ue logo

 

 

 

KONTAKT
Dane adresowe:
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel./fax: 22 826 76 88
22 828 44 75
sekretariat@ispan.waw.pl

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWY ZJAZD SLAWISTYCZNY

 

Wydział Filologiczny im. Blaże Koneskiego Uniwersytetu

Św. Cyryla i Metodego w Skopje

zaprasza na
Międzynarodowy Zjazd Slawistyczny,
który odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2017.


Zaproszenie_pl
Karta zgłoszenia_pl
Pokana_mak
Prijva_mak

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Komisja Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

zapraszają na
II Międzynarodową Konferencję Naukową
z cyklu
KRAJOBRAZ PO TRANSFORMACJI
CZĘŚĆ II: HOMO POSTTRANSFORMATIVUS
Poznań, 27-28 kwietnia 2017 r.


zaproszenie

ZAPROSZENIE DO LEKTURY


Pod koniec listopada br. nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się praca Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915. Autorem książki jest niemiecki historyk Malte Rolf; polskie tłumaczenie pracy wykonał Wojciech Włoskowicz, doktorant IS PAN.

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO LEKTURY

Międzynarodowe warsztaty w Wittenbergu

International Workshop
„Law, Legal Language, and Ideas of Justice in Poland: On the Consequences of Socio-Political Upheaval from
the 18th to the 21st Century"
Date: 14-16 March 2017
Venue: MLU Halle-Wittenberg, Aleksander Brückner Center for Polish Studies

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PAMIĘTAJĄC KOMUNIZM W POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPIE - PAMIĘĆ HISTORII I HISTORIA PAMIĘCI


Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
uprzejmie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową:

 

„PAMIĘTAJĄC KOMUNIZM W POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPIE – PAMIĘĆ HISTORII I HISTORIA PAMIĘCI"
organizowaną w dniach 29-31 marca 2017 r.

 

więcej...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Stacja Naukowa PAN w Kijowie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską
zapraszają do wzięcia udziału w konferencji
Katastrofa czarnobylska a koniec Związku Sowieckiego,
która odbędzie się 16 grudnia 2016 w Kijów.

 


Więcej informacji:

http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarz_nauk_kult/
katastrofa_czarnobylska_a_koniec_zwiazku_sowieckiego_ 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

        

Katedra Języka Litewskiego
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego
oraz Instytut Języka Litewskiego
we współpracy z Centrum Polonistycznym
zapraszają na 23. międzynarodową konferencję naukową
dedykowaną zasłużonemu językoznawcy litewskiemu Jonasowi Jablonskisowi.
Spotkanie na temat „Znaczenie w języku i kulturze" odbędzie się 23–24 września 2016 r.
na Uniwersytecie Wileńskim, ul. Universiteto 5.

 

Program 23. edycji konferencji naukowej inspirowanej dorobkiem Jonasa Jablonskisa obejmuje obrady plenarne i cztery sekcje tematyczne poświęcone zagadnieniom semantyczno-leksykalnym w różnych odmianach języka i typach tekstów. W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyć będą także badacze z Polski. Z organizacją konferencji, programem i streszczeniami referatów można zapoznać się na stronie http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/ 

 

ENGLISH

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Komisja Slawistyczna PAN
oraz
Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową
Sztuczne raje: upojenia kulturą – upojenia w kulturze
Poznań, 23-25 listopada 2016

 

Zaproszenie
Formularz
Informacje organizacyjne

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 

serdecznie zaprasza
do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Słowiańskie przyjemności 2: przekraczanie granic,

 

która odbędzie się
w Krakowie w dniach 27-29.10.2016 r.
Więcej informacji

ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA TEKSTÓW


W imieniu Koleżanek i Kolegów z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy do publikacji w kolejnym tomie czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich", który nosi tytuł Akompaniament paratekstu a przekład i jego odbiór.

 

Więcej informacji