Nowości wydawnicze: „Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. XVIII–XXI wiek, t. 4”

Z radością informujemy, że opublikowano czwarty tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. XVIII–XXI wiek, w którym autorzy i autorki prezentują historię trzech idei modernizacyjnych – nowoczesność, sekularyzacja i postęp – na obszarze południowosłowiańskim.

Serdecznie zapraszamy do lektury: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1080

Cały Leksykon idei wędrownych dostępny jest bezpłatnie w dziale wydawniczym repozytorium IS PAN:

Seria „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” poświęcona jest historii intelektualnej regionu, na którym względna bliskość językowa i terytorialna lokalnych kultur idzie w parze z ich ogromnym zróżnicowaniem cywilizacyjnym, historyczno-kulturowym, wyznaniowym, społecznym, co czyni ten stosunkowo niewielki obszar interesującym obiektem eksploracji. Stanowi ona nowatorski projekt wydawniczy, w którym znajdą się prace prezentujące region nie tylko i nie tyle przez najczęściej wykorzystywane w jego opisie kategorie geopolityczne, lecz przede wszystkim z perspektywy kształtowania się lokalnych nowoczesnych imaginariów społecznych. Pomysł serii zrodził się pod wpływem badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach XVIII–XX w.” (OPUS 2014/13/B/HS2/01057), realizowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2015–2018.

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 4 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.