Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Itesha Sachdeva (SOAS, Londyn)

Dn. 13 stycznia 2020 roku odbyło się międzynarodowe seminarium doktoranckie, podczas którego uczestnicy i uczestniczki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN przedstawili koncepcje swoich prac doktorskich. Wraz z prof. Iteshem Sachdevem z SOAS University of London przedyskutowali wątpliwości metodologiczne i etyczne swoich badań.


Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).