Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, spożywczych oraz środków czystości

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12.00, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

PARTNER OFFICE sp. z o. o., ul. Bukowińska 26C/69, 02-703 Warszawa – wartość „koszyka” 20 762,25 zł brutto.

Oferta kompletna, złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

Zamówienie zostanie udzielone firmie, która złożyła jedyną ofertę w postępowaniu tj. PARTNER OFFICE sp. z o. o., ul. Bukowińska 26C/69, 02-703 Warszawa.