Dr Karolina Panz laureatką Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Dysertacja doktorska dr Karoliny Panz „Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej” zdobyła ex aequo pierwszą nagrodę w VIII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki, obronioną w 2019 r.

Więcej informacji na temat Konkursu i tegorocznych laureatek znajdą Państwo pod tym linkiem: https://forumakademickie.pl/news/laureatki-konkursu-im-inki-brodzkiej-wald/.

Dr Karolina Panz jest zatrudniona w Instytucie Slawistyki PAN na stanowisku post-doc w projekcie „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”.

Serdecznie gratulujemy