Pomoc materialna

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IS PAN

Komisja ds. Funduszu Stypendialnego dla Doktorantów IS PAN


Dr Anna Boguska – p.o. kierowniczka studiów doktoranckich
Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN
Mgr Natalia Judzińska – przedstawicielka doktorantów
Mgr Dominika Michalak – przedstawicielka doktorantów

Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Mgr Karina Melnytska – przedstawicielka doktorantów
Mgr Piotr Szatkowski – przedstawiciel doktorantów