Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, 5 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 5 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w pracowni IS PAN przy ulicy Jaracza 6/12.
Na zebraniu prof. Євгенія Карпіловська z Instytutu Języka Ukraińskiego NAU wygłosi referat „Диференціація української мови в нових обставинах функціонування наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття та стан її вивчення в українському мовознавстві”