Monografia dr Doroty Dobrzyńskiej „Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia”

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk” została udostępniona monografia pt. Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia autorstwa dr Doroty Dobrzyńskiej. Publikacja stanowi dwunasty tom serii IS PAN „Literatura na pograniczach” i znajduje się w otwartym dostępie pod linkiem: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1522

Monografia jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej i podejmuje zagadnienie obecności tzw. czarnego romantyzmu (Dark Romanticism) i sposobu funkcjonowania tradycji romantycznej w polskiej i europejskiej prozie popularnej ostatniego trzydziestolecia (głównie XXI wieku). Romantyzm, w Polsce kojarzony zazwyczaj z kwestiami historiozoficznymi i politycznymi, jest w monografii przedstawiony jako zjawisko estetyczno-filozoficzne, co pozwala traktować go nie tylko jako zakończoną epokę w historii literatury i sztuki, ale również jako specyficzny styl, obecny także we współczesnych utworach. Przedmiotem analizy są powieści i opowiadania fantasy, kryminalne oraz młodzieżowe, autorstwa m.in. Carlosa Ruiza Zafóna, Andrzeja Sapkowskiego czy Anny Kańtoch.

Okładka książki „Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia” autorstwa Doroty Dobrzyńskiej