Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN z wykładami na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie (Erasmus+)

W dniach 7–11 maja 2019 r. dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN wygłosiła gościnne wykłady na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie w ramach programu Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching).


Tematyka wystąpień dotyczyła dziedzictwa językowego Karpat oraz polsko-rumuńskich związków kulturowych i językowych. W wykładach uczestniczyli studenci języka polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego oraz językoznawcy i kulturoznawcy z Uniwersytetu w Bukareszcie. Wizyta na Uniwersytecie w Bukareszcie była pierwszą wymianą z Rumunią w ramach programu Erasmus+, prowadzonego w naszym Instytucie. Podczas spotkań podjęto także rozmowy na temat dalszej współpracy, która w przyszłości ma obejmować prowadzenie zajęć nie tylko w języku polskim, ale również w rosyjskim i ukraińskim.