Mgr Tymoteusz Król stypendystą Programu im. Iwanowskiej NAWA

Magister Tymoteusz Król, doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, znalazł się w gronie laureatów Programu im. Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem programu im. Wilhelminy Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Mgr Tymoteusz Król będzie się zajmował krytyczną analizą tekstów badaczy wysp językowych na temat Wilamowic, szczególnie kontaktów germańsko-słowiańskich. Stypendium zrealizuje na Uniwersytecie w Wiedniu w Instytucie Slawistyki.

Do renomowanych ośrodków naukowych za granicą wyjedzie 66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokrycie kosztów pobytu za granicą. Stypendystów wyłoniono spośród 228 osób, które złożyły wnioski. Lista laureatów drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/spelniamy-naukowe-marzenia-wyniki-drugiej-edycji-programu-im-iwanowskiej

Serdecznie gratulujemy!