Studia doktoranckie IS PAN w trybie zdalnym

Studia doktoranckie Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk od kwietnia 2020 roku przeniosły się do internetu. Prowadzący poszczególne zajęcia wybierają najdogodniejszą dla siebie i charakteru zajęć formę kontaktu z doktorantami.

4 maja 2020 roku doktoranci i doktorantki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich) uczestniczyli w seminarium prowadzonym on-line przez dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską. Zajęcia poświęcone były koncepcji „prior ideological clarification” i jej możliwym zastosowaniom w badaniach socjolingwistycznych nad językami mniejszościowymi, w zaangażowaniu w rewitalizację zagrożonych języków, a także jako odniesienie do pozycjonowania się badaczy i badaczek podejmujących badania społeczne i socjolingwistyczne.