Podziękowania dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki 2020

Podziękowanie dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki

Pani Dyrektor
prof. dr hab. Anna Zielińska
Instytut Slawistyki PAN

Szanowna Pani Dyrektor,

W imieniu Rady Programowej i Sekretariatu Organizacyjnego Festiwalu Nauki w Warszawie chcielibyśmy gorąco podziękować za udział Państwa Instytucji w tegorocznej edycji mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią.

Szczególnie chcieliśmy podziękować dr Agnieszce Aysen Kaim oraz wszystkim osobom zaangażowanym w 24 edycję.

Jesteśmy przekonani, że imprezy festiwalowe organizowane przez Instytut Slawistyki PAN w znaczącym stopniu przyczyniły się do popularyzacji nauki.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Krzysztof Meissner
Przewodniczący Rady Programowej FN

dr Zuzanna Toeplitz
Dyrektor FN w Warszawie