Pomoc materialna

Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów

Dr Anna Boguska – p.o. kierowniczka studiów doktoranckich
Dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. IS PAN
Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN
Mgr Nina Boichenko – przedstawicielka doktorantów
Mgr Natalia Judzińska – przedstawicielka doktorantów
Mgr Karina Melnytska – przedstawicielka doktorantów
Mgr Dominika Michalak – przedstawicielka doktorantów

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IS PAN