Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska laureatką konkursu SONATA BIS 10 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst. uzyskała dofinansowane w ramach konkursu SONATA BIS 10 na realizację projektu „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”.

W konkursie SONATA BIS 10 złożono 427 wniosków, 76 z nich otrzyma finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł. W panelu HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce do finansowania zakwalifikowanych zostało 12 projektów badawczych z 88 złożonych. Warto zaznaczyć, że projekt dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej znalazł się w czołówce listy rankingowej, na trzecim miejscu.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-15-wyniki-konkursow-maestro-12-sonata-bis-10