Otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, 17 listopada 2020 r. (online)

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku (wtorek) w godzinach 14.30–16.30 w trybie on-line.

Dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN wygłosi referat pt. „Trzeci język” w przekładzie: przypadek rosyjskich inkrustacji w tekście ukraińskim.

Celem wystąpienia jest omówienie różnych strategii przekładowych, stosowanych przy tłumaczeniu wstawek w „trzecim języku” w pewnej specyficznej sytuacji: kiedy w przypadku tekstu źródłowego „język trzeci” jest elementem językowej codzienności, zarówno w obrębie konstrukcji świata powieściowego, jak i z punktu widzenia czytelnika. Strategie dotyczące przekładu na język polski tekstu ukraińskiego zawierającego wstawki rosyjskie zostaną zaprezentowane na szerszym tle porównawczym innych triad językowych. Prelegentka podda refleksji również aspekt teoretyczny: czy rzeczywiście mamy w tej sytuacji do czynienia z „językiem trzecim”, L3 – a także czy i w czym może tu pomóc tłumaczowi zmierzenie się z teorią przekładu.

Osoby spoza IS PAN zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu IS PAN (sekretariat@ispan.waw.pl) w celu uzyskania ścieżki dostępu do spotkania.