Zaproszenie do lektury: „Polska – Ukraina. Ciężar przeszłości. Dwa narody w XX wieku na łamach ‚Karty’”

Polecamy uwadze dostępną online publikację „Polska – Ukraina. Ciężar przeszłości. Dwa narody w XX wieku na łamach ‚Karty’”, wydaną przez Wydawnictwo Ośrodek Karta. Praca jest wyborem tekstów źródłowych z historii relacji polsko-ukraińskich w XX wieku, uzupełnionym komentarzami historyków. Obejmuje polskie i ukraińskie świadectwa indywidualne (dzienniki, wspomnienia, relacje etc.) o szczególnym znaczeniu dla stosunków wzajemnych, publikowane od 1 do 101 numeru w kwartalniku historycznym „Karta”.

Bezpłatna publikacja jest dostępna w języku polskim https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/polska-ukraina-ciezar-przeszlosci-dwa-narody-w-xx-wieku-na-lamach-karty/ oraz ukraińskim https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/polsza-ukraina/.