Międzynarodowa konferencja naukowa „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, Kraków, 6–7 czerwca 2019 r.

W 50. rocznicę śmierci Wiktora Petrowa, ukraińskiego pisarza, krytyka, historyka, filologa i archeologa, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zorganizowała w Krakowie pierwszą – z dwóch zaplanowanych – konferencję „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”. Wydarzenie to oficjalnie zainicjowało projekt translatorsko-badawczy „Wiktor Petrow – w stronę krytycznej nowoczesności” realizowany przez zespół ukrainistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Slawistyki PAN: dra Pawła Krupę (kierownik projektu, UJ), dr hab. Katarzynę Kotyńską (IS PAN), dr Katarzynę Glinianowicz (IS PAN), mgra Przemysława Tomanka (UJ).

W murach Międzynarodowego Centrum Kultury (6 czerwca) oraz Collegium Maius (7 czerwca) spotkali się badacze i badaczki dorobku literackiego, językoznawczego, historiozoficznego oraz archeologicznego ukraińskiego intelektualisty. Krakowskie wydarzenie było pierwszą tego typu okazją do wymiany myśli na temat przewodnich idei, motywów, tropów pisarstwa Domontowycza, jak również odkryć archiwalnych, rezultatów analiz tekstologicznych oraz prezentacji nowych ujęć interpretacyjnych i metodologicznych jego twórczości. Wśród trzydziestu ośmiu prelegentek i prelegentów znaleźli się czołowi badacze spuścizny Petrowa oraz przedstawiciele światowej ukrainistyki z Austrii, Kanady, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA.

Konferencja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2), Wydziału Filologicznego UJ oraz Towarzystwa Doktorantów UJ. Komitet organizacyjny konferencji tworzyli: prof. dr hab. Adam Fałowski (Katedra Ukrainistyki IFW UJ), dr Katarzyna Glinianowicz (Instytut Slawistyki PAN), dr Paweł Krupa (Katedra Ukrainistyki IFW UJ), mgr Joanna Majewska (Katedra Ukrainistyki IFW UJ). Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma „Критика”i „Україна Модерна”.

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie: http://www.viktorpetrov.filg.uj.edu.pl/petrov-program.pdf

Relacja fotograficzna oraz nagrania wystąpień prelegentów dostępne na stronie: http://www.viktorpetrov.filg.uj.edu.pl/multimedia/

Facebook: https://www.facebook.com/petrov.domontovych

Przyg. K. Glinianowicz, fot. Jakub Nowotyński