XX międzynarodowa konferencja Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” (Warszawa, 8-10.09.2020)

W dniach 8–10 września 2020 odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Komisji Słowotwórczej przy MKS „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”. Konferencje Komisji odbywają się co roku w różnych krajach, z których pochodzą jej członkowie. Organizatorem tegorocznego międzynarodowego spotkania był Instytut Slawistyki.

XX Międzynarodowa Konferencja Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów "Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej"

Konferencja miała nietypowy charakter, ponieważ pierwszy raz w historii Instytutu Slawistyki PAN i Komisji Słowotwórczej miejscem obrad była wyłącznie przestrzeń cyfrowa. Taka formuła, podyktowana obecną sytuacją pandemiczną, nie przeszkodziła w wygłoszeniu przygotowanych odczytów, a wielu referentom, przy ograniczeniu wyjazdów zagranicznych, umożliwiła uczestnictwo w konferencji. W spotkaniu wzięło udział około pięćdziesięciu badaczy z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Austrii, Niemiec, Francji. W ciągu trzech dni wygłoszono ponad trzydzieści referatów, a głównym tematem konferencji, który przewijał się przez wszystkie dni, były procesy słowotwórcze w wielowymiarowej przestrzeni komunikacyjnej, obejmującej rozmaite sytuacje, sfery i rejestry kontaktu werbalnego oraz indywidualne zachowania językowe użytkowników. W wystąpieniach poruszane były problemy dotyczące m.in. innowacji słowotwórczych w perspektywie kontekstu socjokulturowego, psychologicznego, stylistycznego; typów i zmian mechanizmów tworzenia wyrazów-neologizmów; konwencjonalności i niekonwencjonalności wykorzystania technik i środków słowotwórczych w obrębie sfer komunikacji, dyskursów i rejestrów; pragmatycznych aspektów słowotwórstwa i sposobów wartościowania, perswazji, ekspresji; przejawów globalizacji procesów komunikacyjnych w słowotwórstwie. Kilka wystąpień poświęcono aktualnemu obecnie tematowi, jakim jest wpływ rzeczywistości pandemicznej na komunikację między użytkownikami. Nakreślone zostały perspektywy badań słowotwórczych w językach słowiańskich rozpatrywane dynamicznie w komunikacji językowej. Perspektywa taka pozwala ukazać zmiany i skuteczność działań komunikacyjnych w szerokiej perspektywie oglądu języka, wzbogaca dotychczasowe, tradycyjne i statyczne opisy słowotwórcze. Liczne referaty i toczone między nimi żywe dyskusje pokazały różnorodność metod opisów współczesnego słowotwórstwa słowiańskiego i slawistycznego oraz bogactwo materiału językowego, który może zostać zbadany. Spotkania Komisji Słowotwórczej odbywają się nieprzerwanie od lat 90. XX wieku, tym bardziej cieszy więc fakt, że mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa możliwe było jej zorganizowanie i w tym roku, w czym dużą rolę odegrał Instytut Slawistyki PAN.

Konferencję dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Logo MNiSW w języku polskim.

 

 

Paweł Kowalski