Zakończenie grantu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”

W ostatnich dniach października 2020 roku odbyły się warsztaty z tzw. transferable skills, zatytułowane „Skuteczna komunikacja w środowisku akademickim – narzędzia i dobre praktyki”. Zajęcia online połączone z superwizją zawodową przeprowadził kolektyw edukacyjny „Future Simple” – Paulina Czapska i Anna Szapert.  Podczas warsztatu zaprezentowano i przećwiczono skuteczne techniki i strategie rozwijające efektywne porozumiewanie się w pracy w środowisku akademickim. Wspólnie dokonano ewaluacji wybranych kompetencji komunikacyjnych uczestników i uczestniczek, a także przeglądu najczęściej spotykanych barier w procesach komunikowania się w środowisku akademickim. Prowadzące warsztat przybliżyły również asertywne zachowania komunikacyjne, ułatwiające delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej. Z kolei superwizja zawodowa umożliwiła wymianę dobrych praktyk.

Warsztaty w ramach projektu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”, realizowanego w programie „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Warsztaty były ostatnim działaniem zaplanowanym w ramach projektu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”, realizowanego w programie „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, kierowanego przez dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk. Tym samym zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu, obejmującego szkolenia z kompetencji językowych, warsztaty z tzw. soft skills, zakup dostępu baz czasopism oraz przystosowanie instytutowej infrastruktury internetowej do przyjmowania zagranicznej kadry akademickiej.

Wszystkim pracownikom i pracowniczkom IS PAN dziękujemy za aktywny udział w projekcie.

Szczególne podziękowania należą się mgr Marzenie Maciulewicz – koordynatorce kursów językowych, mgr Agacie Chinowskiej – koordynatorce warsztatów kompetencyjnych oraz dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej – odpowiedzialnej za wybór baz czasopism.


Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00- PN14/18.

POWER

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close