Kroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce

W zagrzebskim wydawnictwie DISPUT opublikowano „Antologię współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości”. W przedsięwzięciu wzięły między innymi udział dwie nasze instytutowe koleżanki kroatystki: dr Anna Boguska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk. Dr Boguska przełożyła tekst Ivana Vidicia „Ktoś inny”, dr Wróblewska-Trochimiuk dramat „To, czego brakuje” Tomislava Zajeca.

Antologia została przygotowana w celu popularyzacji chorwackiego dramatu w Polsce. Inicjator publikacji – Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji – stawia sobie za cel dotarcie do polskiego środowiska teatralnego i wprowadzenie tłumaczonych tekstów na sceny naszych teatrów.

Przedsięwzięcie było związane z półroczną chorwacką Prezydencją Rady Unii Europejskiej, która skończyła się wraz z ostatnim dniem czerwca br. W 2020 roku planowano szeroko zakrojoną promocję antologii – między innymi czytanie performatywne dramatu „To, czego brakuje” podczas Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku czy spotkanie z autorami podczas Warszawskich Targów Książki – ale plany te musiały zostać zmienione w związku z sytuacją epidemiologiczną.