„Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów” pod redakcją Jakuba Banasiaka, Aleksandra Kiklewicza i Julii Mazurkiewicz-Sułkowskiej

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iReteslaw została opublikowana monografia pod redakcją Jakuba L. Banasiaka, Aleksandra Kiklewicza i Julii Mazurkiewicz-Sułkowskiej zatytułowana Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów. Praca stanowi 150. tom serii „Prace Slawistyczne. Slavica”. Współwydawcą tomu jest Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja jest dostępna pod linkiem: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1933.

Tom został zadedykowany Profesor Małgorzacie Korytkowskiej – slawistce związanej zarówno z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, jak i z Uniwersytetem Łódzkim, wieloletniej redaktor naczelnej „Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”. Monografia składa się z 20 rozdziałów, obejmujących stosunkowo szeroki zakres zjawisk językowych, takich jak: semantyka, składnia, prace konfrontatywne, leksykologia i leksykografia oraz zasoby językowe i zagadnienia przekładu. Wskazane kwestie omawiane są nie tylko w odniesieniu do współczesnych języków słowiańskich, ale nierzadko w porównaniu z innymi językami. Podkreślana jest rola semantyki i składni jako kluczowych komponentów badań lingwistycznych. Autorami rozdziałów w tomie są uznani slawiści i slawistki z Polski i zagranicy.

Zapraszamy do lektury!

(oprac. Dorota Leśniewska)