Wykład dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Dn. 29 lutego 2019 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska wygłosiła wykład popularnonaukowy „Czy angielski zastąpi wszystkie języki świata?”. Wykład poświęcony był obecnej sytuacji języków świata: przyczynom ich zagrożenia oraz działaniom podejmowanym od kilkudziesięciu lat na rzecz ich zachowania i rewitalizacji. Poruszony został też temat wpływu funkcjonowania języka angielskiego jako współczesnej lingua franca na żywotność innych, zwłaszcza mniejszych języków.

Fot: http://pstro.photo/