Uwagi Instytutu Slawistyki PAN do dokumentu „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN. Raport z analizy danych” autorstwa dr Katarzyny Stec (UJ) we współpracy z prof. dr hab. Jerzym Duszyńskim, Prezesem PAN

Informujemy, że Zespół w składzie dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska oraz dr hab. Maksim Duškin przygotował odpowiedź na opublikowany przez Prezesa PAN raport z analizy danych grantowych i publikacyjnych.

Pobierz dokument

Kategorie Varia