Zaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, które odbędzie się 13 lutego 2020 roku o godz. 14.00 w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, ul Jaracza 6/12.

Genderowa (nie)poprawność – trzy języki, trzy perspektywy (język niemiecki, czeski i polski)

Problem braku form feminatywnych (albo niestosowanie istniejących) jest w Polsce szeroko dyskutowanym tematem już od ponad 100 lat. Podkreśla się, że w języku polskim istnieje problem asymetrii rodzajowo-płciowej. W dyskusjach niosących ze sobą duży ładunek emocjonalny mówi się o „seksizmie”, „androcentryzmie” języka polskiego, ale czy znajduje to potwierdzenie w zmianach normatywnych polszczyzny? Czy są one obecnie możliwe? Czy języki naszych sąsiadów Niemców i Czechów, w których słowotwórcze wykładniki żeńskości nie budzą tylu kontrowersji, są genderowo bardziej poprawne?

Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Rytel-Kuc)

Od roku 1999 profesor językoznawstwa zachodniosłowiańskiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia polonistyczne i bohemistyczne). Doktorat (1981) i habilitacja (1990) z językoznawstwa kontrastywnego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1994–1999 profesor nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Slawistyki. Zainteresowania naukowe: konfrontacja języków polskiego, czeskiego i niemieckiego (składnia, morfologia, leksykologia i leksykografia).