Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst. na Uniwersytecie Bukareszteńskim w ramach Erasmus+

W dniach 18–29 października 2021 r. dr hab. Helena Krasowska, prof. inst. przebywała na Uniwersytecie Bukareszteńskim w ramach programu szkoleniowego Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching).

W dniach 18–22.10 w Bukareszcie prof. Krasowska poprowadziła dwa spotkania o charakterze warsztatowym z pracownikami Uniwersytetu w Bukareszcie, dotyczące prowadzenia badań naukowych w sytuacji pandemii. Ponadto odbyły się dwa spotkania z rumuńskimi uczonymi w celu wymiany doświadczeń w pracy naukowej w tym trudnym okresie, m.in. dotyczące prowadzenia badań terenowych w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Prof. Helena Krasowska przeprowadziła również kwerendę naukową w bibliotece Rumuńskiej Akademii Nauk. Podczas wizyty w Rumunii odbyły się także spotkania z przedstawicielami Instytutu Polskiego oraz Domu Polskiego w Bukareszcie.

Z kolei w dniach 25–29.10.2021 roku prof. Krasowska przeprowadziła wykłady na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie. Wykłady dotyczyły niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego znaczenia w stosunkach polsko-rumuńskich. Dyskusje były toczone na temat polskiej mniejszości w Rumunii oraz ogólnie, o badaniach mniejszości narodowych i etnicznych, o statusie i prestiżu języka, o zachowaniu języków małych grup etnicznych. W wykładach uczestniczyli studenci uczący się języka polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego oraz wykładowcy Uniwersytetu. Oprócz wykładów odbyły się liczne warsztatowe dyskusje z pracownikami Uniwersytetu, których spodziewanym efektem będzie kontynuacja wykładów o podobnej tematyce oraz współorganizacja ćwiczeń ze studentami tegoż uniwersytetu w językach polskim, rosyjskim oraz ukraińskim.