dr Mirosław Jankowiak

 

Mirosław Jankowiak - dr, językoznawstwo.

 

kontakt: mirek.jankowiak@gmail.com

 

Obszar badań naukowych:

 

- językoznawstwo, dialektologia wschodniosłowiańska (szczególnie białoruska), zagadnienia pograniczy językowych, socjolingwistyka

- białoruska emigracja w Państwach Bałtyckich i Obwodzie Kaliningradzkim (język, kultura, identyfikacja narodowa, historia) - polszczyzna północnokresowa

 

Funkcje oraz członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

 


- Członek Komitetu Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów
- Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego
- Członek Redakcji Naukowej „Acta Baltico-Slavica”
- Członek Redakcji Tematycznej „Acta Albaruthenica”
- Członek Redakcji „Rocznika Legionowskiego”

 

Nagrody i odznaczenia:
- 2013 - medal jubileuszowy „80-lecia Narodowej Akademii Nauk Białorusi"
- stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych wybitnych naukowców

 

Udział w tematach statutowych:

 
- Język białoruski w Państwach Bałtyckich i Obwodzie Kaliningradzkim

 

Udział w grantach:

 

- Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka Łotewskiego Uniwersytetu Łotewskiego
„Latvian-Polish, Polish-Latvian Linguistic and Cultural Connections” (2012–2014)
- Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka i Literatury NANB
„Dialectological Studies in Polish and Belorussian Languages” (2011–2013)

 

Staże naukowe, stypendia:

- staż w Södertörns University w Sztokholmie, Centre for Baltic and East European Studies (I 2013)

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium na Łotwie (VII–IX 2005)


PUBLIKACJE
(pełna bibliografia prac w formacie pdf)

 

Książki autorskie:

 

- Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, SOW Warszawa 2009, ss. 248.

opis w jęz. angielskim

 

- Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне, Беласток-Вільня 2012, С. 288. [tłum. z j. polskiego]

 

 

Książki współautorskie:

 

Przewodnik turystyczny Litwa, Łotwa, Estonia, ExpressMap Warszawa 2010, ss. 348 (część: Wstęp, Łotwa, Informacje praktyczne)

 

- Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, ss. 308. (wspólnie z N. Barszczewską)