Pracownicy IS PAN na wyjazdach w ramach programu Erasmus+

Pobyt i wykłady dr. Tymoteusza Króla na Uniwersytecie Ostrawskim

W ramach pobytu na stażu podoktorskim Erasmus+ w Centrum Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Ostrawskim dr Tymoteusz Król przeprowadził kwerendy w bibliotekach, archiwach i muzeach części Śląska należących obecnie do Republiki Czeskiej (Śląsk Cieszyński i Opawski) oraz badania etnograficzne dotyczące wielojęzyczności mieszkańców tych obszarów.

Ważnym elementem stażu były cztery wykłady w języku czeskim dla różnych grup słuchaczy. Wykład „Nacionalistický diskurz v pohraničí na příkladu vyprávění o sv. Józefu Bilczewském” (24.02.2023 r.) przeznaczony był dla doktorantów i doktorantek studiujących w Katedrze Czeskiej Literatury i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Ostrawskiego i poświęcony był analizie procesów fabularyzacji i folkloryzacji tekstów hagiograficznych o abp. Józefie Bilczewskim, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu nacjonalistycznego oraz pogranicznego charakteru Wilamowic. Dla studentów socjologii dr Tymoteusz Król wygłosił wykład „’Hory, kopce, přikryjte nás’. Analýza vzpomínkových příběhů Vilamovanů o druhé světové válce a poválečném pronásledování z folkloristického pohledu” (04.04.2023 r.), który dotyczył opowieści wspomnieniowych Wilamowian o II wojnie światowej i powojennych prześladowaniach.

Odbyły się również dwa wykłady otwarte: „Vilamovice a vilamovština – teorie o vilamovské etnogenezi a jazyková revitalizace” (16.03.2023 r.) – dotyczący analizy teorii etnogenezy Wilamowian oraz ich znaczenia dla współczesnych procesów rewitalizacyjnych; oraz „Zóny bez LGBT” – analýza homofobního diskurzu v Polsku z folkloristického pohledu (27.04.2023 r.), który dotyczył analizy homofobicznego dyskursu uchwał niektórych polskich samorządów. Na podstawie tekstów dokumentów, a także związanych z nimi wypowiedzi radnych badacz zaprezentował powtarzające się elementy narracji typowe dla tekstów folkloru i narracji potocznej.

Dr Tymoteusz Król na Uniwersytecie w Ostrawie. Fot. z archiwum T. Króla.

Informacja o pobycie dr. Króla została również zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu w Ostrawie: https://ff.osu.cz/ceres/28767/vedecko-vyzkumny-pobyt-dr-tymoteusze-krola-na-cCentru-regionalnich-studii/.

 

 

 

 

Prof. Alena Rudenka na wykładach w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego

W dniach 24-28 kwietnia 2023 r. dr hab. Alena Rudenka, prof. IS PAN miała wykłady w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach programu Erasmus+. Wykłady przeznaczone były dla studentów języków wschodniosłowiańskich i dotyczyły tematów: „Słowianie wschodni: historia, kultura, języki”, „Etapy rozwoju języków wschodniosłowiańskich”, „Wielkie Księstwo Litewskie jako wspólna ojczyzna Ukraińców i Białorusinów”, „Sytuacja językowa we współczesnej Ukrainie i Białorusi” oraz „Współdziałanie języków białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego w diachronii i synchronii”.

Fragment prezentacji do wykładu prof. Rudenki. Fot. z archiwum A. Rudenki.

Ostra dyskusja wywiązała się na temat stosunków Rusi Moskiewskiej z Wielkim Księstwem Litewskim, aktualnej sytuacji językowej na Ukrainie i Białorusi czy  wzajemnych wpływów języków wschodniosłowiańskich. Szczególnie żywo dyskutowano o sytuacji języków wschodniosłowiańskich, zwłaszcza rosyjskiego, w Europie i na świecie.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close