Korpus dwujęzyczności czesko-niemieckiej w grancie LangGener

 

 

Z przyjemnością informujemy, że do użytku badaczy oddany został korpus dwujęzyczności czesko-niemieckiej, dostępny na platformie Czeskiego Korpusu Narodowego: https://www.korpus.cz/kontext/query?corpname=jazyky_v_migraci.

Korpus może służyć do badań nad akwizycją języka i erozją językową w kontekście migracji, a w szczególności do badań nad akwizycją języka niemieckiego jako drugiego oraz nad erozją czeskiego jako pierwszego języka w Niemczech (Bawaria). Ponadto korpus można wykorzystać do dociekań nad językiem mówionym oraz zagadnieniami socjolingwistycznymi i dialektologicznymi.

Korpus obejmuje transkrypcje 16 wywiadów z 20 informatorami zarówno pochodzenia sudecko-niemieckiego, jak i niemających takiego pochodzenia. Mówcy urodzili się ok. 1955 r. i po ukończeniu 12 roku życia (uważanego za wiek krytyczny) wyjechali z Czechosłowacji. W rozmowach, które nagrano w latach 2018, 2019 i 2020 po niemiecku i czesku, respondenci opowiadają o swoich biografiach językowych w Czechach i Niemczech.

Wywiady językowo-biograficzne o łącznej długości 27,5 godziny zebrano w ramach międzynarodowego grantu przyznanego Instytutowi Slawistyki PAN oraz Uniwersytetowi w Ratyzbonie przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu: 2016/23/G/HS2/04369) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (nr projektu HA 2659/9-1). Celem projektu „Language across Generations: Contact Induced Change in Morphosyntax in German-Polish Bilingual Speech“ (LangGener) było zbadanie i typologizacja zjawisk kontaktu językowego w dwóch pokoleniach osób dwujęzycznych, mówiących po polsku i po niemiecku. Podprojekt niemiecko-czeski obejmował dwie grupy osób dwujęzycznych należące do tego samego pokolenia – repatriantów i migrantów. W transkryptach wywiadów zidentyfikowano, otagowano oraz zinterpretowano ilościowo zjawiska kontaktu i izolacji językowej. Oprócz replikacji materiałowych i strukturalnych, które sklasyfikowano według ich charakteru składniowego, otagowano także przełączania kodu, nietypowy szyk składniowy, autokorekty i inne odchylenia od baseline danego języka.

Zachęcamy do korzystania z korpusu!

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close