Jakub Lubomir Banasiak, „Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)”

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iReteslaw, w kolekcji „Prace Slawistyczne. Slavica” została opublikowana monografia dr Jakuba Lubomira Banasiaka Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego). Książka jest dostępna po kliknięciu w ten link: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1524

Jakub Lubomir Banasiak, „Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)”, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna 2020 [Prace Slawistyczne. Slavica 147]

Książka Jakuba Banasiaka jest poświęcona procesom nominalizacyjnym w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową, czyli takich, które można parafrazować czystymi kauzytywami (werbalnymi eksponentami predykatu kauzalnego). Autor powiązał je z analizą konfrontatywną dwóch zróżnicowanych formalnie języków słowiańskich – bułgarskiego i polskiego. Zastosowanie teorii struktur predykatowo-argumentowych pozwoliło na pełny opis składniowych i pragmatycznych cech dyskretnych kauzatywnych wyrażeń predykatywnych. W monografii udało się sformułować ścisłe reguły rządzące ich użyciem.

Praca stanowi „konfrontatywne studium empiryczne, podbudowane teoretycznie, metodologicznie umocowane w ustaleniach nowoczesnego językoznawstwa slawistycznego” (z recenzji dr hab. Agnieszki Zatorskiej, prof. ucz.).

Zapraszamy do lektury.

(opr. D. Leśniewska)