3-4 grudnia 2015 roku

 

więcej...

 

Polska regionalna - mowa - kultura - edukacja

Zaproszenie na konferencję

 

"Polska regionalna - mowa - kultura - edukacja"
w ramach V Kongresu Kociewskiego

 

Tczew, 27-28 listopada 2015 roku

 

więcej...

Wizualizacja dla nauki

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium"
(Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.

"Wizualizacja dla nauki".


Konferencja odbędzie się 18 września 2015 w godzinach 10.00-17.30 w Warszawie,
w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66.

 

więcej...

 

Pamięć na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Wydział Polonistyki UW
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

zapraszają na międzynarodową konferencję
z okazji setnej rocznicy istnienia slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim

 

"Pamięć na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej"

 

Warszawa, 27-28 listopada 2015 roku

 

więcej...

Zaproszenie

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowe
przy współpracy Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
(International Society for Knowledge Organization - ISKO)

 

zaprasza na XIII KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

pod hasłem INFORMACJA NAUKOWA NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM.
Badania - Rozwój - Innowacje

 

Zakopane, 23-25 września 2015 roku

Szczegółowe informacje: www.ptin.org.pl

formularz

Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy

Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza na międzynarodową jubileuszową konferencję naukową

Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy

Poznań, 16-17 października 2015 roku

 

więcej...

Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do wzięcia udziału w V konferencji z cyklu Imago mundi

Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?

Warszawa, 20-21 listopada 2015 roku

 

wiecej...

Koń w kulturach świata

Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

zaprasza do udziału
w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

 

Koń w kulturach świata

 

Gorzów Wielkopolski, 12-13 października 2015 roku

 

więcej...

Konferencja

Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

oraz Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim

 

zapraszają do udziału
w IX transdyscyplinarnej konferencji naukowej

 

Język doświadczenia religijnego

Grzybów k. Kołobrzegu, 7-8-9 września 2015 roku

 

więcej...

Karta etyki globalnej w słowach uniwersalnych

Katedra Lingwistyki Formalnej - Wydział Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na wykład

Profesor Anny Wierzbickiej

Australijski Uniwersytet Narodowy
w Canberrze

"Karta etyki globalnej w słowach uniwersalnych"

25 maja 2015 r. godz. 12.00
Warszawa, ul. Dobra 55, I piętro, sala 1.007

wiecej...

Spotkania z językiem i kulturą - Szwajcaria

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych
Pracownia Badań nad polsko-niemieckimi kontaktami językowymi

Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim


zapraszają na seminarium
"Spotkania z językiem i kulturą - Szwajcaria"
Gorzów Wielkopolski, 22 maja 2015 r.

więcej...

Przestrzenie przekładu

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza do udziału w konferencji


"Przestrzenie przekładu"
Sosnowiec, 15-16 października 2015 roku

 

formularz...

info...

Zaproszenie na prelekcję


prof. Janusza Riegera

"Na szlakach Łemkowszczyzny. Ze wspomnień i doświadczeń językoznawcy-turysty"

Warszawa, 17 kwietnia 2015 roku

 

więcej...

Zaproszenie

 

Visual Anthropology and European Cultural Heritage
(Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe)

 

w ramach projektu
"Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa"

 

Warszawa, 21-24 września 2015 roku

 

więcej...

Polszczyzna dawna i współczesna. In memoriam Mariani Kucała...

Katedra Języka Polskiego KUL i Wydział Historyczno-Filologiczny
Towarzystwa Naukowego KUL

zapraszają do udziału w konferencji
Polszczyzna dawna i współczesna. In memoriam Mariani Kucała...
Lublin, 20-21 października 2015 roku

 

więcej...

Zaproszenie do lektury

I Wojna Światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918, red. Andrzej Krzak, Szczecin 2014, il., tabele, wykresy, ss. 405.

 

Tom studiów I Wojna Światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918 pod redakcją historyka Andrzeja Krzaka dowodzi niesłabnącego zainteresowania badaczy wydarzeniami rozgrywającymi się na Półwyspie Bałkańskim. Ujęta w nim problematyka związana z pierwszym konfliktem militarnym w skali globalnej, którego skutki miały wymiar gospodarczy, polityczny, kulturowy, narodowościowy i wojskowy, daje pełny obraz przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do zmian na mapie politycznej Europy. W projekcie zrealizowanym we współpracy z historykami i politologami wywodzącymi się z różnych ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy (m.in. Andrzej Aksamitowski, Heiko Brendel, Tadeusz Czekalski, Andrzej Dubicki, Dariusz Faszcza, Danuta Gibas-Krzak, Tomasz Grzywański, Sandra Kochanowicz, Andrzej Krzak, Ivana Mitrović, Andrzej Malinowski, Łukasz Reszczyński, Jarosław Rubacha, Wojciech Szczepański, Wojciech Szwed, Henryk Walczak, Wiesław Walkiewcz, Dariusz Wybranowski, Anna Zorman, Mateusz Zulczyk) ujęto całą przestrzeń Bałkanów. W aspektach historycznym, politologicznym i militarnym ukazano nie tylko uwarunkowania związane z wybuchem wojny, jej przebiegiem oraz polityką mocarstw w latach 1914-1918, ale dokonano rewizji dotychczasowych badań. Istotny walor publikacji powstałej przy okazji upamiętnienia stulecia wybuchu wojny stanowi krytyczne podejście badawcze wobec wcześniejszych prac, które prowadziły do odmiennych i często wykluczających się wniosków. Opublikowany tom studiów jest cennym źródłem odsłaniającym zakres interpretacji i nacechowanych ocen, wskazując, iż historiografie narodowe z poszczególnych krajów bałkańskich wydarzenia tego okresu przedstawiały jednostronnie, często nie tak, jak było w rzeczywistości, lecz w sposób, który służyć miał narodowym interesom.

(Oprac. LMG)

Zaproszenie do udziału

 

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"Solidarność zobowiązuje"? Ruch związkowy i transformacja z perspektywy kobiet,

Poznań, 11 czerwca 2015 roku

 

więcej...

formularz...

Zaproszenie na wykład

Wydział Filozofii i Socjologii we współpracy z DELab UW

zapraszają na wykład

 

dr. Jana Rybickiego

"Rysowanie literatury"

 

Warszawa, 23 marca 2015 roku

więcej...

Konferencja

Katedra Literatury Rosyjskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapraszają na konferencję naukową

 

Kryzys literatury na uniwersytecie?
Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

 

Lublin, 28-29 maja 2015 roku

 

więcej...

formularz...

Onomastyka medialna

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zaprasza na
ogólnopolską konferencję naukową


Onomastyka medialna
Olsztyn, 22-23 października 2015 roku

 

więcej...

Zaproszenie na wykład

 

Karol Modzelewski

"Wolna myśl w jarzmie liczydeł"

 

więcej...

Konferencja Młodych Slawistów w Budapeszczie


5th Conference For Young Slavists In Budapest
Budapest, 23-24 lipca 2015 roku

 

The 5th Conference for Young Slavists in Budapest will be held on 23th and 24th April 2015 in the Institute of Slavonic and Baltic Philology (Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities). The conference is an opportunity for young students and researchers in the fields of Slavonic languages, literatures, history and culture to meet and present their new findings in these topics. For this reason we are inviting students and members of Slavonic departments in Hungary and from abroad. The working language of the conference is any Slavonic language. Presented works will be published online in a scientific journal.
From this year we will need confirmation only from one reviewer. Each presenter in his/her application form has to specify the name of the reviewer (at least in rank of associate professors) who is going to confirm that he/she has read the presentation and recommend it for publication. Applications without reviewer's recommendation will not be taken into consideration.

 

Czytaj więcej: Konferencja Młodych Slawistów w Budapeszczie

promocja książki dr Sylwii Siedleckiej

Kliknij by powiększyć zaproszenie

konkurs

Zaproszenie do udziału w konkursie
o Nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego
za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

 

więcej informacji

Polska - Rosja. Bilans 2014

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

zaprasza na konferencję

"Polska - Rosja. Bilans 2014"

Warszawa, 6 marca 2015 roku

 

więcej...

DRUGIE ŻYCIE: KULTUROWE BIOGRAFIE UBRAŃ

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna

 

zaprasza na seminarium

 

DRUGIE ŻYCIE: KULTUROWE BIOGRAFIE UBRAŃ
4 marca 2015 godz. 18:00
Pracownia Duży Pokój ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka), Warszawa

 

wiecej...

Dialog kultur czy zarzewie konfliktów - problematyka mniejszości narodowych w Europie

Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych ,,Inter Gentes"
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza na konferencję

 

Dialog kultur czy zarzewie konfliktów - problematyka mniejszości narodowych w Europie
pod patronatem
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Akademii PISM

Olsztyn, 23 marca 2015 roku

 

wiecej...

III Galicyjskie Spotkania Slawistyczne

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

zapraszają na

 

Międzynarodową Konferencję Naukową

III Galicyjskie Spotkania Slawistyczne

Konflikty zbrojne i ideologiczne w dawnym piśmiennictwie Słowian oraz ich echa w nowszej kulturze

Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, 22-24 czerwca 2015 roku

 

wiecej...

formularz...

Imperium Rolanda Barthesa

Instytut Kulturoznawstwa
Zakład Semiotyki Kultury
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

zaprasza do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Imperium Rolanda Barthesa

 

Poznań, 7-8 maja 2015 roku

 

więcej...

Zaproszenie do lektury

 

I. Stawowy-Kawka, Albańczycy w Macedonii 1944-2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 406, fot., tab., mapy.

 

 

Ukazała się kolejna rozprawa naukowa podejmująca kwestie związane z południową Słowiańszczyzną. Jest to monografia wybitnej znawczyni historii Macedonii Ireny Stawowej-Kawki, Albańczycy w Macedonii 1944-2001. Autorka podjęła udaną próbę ukazania złożoności wzajemnych relacji albańsko-macedońskich i podłoża konfliktu etnicznego, który u progu XXI wieku eksplodował w postaci krwawych starć zbrojnych. Dokonana przez nią analiza wcześniejszych przesiedleń i migracji Albańczyków – ich sytuacji w okresie dominacji Imperium Osmańskiego oraz stopniowej asymilacji w świecie islamu – pozwoliła wyjaśnić przyczyny narastania obopólnej niechęci. Uczona zwróciła szczególną uwagę na zjawisko tworzenia etnicznych wysp, odizolowanych od reszty społeczeństwa, a nastawionych na zaspokajanie swych żądań i kolejnych roszczeń. Ujawniła przy tym istnienie problemów, które elity rządzące próbowały rozwiązać na drodze stopniowych ustępstw wobec Albańczyków.


Irena Stawowy-Kawka nie ograniczyła się jednak tylko do opisania złożoności zaistniałych konfliktów i sporów, którym kres miało dopiero położyć zawarcie dwustronnego porozumienia w 2001 roku. Z perspektywy ponad dziesięciu lat od podpisania tzw. porozumienia ochrydzkiego – gdy faktycznie doszło do utworzenia dwunarodowej struktury macedońsko-albańskiej – scharakteryzowała sposób koegzystencji obu narodów. Zwróciła uwagę, iż polityczne waśnie przeszły w fazę walki na symbole narodowe, a istotną rolę spełniają w niej pomniki, obiekty upamiętniające przeszłość oraz cerkwie i meczety. Mapy, wykresy oraz dane statystyczne ludności z różnych okresów, a także zdjęcia ze współczesnej Macedonii, w które zaopatrzona jest monografia, pozwoliły Autorce unaocznić złożoność sporu o własną tożsamość. Tożsamość Macedończyków i Albańczyków w Republice Macedonii.


(Oprac. LMG)

Aktualnie problemy źródłoznawstwa

Zaproszenie
na międzynarodową konferencję

"Aktualnie problemy źródłoznawstwa"

Witebsk, 8-9 października 2015 roku

 

więcej...

Słowiańszczyzna – granice wspólnoty

Uniwersytet im. Biskupa Konstantina Presławskiego w Szumenie
Uniwersytet Preszowski w Preszowie
zaprasza na konferencję

Słowiańszczyzna – granice wspólnoty

Szumen, 4-5 czerwca 2015 roku

 

więcej...

LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Polskie Towarzystwo Językoznawcze
zaprasza na

LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
"Granice interpretacji lingwistycznej"

Kielce, 28-28 września 2015 roku

 

więcej...

Konwersatorium "Mniejszości językowe i etniczne"

 

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie
i
Fundacja Slawistyczna

 

Zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium
"Mniejszości językowe i etniczne"

Dr Nicole Dołowy-Rybińska
wygłosi referat
pt.

Górnołużycki jako język młodego pokolenia:
od dyskryminacji do tworzenia wspólnoty

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19.02.2015 r., o godzinie 17.00
w sali 11A (na parterze)
Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 26/28

Zaproszenie na konferencję

Katedra Językoznawstwa Historycznego IFW
Instytut Filologii Polskiej
Akademia Supraska
Katedra Teologii Katolickiej
Katedra Teologii Prawosławnej
Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego
Witebskiego Uniwersytetu Państwowego im. Piotra Maszerowa


zapraszają do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej Konferencji
Naukowej nt. „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów
słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia", która odbędzie się
w Supraślu w dniach 14-15 maja 2015 r.

 

zaproszenie

zgłoszenie

30 lat toruńskiej rusycystyki.

Katedra Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ma zaszczyt zaprosić do udziału w
Międzynarodowej Konferencji:

 

30 lat toruńskiej rusycystyki.
Język. Literatura. Folklor.
17-18 września 2015

 

wiecej...

Konferencja

Katedra Literatury Rosyjskiej
Instytutu Filologii Słowiańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na konferencję

 

Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości
Lublin, 16-17 marca 2015 roku

więcej...

Zaproszenie do lektury

K. Stępnik, Macedonia w prasie polskiej (1903-1914), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 285, ill.

     Monografia Macedonia w prasie polskiej (1903-1914), autorstwa prasoznawcy, badacza publicystyki politycznej Krzysztofa Stępnika, to książka niezwykle cenna. Autor, na podstawie materiału wydobytego z szerokiego zbioru prasy polskiej, jaka ukazywała się w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Poznaniu i Wilnie, przedstawił specyfikę polskiej recepcji wydarzeń na ziemiach macedońskich w latach 1903-1914. Główne zainteresowanie skoncentrował na analizie zawartości i formach artykulacji – od rubryk informacyjnych, poprzez komentarze i nowatorskie wówczas wywiady, do popularyzowanej wtedy formy reportażu.
      Wszechstronny obraz Macedonii w ówczesnej prasieodsłaniał racje różnych stron, podłoże konfliktów, a także odmienne punkty widzenia. Wnikliwa lektura zgromadzonego materiału pozwoliła Autorowi na ukazanie zróżnicowanego sposobu pisania o Macedonii, determinowanego przez „dzielnicową rację stanu", czyli stosunek do zaborcy, kiedy z polskiej perspektywy, jeszcze u progu XX wieku ziemie macedońskie pozostawały nieznane i egzotyczne. Wbuchpowstania ilindenskiego (1903) przyniósł sensacyjny materiał, stając się tematem prasowym, który budził coraz większe zaciekawienie.Wraz z rosnącym zainteresowaniem niektóre z redakcji odpowiadały na czytelnicze zapotrzebowanie źródłowe zamieszczając oryginalne korespondencje z Bałkanów oraz komentarze, które kształtowały polską opinię publiczną.
     Jak zauważył badacz, pojawiający się w prasie polskiej obraz tej części Europy dowodzi, że to korespondenci w niemałym stopniu przyczynili się do stworzenia politycznego wizerunku Macedonii. Niemniej jednak sam opis pozornie dawno przebrzmiałych spraw wydaje się dziwnie aktualny dla zrozumienia współczesnych scenariuszy politycznych na Półwyspie Bałkańskim, kiedy mogą się ujawnić nie tylko nierozwiązane problemy regionu, ale także polityka prowadzona przez liczące się państwa. Wskazują też, że wydarzenia, jakie rozgrywałay się na tym terytorium ponad 100 lat temu i zostały opisane, mają istotne znaczenie dla współczesnej refleksji na temat Bałkanów.

(Oprac. LMG)

I Międzynarodowa Konferencja Online

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
zaprasza do udziału
w I Międzynarodowej Konferencji Online


"Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura"

 

13-19 kwietnia 2015 roku

 

komunikat

call for papers

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji

 

"Ways to Religion"
Wrocław, 6-7 czerwca 2015 roku

 

więcej...

konferencja naukowa

Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego
Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

zaprasza na

konferencję

STATUS GWARY W JĘZYKU I KULTURZE


Kraków, 14–15 września 2015 r.

więcej informacji i karta zgłoszenia

Niewygodne dziedzictwo kulturowe?

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Instytut Kultury UJ
we współpracy
z Instytutem Filozofii UJ
Instytutem Europeistyki UJ
oraz
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Uniwersytetu w Bukareszcie

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

Niewygodne dziedzictwo kulturowe?
Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych
i religijnych w przestrzeni publiczne
- mity, ideologie i de(re)konstrukcje

 

Kraków, 27-29 maja 2015 roku

 

więcej...

Mniejszość wołoska w Europie - historia i dziedzictwo kulturowe

Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
oraz
Instytut Kultury
Uniwersytet Jagielloński
przy współpracy

Instytutu Kultury Rumuńskiej w Warszawie
(Institutul Cultural Român la Varşovia)

 

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Mniejszość wołoska w Europie - historia i dziedzictwo kulturowe

Lublin, 28-29 września 2015 roku

więcej...

Poznać Bałkany

Katedra Bałkanistyki
i
Samorząd Doktorantów
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


uprzejmie zapraszają
na V Interdyscyplinarną Konferencję Bałkanistyczną


„POZNAĆ BAŁKANY"
Historia – Polityka – Kultura – Języki
organizowaną w dniach 14–15 maja 2015 roku

więcej...

Konferencja

Instytut Rusycystyki
Uniwersytetu Warszawskiego


ma zaszczyt zaprosić na


Międzynarodową Konferencję Naukową nt.
Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne
(obszar humanistyki)


Miejsce i termin: Warszawa, 22-23 października 2015 r.

ankieta

więcej informacji...

III Zlot Młodych Badaczy Kultury


Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity

Polskie Towarzystwo Histrorii Mówionej,
Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego,
Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

zapraszają do udziału w konferencji

 

Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity

Łódź, 17-18 września 2015 r.

 

call for papers

registration form