Szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich

W dniach 5.07–14.07.2019 na Kaszubach odbędzie się szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich zorganizowana w ramach Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej (nr umowy POWR.03.02.00-00-I001/17-00). Uczestniczki i uczestnicy szkoły letniej wezmą udział w trzech blokach zajęć. Pierwszy blok poświęcony będzie przygotowaniu i przedyskutowaniu indywidualnego planu badawczego rozprawy doktorskiej. W ramach drugiego bloku zajęć Doktorantki i Doktoranci przeprowadzą badania terenowe w okolicach Pażęc. Trzeci blok poświęcony będzie zagadnieniom metodologicznym badań terenowych oraz prezentacji ich wyników.

Opiekunami szkoły letniej są: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN, Maciej Mętrak (ISZiP UW)

Program szkoła letnia