Wykłady prof. dr hab. Anny Zielińskiej na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy)

W dniach 27 czerwca – 2 lipca 2022 roku prof. dr hab. Anna Zielińska prowadziła wykłady w ramach programu ERASMUS+ dla studentów slawistyki na temat dwujęzyczności polsko-niemieckiej na Uniwersytecie w Konstancji w Niemczech. Wykłady dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Die soziolinguistische Annotation im Korpus des polnisch-deutschen Bilinguismus. Theoretische und praktische Probleme (Anotacja socjolingwistyczna w korpusie polsko-niemieckiego bilingwizmu. Problemy teoretyczne i praktyczne)
  2. Sprachideologien und Sprachmanagement in den Sprachbiografien Zweisprachiger in Polen und Deutschland (Ideologie językowe i zarządzanie językiem w biografiach osób dwujęzycznych w Polsce i w Niemczech)
  3. Praktische Durchführung der Feldforschung (Prowadzenie badań terenowych)
  4. Korpus der gesprochenen Sprache LangGener (Korpus LangGener)

Przedstawiony korpus bilingwizmu polsko-niemieckiego (lub niemiecko-polskiego) LangGener jest efektem projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 2016/23/G/HS2/04369 oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Grant jest afiliowany w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close